Zarándoklat a Jakab-hegyi pálos romokhoz

Jakab-hegy
Szent Jakab apostol július 25-i emléknapját megelőző vasárnap a Magyar Pálos Rend zarándoklatot és búcsút szervezett a Jakab-hegyi kolostor romjaihoz.

 

A hagyományosan Szent Jakab ünnepéhez kapcsolódó búcsú napján, ahogy minden évben, 10.30-kor gyalogos zarándoklat indult a 24-es busz mecsekszentkúti végállomásától a Jakab-hegyi pálos romokhoz. A zarándoklás és a pálos lelkiség közel áll egymáshoz: mindkettőben jelen van a csendes elmélkedés, vezeklés, az Istennel való találkozás vágya. A zarándokok rózsafüzért imádkozva, énekelve tették meg a pálos romokhoz vezető utat. A zarándoklatot a Szent Jakab tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise követte, melyet a pálos rend tartományfőnöke, Puskás Antal atya cerebrált. Szentbeszédében abban erősítette a zarándokokat, hogy a Krisztusba vetett reményük biztos alapokon áll, az adott körülmények és nehézségek nem vezethetnek az elkeseredés felé, és a kitartó hit fontos segítséget jelenthet mások számára is.

Az ünnepi szentmisén a pálos szkóla, a Schola Sancti Pauli végzett liturgikus énekes szolgálatot Fodor Gabriella vezetésével. A szentmise után közös ebéd várta a résztvevőket, ahol alkalom volt az ismerkedésére, az élmények megosztására.

Az Árpád korban e helyen egy falu volt templommal, amelynek Szent-Jakab titulusáról kapta a hely a nevét. Bertalan pécsi püspök a XIII. század első felében kolostort alapított az itt élő remeték számára, mellyel egyházilag is szabályozott életet biztosított nekik. Az itt élő remeték aztán csatlakoztak a Boldog Özséb vezette remeteközösséghez. Legkésőbb Pécs török kézre kerülésekor, 1543-ban menekülhettek el a Jakab-hegyről a pálosok. A pálos rend török hódítással elenyészett Jakab-hegyi fészkét több sikertelen próbálkozás után a pálosoknak 1947-ben sikerült rövid időre újra birtokba venniük. Az egykori kolostor romjaihoz közeli kis erdészlakba három pálos szerzetes költözött ki, akik megkezdték a bozóttal benőtt és törmelékkel borított terület megtisztítását. A hegytetőn néhány baromfival és két tehénnel kis gazdaság alakult. A tartós megtelepedéshez szükséges kolostor és a hozzá tartozó Boldogasszony-kápolna tervei is elkészültek. A megindult építkezést a környező falvak népe, a pécsi, sőt a budapesti ifjúság is önkéntes munkával segítette. 1947-ben a Szent Jakab napjára szervezett búcsúra Pécsről és a falvakból mintegy négyezren mentek fel a hegytetőre. A meredek úton a pálos atyák vezetésével minden zarándok magával cipelt néhányat a hegy aljában az építési munkákhoz felhalmozott téglákból. A toronyról 1949 júniusában már csak a cserepezés hiányzott, a kolostorban a kápolna fölött a cellák is elkészültek. A szentelést egy évvel később, 1950. június 11-re tervezték. Erre azonban a szerzetesek egy nappal korábban bekövetkezett elhurcolása miatt már nem kerülhetett sor.

A középkorban és a XX. században a Jakab-hegyen élt pálos szerzetesek emlékét és épített örökségüket a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Pálos Rend együtt őrzi és ápolja.

További infomációk a Jakab-hegyi pálos kolostorrom történetéről itt olvasható.

Forrás: palosrend.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41