Zarándoklat a Jakab-hegyi pálos romokhoz

Jakab-hegy
Szent Jakab apostol július 25-i emléknapját megelőző vasárnap a Magyar Pálos Rend zarándoklatot és búcsút szervezett a Jakab-hegyi kolostor romjaihoz.

 

A hagyományosan Szent Jakab ünnepéhez kapcsolódó búcsú napján, ahogy minden évben, 10.30-kor gyalogos zarándoklat indult a 24-es busz mecsekszentkúti végállomásától a Jakab-hegyi pálos romokhoz. A zarándoklás és a pálos lelkiség közel áll egymáshoz: mindkettőben jelen van a csendes elmélkedés, vezeklés, az Istennel való találkozás vágya. A zarándokok rózsafüzért imádkozva, énekelve tették meg a pálos romokhoz vezető utat. A zarándoklatot a Szent Jakab tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise követte, melyet a pálos rend tartományfőnöke, Puskás Antal atya cerebrált. Szentbeszédében abban erősítette a zarándokokat, hogy a Krisztusba vetett reményük biztos alapokon áll, az adott körülmények és nehézségek nem vezethetnek az elkeseredés felé, és a kitartó hit fontos segítséget jelenthet mások számára is.

Az ünnepi szentmisén a pálos szkóla, a Schola Sancti Pauli végzett liturgikus énekes szolgálatot Fodor Gabriella vezetésével. A szentmise után közös ebéd várta a résztvevőket, ahol alkalom volt az ismerkedésére, az élmények megosztására.

Az Árpád korban e helyen egy falu volt templommal, amelynek Szent-Jakab titulusáról kapta a hely a nevét. Bertalan pécsi püspök a XIII. század első felében kolostort alapított az itt élő remeték számára, mellyel egyházilag is szabályozott életet biztosított nekik. Az itt élő remeték aztán csatlakoztak a Boldog Özséb vezette remeteközösséghez. Legkésőbb Pécs török kézre kerülésekor, 1543-ban menekülhettek el a Jakab-hegyről a pálosok. A pálos rend török hódítással elenyészett Jakab-hegyi fészkét több sikertelen próbálkozás után a pálosoknak 1947-ben sikerült rövid időre újra birtokba venniük. Az egykori kolostor romjaihoz közeli kis erdészlakba három pálos szerzetes költözött ki, akik megkezdték a bozóttal benőtt és törmelékkel borított terület megtisztítását. A hegytetőn néhány baromfival és két tehénnel kis gazdaság alakult. A tartós megtelepedéshez szükséges kolostor és a hozzá tartozó Boldogasszony-kápolna tervei is elkészültek. A megindult építkezést a környező falvak népe, a pécsi, sőt a budapesti ifjúság is önkéntes munkával segítette. 1947-ben a Szent Jakab napjára szervezett búcsúra Pécsről és a falvakból mintegy négyezren mentek fel a hegytetőre. A meredek úton a pálos atyák vezetésével minden zarándok magával cipelt néhányat a hegy aljában az építési munkákhoz felhalmozott téglákból. A toronyról 1949 júniusában már csak a cserepezés hiányzott, a kolostorban a kápolna fölött a cellák is elkészültek. A szentelést egy évvel később, 1950. június 11-re tervezték. Erre azonban a szerzetesek egy nappal korábban bekövetkezett elhurcolása miatt már nem kerülhetett sor.

A középkorban és a XX. században a Jakab-hegyen élt pálos szerzetesek emlékét és épített örökségüket a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Pálos Rend együtt őrzi és ápolja.

További infomációk a Jakab-hegyi pálos kolostorrom történetéről itt olvasható.

Forrás: palosrend.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41