Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai Fotó galéria
2015. február 2. 0:00 to 23:45
mindenhol

Egyházmegyénként- frissítve!

Február 2-án, Urunk bemutatása ünnepén és a megszentelt élet napján a megyéspüspökök vezetésével adtak hálát az egyházmegyés papok és szerzetesek Istentől kapott hivatásukért.

A Váci Egyházmegyében  48 szerzetes vett részt a közös ünnepen február 2-án. Ezen a napon, Vácott,  a Ferences templomban Dr. Beer Miklós Püspök Atyával együtt adtunk hálát Isten hűségéért, hivatásunkért és mindazok imájáért, akik segítik szolgálatunkat. A gyertyaszentelést követően égő gyertyával a kezünkben, ünnepélyes körmenetben vonultunk a főhajón keresztül a templom szentélyéhez. Egyre növekedett a fény, ahogy a különböző rendekből jövő szerzetesek, elkötelezett testvérek a hűség olajával táplált „lámpásaikat” elhelyezték az oltár előtt. 

,,Milyen jó együtt látni benneteket”- kezdte homíliáját Püspök Atya. Név szerint köszöntötte a rendeket, megemlítve egy- egy szerzetescsalád letelepedésének időpontját az egyházmegye területén. Idézte Ferenc pápa szavait, melyekkel ebben az évben különösen is biztatja a szerzeteseket: „Ébresszétek fel a világot!”. Kiemelte a szerzetesek fontos küldetését: emlékeztetnünk kell embertársainkat arra az örömhírre, hogy az örök életre vagyunk meghívva. Buzdított bennünket, hogy a saját helyünkön merjünk kilépni önmagunkból, tettekre váltva erősítsük hitünket, és így tegyünk tanúságot a mindenkit szerető Úristenről. 

A szentmise után a szerény agapén is körünkben maradt Püspök Atya. Testvéri légkörben ismerkedtünk, beszélgettünk egymással: Jézus Szíve Társasága (Népleányok), Vinculum Caritatis Közösség tagjai, ferences szegénygondozó, pálos, domonkos, szalézi és ciszterci nővérek, ferences, pálos, premontrei, piarista atyák és salvatorianus testvérek. Azok számára, akik idős korukra való tekintettel vagy más okból nem tudtak eljönni a közös ünnepre, az imakártyák kíséretében küldtünk néhány fényképet, hogy ilyen módon részesei legyenek a testvéri együttlétnek. 

Hála az imádságokért, az örömteli, gazdagító testvéri találkozásokért és az Egyházban megélt sokszínű Isten-szeretetért! (Zita nővér)

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye így ünnepelt:

Február 2-án este a debreceni Szent Anna Székesegyházban Bosák Nándor püspök atya vezetésével gyertyaszenteléssel kezdődött a szentmise a székesegyház bejáratánál.  Nyolc szerzetes volt jelen: két atya és egy testvér a domonkosoktól és öt nővér az iskolanővérektől. A szerzetesek sorfalat álltak égő mécsessel a kezükben, és a gyertyaszentelés után a püspöki asszisztencia előtt vonulva az oltár előtt egy kis asztalkára helyezték le a mécsesüket – önátadásuk jelképeként.

A nővérek olvasták az olvasmányt és a könyörgéseket. Leszkovszky Pál atya prédikált. Hangsúlyozta, hogy a megszentelt élet évében nem a szerzeteseket, hanem Istent ünnepeljük, Jézus Krisztust. Isten ajándékáért adunk hálát, aki Jézus Krisztusban közénk jött, vállalt mindent, ami az emberi élethez tartozik, és külön meghívást adott egyeseknek, hogy magukat teljesen Istennek szentelve szolgálják embertársaikat: egyrészt tevékenységükkel, apostoli munkájukkal, másrészt áldozataikkal és imáikkal. Az a feladatuk és a céljuk, hogy Istenhez, az örök boldogságukhoz segítsék közelebb az embereket – megmutatva nekik az evangélium világosságát, magát Jézus Krisztust, aki az élet Világossága. A szerzetesek élete a szeretet kettős parancsára épül: első az Isten mindenek fölötti szeretete, a második a felebarát szeretete. Idézte Szent Ágoston Regulájának első mondatát: „Mindenekelőtt Istent szeressétek, aztán a felebarátot, mert ezek a nekünk adott legfőbb parancsok.”

A szentmisében áldozás után Lépes M. Katalin nővér néhány szót szólt a kis könyvjelzőkről, amiket még mise előtt kiosztottak a híveknek. Megmagyarázta az ábrákat, szimbólumokat, évszámokat, és közösen elimádkoztuk Szent II. János Pál pápa imádságát.

Nyíregyházáról a Kamilliánus atyák és nővérek nem jöttek át Debrecenbe, de február 14-én lesz ott egy találkozó a fiatalok és a szerzetesek között. Ekkor fogják kiosztani a könyvjelzőket, és együtt imádkoznak.

Debrecenbe február 7-én érkezik egy kb. 25 fős zarándokcsoport, akik kimondottan a szerzetesekkel akarnak találkozni. A domonkosoknál lelki nap lesz számukra, és meglátogatják az iskolanővéreket és intézményüket. (Géczy M. Erzsébet SSND)

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegyében már évek óta hagyomány, hogy Kiss-Rigó László megyéspüspök atya meghívására ünnepi szentmisén vesznek részt a szegedi dómban az itt szolgáló női és férfi szerzetesek és Istennek szentelt életet élő egyéb közösségek tagjai. 

Idén közel negyvenen voltunk: ferencesek, minoriták, piaristák, jezsuiták, Boldogasszony iskolanővérek, Szalvátor nővérek, Domonkos nővérek, és a Jézus Szíve Társasága, az Eucharisztia Szolgálóleányai Társasága, a Szociális Testvérek Társasága, a Vinculum Caritatis, az UNUM és a Fokolare Mozgalom tagjai.

Az ünnepi szentmise a szerzetesek gyertyás bevonulásával és a gyertyaszentelés szertartásával kezdődött. Az alleluját és az offertóriumot is szerzetesnők énekelték.

A homíliában a megyéspüspök atya arról beszélt, hogy az ünnep hármas mondanivalója: a szolidaritás, a találkozás és a tanúságtétel hogyan mutatkozik meg a megszentelt életet élők példáján keresztül az Egyház hétköznapjaiban. Ők azok, akik Istennek szentelt életüket az emberek szolgálatában élik, az egyházi közösségeken keresztül vesznek részt a hívek mindennapjaiban, találkozva és szolidaritást vállalva velük, és eközben tanúságot tesznek az Istennel való élet öröméről. A szentbeszéd után a püspök atya vezetésével került sor a fogadalomújításra. A hívek könyörgései között, amelyeket a szerzetesek olvastak fel, elhangzott az a három fohász is, amely közös volt az ország valamennyi hasonló szentmiséjében ezen az estén. A felajánlási körmenet során az egyes közösségek képviselői a szerzetesrendek és társaságok emblémájának, címerének képét helyezték el az oltár előtt. 

A szentmise után a püspök atya vacsorán látott vendégül mindnyájunkat, amely alkalmat teremtett a baráti beszélgetésekre is.(Rauscher Dóra OP)

Az eseményen készült fényképek egy része a következő linken érhető el a SZEGEDma.hu hírportálon:

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/02/a-szerzetesek-szolgalataira-emlekeztek-gyertyaszentelo-boldogasszony-napjan-fotok.html

A csatolt fotók a debreceni, szegedi és váci szentmisén készültek.

 

A Székesfehérvári, a Győri, a Pécsi, a Szombathelyi, Kalocsa-Kecskeméti, Egri és a  Kaposvári Egyházmegyék tudósításait a Magyar Kurír oldalára kattintva olvashatják:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-megszentelt-eletet-eloket-unnepeltek-az-egyhazmegyekben-0202

 

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41