Megnyílt a térkép!

2015. feb. 2. (hétfő) 11:00
mindenhol

Megnyílt a magyarországi szerzetesi információs térkép a honlapon, és várja a felfedezni vágyókat!

 

A szerzetesek térképe sok információt rejt magában:

Fel lehet fedezni, hogy a szerzetesek hol élnek Magyarországon és a magyarországi központtal működő rendek hol alkotnak közösséget,

hol működtetnek különféle oktatási, szociális és egészségügyi intézményeket.

Fel lehet fedezni, hogy egy rendnek ki az alapítója, milyen a lelkisége és mi a belső mozgatórugója, hány tagja van Magyarországon, 

hol a központja és hogyan lehet őket elérni.

Nagyon sok információt lehet a térképről elérni!

Eddig ezekhez az adatokhoz csak nagyon sok helyről lehetett hozzáférni, ha egyáltalán meg lehetett találni.

Az adatok folyamatos frissítésre szorulnak, így a térkép is. Folyamatosan frissítjük, alakítjuk az élet alakulását követve. Jelenleg a 2014. január 1-je szerinti helyzetet mutatja meg, de márciusban várható a 2015. január 1-je szerinti helyzet megjelenítése.

Az életet nem tudja pontos kategóriákba rendezni az adathalmaz, de megpróbáltuk, s ha kell, javítunk rajta.

Az élet, a Szentlélek működése túllép, átlép a kategóriákon. Sok esetben így jártunk e térkép szempontjaival is. Persze, folyamatosan tisztázzuk, pontosítjuk, de előre látható: soha nem képes rá, hogy annyira rugalmas legyen, mint az élet.

„Szemüvegként” használhatjuk Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versét! 

Ha mint térképre nézünk rá, akkor is igen gazdag világ tárul a szemünk elé. Ám jó tudni, hogy egy-egy térképpont mögött Istennek odaadott szerzetesi életek, szolgálatok rejtőznek. 

Lehet, hogy épp fiatalos lendület; 

lehet, hogy épp a megújulás, a korunk kihívásaira adandó válasz útkeresése; 

lehet, hogy épp a történelem megpróbáltatásait és lehetőségeit átélők hálaadó hangja;

lehet, hogy épp annak a belső küzdelme és fontolgatása, hogy az adott közösség Magyarországon eltűnik-e a térképről;

Lehet, hogy épp tanítás folyik; 

lehet, hogy épp lelkivezetés vagy személyes beszélgetés; 

lehet, hogy épp betegeket ápolnak vagy látogatnak; 

lehet, hogy épp hajléktalanokat látnak el; 

lehet, hogy épp idősek vagy fogyatékkal élők gondozása zajlik; 

lehet, hogy épp egy lelkigyakorlat kezdődik; 

lehet, hogy épp ostyát sütnek vagy gyertyát öntenek; 

lehet, hogy épp egy kollégiumi vagy plébániai közösségteremtő alkalom zajlik; 

lehet, hogy épp...

Lehet, hogy épp az Eucharisztiát ünneplik; 

lehet, hogy épp zsolozsmáznak; 

lehet, hogy épp a rózsafüzért imádkozzák; 

lehet, hogy épp a Szentírást olvassák; 

lehet, hogy épp szentségimádás folyik; 

lehet, hogy épp meditálnak; 

lehet, hogy épp személyes imádságban vannak; 

lehet, hogy épp a világ békéjéért imádkoznak; 

lehet, hogy épp...

 

A Szerzeteselöljárók Irodája munkatársai nevében sok örömet, felfedezést kívánok a térkép használatához!

Monika nővér

 

http://terkep.szerzetesek.hu/

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41