Ugrás a tartalomra
beharangozó Hazai
2015. február 2. 11:00
mindenhol

Megnyílt a térkép!

Megnyílt a magyarországi szerzetesi információs térkép a honlapon, és várja a felfedezni vágyókat!

 

A szerzetesek térképe sok információt rejt magában:

Fel lehet fedezni, hogy a szerzetesek hol élnek Magyarországon és a magyarországi központtal működő rendek hol alkotnak közösséget,

hol működtetnek különféle oktatási, szociális és egészségügyi intézményeket.

Fel lehet fedezni, hogy egy rendnek ki az alapítója, milyen a lelkisége és mi a belső mozgatórugója, hány tagja van Magyarországon, 

hol a központja és hogyan lehet őket elérni.

Nagyon sok információt lehet a térképről elérni!

Eddig ezekhez az adatokhoz csak nagyon sok helyről lehetett hozzáférni, ha egyáltalán meg lehetett találni.

Az adatok folyamatos frissítésre szorulnak, így a térkép is. Folyamatosan frissítjük, alakítjuk az élet alakulását követve. Jelenleg a 2014. január 1-je szerinti helyzetet mutatja meg, de márciusban várható a 2015. január 1-je szerinti helyzet megjelenítése.

Az életet nem tudja pontos kategóriákba rendezni az adathalmaz, de megpróbáltuk, s ha kell, javítunk rajta.

Az élet, a Szentlélek működése túllép, átlép a kategóriákon. Sok esetben így jártunk e térkép szempontjaival is. Persze, folyamatosan tisztázzuk, pontosítjuk, de előre látható: soha nem képes rá, hogy annyira rugalmas legyen, mint az élet.

„Szemüvegként” használhatjuk Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versét! 

Ha mint térképre nézünk rá, akkor is igen gazdag világ tárul a szemünk elé. Ám jó tudni, hogy egy-egy térképpont mögött Istennek odaadott szerzetesi életek, szolgálatok rejtőznek. 

Lehet, hogy épp fiatalos lendület; 

lehet, hogy épp a megújulás, a korunk kihívásaira adandó válasz útkeresése; 

lehet, hogy épp a történelem megpróbáltatásait és lehetőségeit átélők hálaadó hangja;

lehet, hogy épp annak a belső küzdelme és fontolgatása, hogy az adott közösség Magyarországon eltűnik-e a térképről;

Lehet, hogy épp tanítás folyik; 

lehet, hogy épp lelkivezetés vagy személyes beszélgetés; 

lehet, hogy épp betegeket ápolnak vagy látogatnak; 

lehet, hogy épp hajléktalanokat látnak el; 

lehet, hogy épp idősek vagy fogyatékkal élők gondozása zajlik; 

lehet, hogy épp egy lelkigyakorlat kezdődik; 

lehet, hogy épp ostyát sütnek vagy gyertyát öntenek; 

lehet, hogy épp egy kollégiumi vagy plébániai közösségteremtő alkalom zajlik; 

lehet, hogy épp...

Lehet, hogy épp az Eucharisztiát ünneplik; 

lehet, hogy épp zsolozsmáznak; 

lehet, hogy épp a rózsafüzért imádkozzák; 

lehet, hogy épp a Szentírást olvassák; 

lehet, hogy épp szentségimádás folyik; 

lehet, hogy épp meditálnak; 

lehet, hogy épp személyes imádságban vannak; 

lehet, hogy épp a világ békéjéért imádkoznak; 

lehet, hogy épp...

 

A Szerzeteselöljárók Irodája munkatársai nevében sok örömet, felfedezést kívánok a térkép használatához!

Monika nővér

 

http://terkep.szerzetesek.hu/

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41