Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai Fotó galéria
2018. szeptember 6. 10:00
Budapest, Sapientia

Etikai kódex műhelykonferencia

A szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények 2018. szeptember 6-án műhelykonferenciát tartottak Budapesten - a Szerzeteselöljárók Irodája és a Szerzetesi Köznevelési Csoport közös szervezésében - melynek a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont.

A műhelykonferencia témája az az Etikai kódex volt, amelyet két évvel ezelőtt, szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények szakembereiből álló munkacsoport hozott létre. Céljuk az volt, hogy ez a szerzetesi fenntartású intézményeknek szóló etikai kódex segítse az intézményeket a közösségi értéktisztázás terén. Irányelvként szolgáljon és mintát nyújtson a magyarországi szerzetesrendek által fenntartott köznevelési intézmények számára ahhoz, hogy intézményi szintű etikai kódexüket és eljárásrendjüket elkészítsék, és annak segítségével biztosítsák működésük etikai helyénvalóságát. Ezenkívül irány- és útmutató legyen a katolikus intézmények pedagógusai és dolgozói számára. Szeretnék, hogy az intézmények e dokumentum szerkezetéhez és szelleméhez igazodva alkossák meg belső szabályzatukat az intézmény védőszentjének vagy a fenntartó szerzetesrend lelkiségének, karizmáinak sajátos vonásaira való tekintettel, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Magyarországon 27 szerzetesrend tart fenn közoktatási intézményt, melyből 21 fenntartó képviseltette magát 33 személlyel a műhelykonferencián. Ternyák Csaba egri érsek fontosnak tartotta, hogy egyházmegyéje Katolikus Iskolai Főhatósága Oktatási Osztályának vezetője is részt vegyen a konferencián.

Az intézmények képviselőinek bemutatkozása után a kódexet megalkotó munkacsoport két tagja - Dobszay Ambrus és Rubovszky Rita - ismertette az Etikai kódex létrejöttének folyamatát. Hangsúlyozták, hogy ez egy munkadokumentum, és nyitottak a megalapozott módosító javaslatokra, ezért is gyűltek ma össze. Ezek után értelmező kérdéseket tettek fel a jelen lévő intézményvezetők, pedagógusok.

A délelőtt folyamán műhelymunkában dolgoztak a résztvevők hat témában, amelyek eredményeit összegezték és a továbbiakban majd összedolgozzák. Októberben újra összeül a kidolgozó munkacsoport és végleges formába öntik az Etikai kódexet, amely az intézményfenntartók rendelkezésére lesz bocsátva, és ők adják tovább a saját fenntartásukban működő intézményeiknek.

Délután Labancz Zsolt SchP a Szerzetesi Köznevelési Csoportot mutatta be, mint a motorját a szerzetesi fenntartású köznevelési intézmények együttműködésének. Ezután több kérdésben járták körül, hogy milyen együttműködésekre lenne még igény, és mik legyenek a következő lépések.

A szerzetesi fenntartású iskolák hatalmas tudással és tapasztalattal rendelkeznek, egyaránt a hagyomány és innováció területén, amit érdemes lenne közkinccsé tenni az egész magyar oktatási szektorban.

Szerzeteselöljárók Irodája

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41