Ugrás a tartalomra
beszámoló Nemzetközi
2017. január 21. 0:00 to 23:45
Róma

Ferenc pápa homíliája a domonkos rend 800 éves alapítása jubileumán

Ferenc pápa január 21-én szombaton a Lateráni Szent János bazilikában délután négy órakor szentmisét mutatott be elsődlegesen annak a nemzetközi konferenciának a mintegy 600 résztvevője számára, akik ezen a héten a római Szent Tamás egyetemen előadásokkal és imával emlékeztek a domonkosok rendjének 800 évvel ezelőtti alapítására.

Isten Szava ma két ellentétes emberi jelenetet mutat be: egyfelől az emberi kíváncsiság „karneválját”, másfelől pedig az Atya megdicsőítését az emberi tetteken keresztül” – kezdte beszédét a pápa. A mi életünk is a két jelen között mozog, hiszen azok minden korhoz tartoznak, ahogy az Szent Pálnak a Timóteushoz írt leveléből kitűnik. Hasonlóképpen Szent Domonkos is nyolcszáz éve e két jelenet között mozgott.

Pál apostol arra figyelmezteti Timóteust, hogy az evangéliumot egy olyan környezetben kell majd hirdetnie, melyben az emberek mindig új mestereket, új meséket, különféle tanításokat és eszméket keresnek, ahogy az apostol mondja „fülcsiklandoztató” eszméket (2Tim 4,3) követnek. Ez a világi kíváncsiság, a megszédítés „karneválja” – emelte ki a pápa. Éppen ezért oktatja a tanítványát arra, hogy erős igéket használjon, mint a „sürgesd, intsed, figyelmeztesd, buzdítsad, őrködjél” kifejezések.        

Érdekes azt látni , állapította meg a pápa, hogy az apostolok már kétezer évvel ezelőtt szembesültek azzal, ami napjainkban már kifejlett  és globalizált módon van jelen a szubjektív relativizmus csábítása következtében. A saját érdekesség utáni keresésre való hajlam manapság ideális környezetre lel a látszat-társadalomban, a fogyasztásban, melyben gyakran újrahasznosítják a régi dolgokat, de úgy, hogy azok újnak és vonzónak tűnjenek. Az úgynevezett likvid-társadalom felé mozgunk, melyben nincsenek többé szilárd sarokpontok, hanem híján van minden stabil és erős vonatkozásnak – mondta a Szentatya.

 Ezzel a karneváli világiassággal szemben ál Jézus szava: Dicsőítsétek az Atyátokat, aki a mennyben van! (Mt 5,16). Mindez pedig a jócselekedeteken keresztül valósul meg és így leszünk Jézus tanítványai, mint só és világosság. E tetteket Krisztus és a Szentlélek által tudjuk megvalósítani, mely a szívekben hálára indít az Atyaisten iránt. De ahhoz, hogy ez a „rengés” megtörténjen, szükséges, hogy a só el ne veszítse az ízét! – intett a pápa, majd a résztvevőket arra buzdította, hogy adjanak hálát a mennyei Atyának Szent Domonkos műve miatt, aki valóban telve volt fénnyel és a só ízével, amikor 800 évvel ezelőtt megvalósította a művét az evangélium szolgálatában, zárta homíliáját Ferenc pápa a Lateráni Szent János bazilikában.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41