Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2017. január 28. 0:00 to 23:45

Négyszáz éves a Lazarista Misszióstársaság és a vincés karizma

Urunk, Irgalmas Atyánk, aki gondoskodtál arról, hogy Páli Szent Vince nagy törődéssel forduljon az Evangélium szegényeknek történő hirdetése felé, töltsd el Szent Vince követőinek szívét Lelkeddel. Add, hogy meghalljuk elhagyott gyermekeid kiáltását, hadd siessünk segítségükre, „úgy, mint azok, akik tüzet oltani sietnek”. Újítsd meg bennünk a karizma lángját, a lángot, mellyel missziós életünket 400 éve életre hívtad. Kérjük mindezt a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus, a szegények Evangelizátorának nevében. Ámen.

Nem a legnagyobb szerzetesrendek közé tartozik, nem is ez volt az alapító, Páli Szent Vince célja, aki magáról így beszélt: “Én soha nem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett.”

A rend jelmondata: “Az Úr elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” (Lk 4,18). Ezt az életprogramot igyekszik a Misszióstarsaság Lazaristák (Congregatio Missionis) immár 400 éve megvalósítani szerte a világban. A rend pápai jogú apostoli élet társasága. Bár a pápai bulla csak 1633-ban érkezett meg, Szent Vince 1617. január 25-ét tartotta a Misszióstársaság születésnapjának.

Az 1617-es dátum egy konkrét eset miatt vált fontossá Szent Vince és a Misszióstársaság életében. A De Gondi grófi család házi tanítójaként és káplánjaként, a család birtokán fekvő, Párizshoz közeli Gannes falucskába hívták egy beteg emberez. Vince bátorítására a földműves elvégezte az életgyónást, majd örömmel számolt be De Gondi grófnénak, hogy ez mennyire szükséges volt, hogy lelke megmeneküljön. A földművest mindenki jó embernek tartotta. “Mi lehet a többi ember lelkében?” – fogalmazódott meg a kérdés a grófnéban. Ezért arra kérte Vincét, hogy a falvakban beszéljen a gyónás fontosságáról és az életgyónásról. Az akkori emberek még az évenkénti húsvéti gyónást is vonakodva végezték el, mert plébánosukra inkább uralkodóként és nem lelkipásztorként tekintettek.

1617. január 25-én egy másik faluban, Folleville-ben, Vince az életgyónásról prédikált, és meglepetésére szentmise után mindenki elvégezte az életgyónását. Innen indult útjára a Misszióstársaság, melynek tagjai először csak a falvakban tartottak népmissziókat, majd távoli országokban is hirdették az evangéliumot.

A Szeretetegyesületek, melyeket szintén Szent Vince alapított a szegények szervezett formában történő megsegítésére, ugyancsak 1617-ben a franciaországi Châtillon-ból indultak útjukra. Magyarországon 1926 óta létezik önálló tartomány, de lazaristák már előtte is működtek az ország különböző területein.

A jubileumi év folyamán, februárral kezdődően kéthavonta előadások lesznek a lazaristák működési helyein: a budapesti Központi Házban, a szobi gimnáziumban és a nagyváradi plébánián.

Ezeken az előadásokon Szent Vincéről, a vincés lelkiségről, a Vincés Családról, a Misszióstársaság világszintű és hazai tevékenységeiről, illetve a Csodáséremről lesz szó. Az előadások témáját és időpontját a plakátokon, a facebook oldalon (www.facebook.com/lazaristak/) és a honlapon lehet követni.

A piliscsabai rendház Vincés Család számára szervezett előadásait a Vincés Család honlapján (www.vincescsalad.hu) lehet megtalálni. Szeretettel várunk mindenkit!

A csatolmányban található a programfüzet és itt olvashatnak a megnyitótól: www.magyarkurir.hu/megszentelt-elet/elkezdodott-lazaristak-jubileumi-eve

Forrás és fotó: Vincés Család

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41