Ugrás a tartalomra
normál Nemzetközi

Ferenc pápa köszöntötte a Mariánus Kongregáció nagykáptalanjának résztvevőit

A pápa 2017. január 18-án fogadta az Apostoli Palotában a nagykáptalan tagjait, akik ezekben a napokban tanácskoznak a rend törvényeiről és szabályairól.

A lengyel Szent Stanisław Papczyński (O.I.C.) alapította a mariánusok kongregációját a 17. század második felében, amely az első lengyel alapítású rend. Példát mutatott a prédikációban, a világi hívek képzésében, és a szegények atyja, valamint az elhunytakért mondott engesztelő ima apostola volt. 2007-ben avatták boldoggá, 2016-ban pedig szentté. Jelenleg a rend a világ 20 országában szolgálja Krisztust és az egyházat.

Ferenc pápa beszédében alapítójuk példáját állította eléjük, hogy ő vezesse útjukat. Emlékeztetett, hogy az Ige szolgálata a Feltámadt Krisztusról való tanúságtétel. A keresztény tanúságtétel része a kötelezettség-vállalás a szegényekkel és a szegényekért, amely a kongregációt alapítása óta jellemzi. A pápa arra buzdította a mariánus rend tagjait, hogy továbbra is tartsák életben a szegény és egyszerű emberek szolgálatát azáltal, hogy az ő nyelvükön, a számukra legérthetőbb formában hirdessék nekik az Evangéliumot az irgalmasság cselekedeteivel és az imával az elhunytak lelki üdvéért. A pápa utalt Boldog Giorgio Matulaitis rendtársukra, aki teljesen az egyháznak és az embereknek szentelte magát. A boldog arra ösztönözte társait, hogy bátran munkálkodjanak és küzdjenek az egyházért, különösen is ott, ahol nagy szükség van rá. Az ő közbenjárása segítse a rendet, hiszen az utóbbi évtizedekben ő ösztönözte kezdeményezéseiket a szegény országokban, különösen Afrikában és Ázsiában.

Az inkulturáció nagy kihívása azt igényli ma, hogy az Örömhírt a mai ember nyelvén és a legérthetőbb formában hirdessük. Az emberek ma a gyors társadalmi és kulturális átalakulás folyamatát élik meg. A rend arra kapott hivatást, hogy megújult lelkesedéssel, profétikus szabadsággal és bölcs megkülönböztetéssel haladjon az apostoli utakon és a missziós területeken. Működjenek szorosan együtt a püspökökkel és az egyházi közösség más tagjaival.

A rend apostoli tevékenységének tere az evangelizáció és a sürgős szükséglet arra, hogy tanúságot tegyünk az evangéliumi üzenetről mindenkinek különbségtétel nélkül. Még sokan várnak arra, hogy megismerjék Jézust és számos igazságtalan helyzet, erkölcsi vagy anyagi probléma sújtja a hívőket. Ehhez a sürgős misszióhoz szükség van a személyes és közösségi megtérésre. Csak a kegyelem művére teljesen nyitott szív képes értelmezni az idők jeleit, és megérteni a reményre és békére vágyó emberiség felhívásait.

Végül Ferenc pápa alapítójuk példája alapján buzdította a mariánus kongregációt, hogy bátran adjanak választ az új kihívásokra és missziókra, még ha azok emberi szempontból kockázatosnak tűnnek is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41