Ferenc pápa a Szeplőtelen Szűz Fiai szerzeteskongregációhoz

2018. szep. 20. (csütörtök) 19:30
Róma

A pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban a Szeplőtelen Szűz Fiai kongregáció 150 tagját. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy álljanak az ifjú nemzedék mellé, követve a 150 éve elhunyt alapítójuk, Tiszteletreméltó Giuseppe Frassinetti példáját.

Szeressék a fiatalokat és kísérjék el őket útjukon Bosco Szent János és Giuseppe Frassinetti atya nyomdokain. Ezt az üzenetet bízta Ferenc pápa a Szeplőtelen Szűz Fiai férfi kongregáció 150 tagjára, amely a világ hat országában van jelen. Frassinetti a papképzés és a világi hívek szerepének előmozdítását tűzte ki célul. A Szentatya beszédében utalt a hamarosan kezdődő püspöki szinódusra, amely szintén a fiatalokkal foglalkozik. A II. vatikáni zsinat újra leszögezte, hogy a hívők egyetemes hivatása az életszentség, amely a keresztségben gyökerezik. Ferenc pápa elődei ezt a témát komolyan kifejtették. Beszéltek a keresztény élet magas mércéjéről, az evangéliumi jó hír terjesztésének szükségességéről, amelyet gyöngéden, következetesen és bátran kell közvetíteni a világnak.

Frassinetti atya a XIX. században kitűnt azzal, hogy igyekezett elterjeszteni Isten népe megszentelődésének eszméjét. Ezeket az eszméket gyümölcsöztetni kell - mondta a Szeplőtelen Szűz Fiai szerzeteskongregáció tagjainak a pápa, majd kitért még a hivatásgondozás jelentőségére. Dinamikus hűségre van szükség a karizmatikus identitáshoz, vagyis folyamatos megkülönbözetésre, de meghallgatásra és párbeszédre is.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41