Ferenc pápa a Szeplőtelen Szűz Fiai szerzeteskongregációhoz

2018. szep. 20. (csütörtök) 19:30
Róma

A pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban a Szeplőtelen Szűz Fiai kongregáció 150 tagját. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy álljanak az ifjú nemzedék mellé, követve a 150 éve elhunyt alapítójuk, Tiszteletreméltó Giuseppe Frassinetti példáját.

Szeressék a fiatalokat és kísérjék el őket útjukon Bosco Szent János és Giuseppe Frassinetti atya nyomdokain. Ezt az üzenetet bízta Ferenc pápa a Szeplőtelen Szűz Fiai férfi kongregáció 150 tagjára, amely a világ hat országában van jelen. Frassinetti a papképzés és a világi hívek szerepének előmozdítását tűzte ki célul. A Szentatya beszédében utalt a hamarosan kezdődő püspöki szinódusra, amely szintén a fiatalokkal foglalkozik. A II. vatikáni zsinat újra leszögezte, hogy a hívők egyetemes hivatása az életszentség, amely a keresztségben gyökerezik. Ferenc pápa elődei ezt a témát komolyan kifejtették. Beszéltek a keresztény élet magas mércéjéről, az evangéliumi jó hír terjesztésének szükségességéről, amelyet gyöngéden, következetesen és bátran kell közvetíteni a világnak.

Frassinetti atya a XIX. században kitűnt azzal, hogy igyekezett elterjeszteni Isten népe megszentelődésének eszméjét. Ezeket az eszméket gyümölcsöztetni kell - mondta a Szeplőtelen Szűz Fiai szerzeteskongregáció tagjainak a pápa, majd kitért még a hivatásgondozás jelentőségére. Dinamikus hűségre van szükség a karizmatikus identitáshoz, vagyis folyamatos megkülönbözetésre, de meghallgatásra és párbeszédre is.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41