Ugrás a tartalomra
normál Nemzetközi
2017. szeptember 24. 7:45
Róma

Ferenc pápa a trappisták nagykáptalanjához: Szeretetben születő egység jelei vagytok!

A Szentatya szeptember 23-án szombaton délben a Kelemen teremben fogadta a ciszterciek szigorú szabályzatát követő trappista rend nagykáptalanjának 230 tagját. „Lélekben belépek csendes kolostoraitok világába, ahonnét állandó imádság száll fel az Istenhez az egyházért és a világért” – kezdte beszédét a pápa, „hálát adva a monasztikus közösségek pótolhatatlan szolgálatáért, mellyel az odafönt valókat keresik”.

A nagykáptalan tagjai, miközben „a jelen kihívásokkal szemben megfogalmazzák a célkitűzéseiket, olyan szemlélődő életnek a képviselői, amelyet állhatatos imádság jellemez, az Isten és az embertárs iránti szeretet jegyében”. Arra kérte őket, hogy „Szent Benedek példája nyomán tulajdonítsanak nagy jelentőséget az Isten Szava fölötti szemlélődésnek, a lectio divina-nak, mely az imádság forrása és a kontempláció iskolája”. „Legyetek szerelmesek az imádságba, a szerzetesi élet előírásait ne célnak, hanem eszköznek tekintsétek és így növekedjetek a Krisztussal fenntartott személyes kapcsolatban. Továbbra is szálljon fel monostoraitokból az istendicséret szava, ami által azok az igazi béke és a hiteles boldogság különleges terei lesznek”. 

A pápa emlékeztette a trappista elöljárókat „életük mértékletes jellegére, mely hathatós segítség abba, hogy az igazán lényeges dolgokra figyeljenek. Ennek a spirituális egyszerűségnek a mai kultúrában különös szerepe van, amely gyakran és túlságosan indít múlandó javak és mesterséges paradicsomi illúziók felé”.

Életmódjuk tekintetében azt kérte tőlük, hogy „ne remeteként éljenek egymás mellett, hanem mint a közösségi élet szerzetesei egy sajátos pusztaságban”. Csendes szemlélődő életük kincseit osszák meg a világgal, hiszen „Isten ajándékként támasztotta őket az egyház számára”. Végül rendalkotmányuk szeretet-dokumentumára emlékeztette őket: „Szeretetben születő egység jelei vagytok!”

A fehér ruhás trappista szerzetesek a ciszterci rend eredeti, szigorú szabályait követő szerzetesrend tagjai. A rend hivatalos latin neve: Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae (O.C.S.O.). A trappista elnevezés az anyamonostor völgyébe vezető szűk bejárati csapóajtóról (’La trappe’) származik. A rend alapítója Normandiában élő ciszterci apát volt, aki monostorában, a Notre-Dame de la Trappe apátságban 1662-ben reformokat vezetett be, visszatérve az eredeti citeaux-i szigorhoz. A szigorításokat (ünnepélyes kórusimák, szigorú hallgatás, kemény aszkézis, kétkezi munka) a Szentszék 1678-ban engedélyezte.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41