Ugrás a tartalomra
normál Hazai
2018. augusztus 27. 8:45
Mátraverebély-Szentkút

Ferences Pedagógiai Napok Szentkúton

Mátraverebély-Szentkúton találkoztak a ferences köznevelési intézmények dolgozói augusztus 27-én és 28-án. A negyedik alkalommal megtartott Ferences Pedagógiai Napokon 188 pedagógus, továbbá tizenhat ferences testvér és a tartományfőnökség dolgozói vettek részt.

A 2018/19-es tanév kezdete előtt egy héttel, immár negyedik alkalommal találkoztak a ferences köznevelési intézmények munkatársai Mátraverebély-Szentkúton. Az eseményen a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő hat köznevelési intézmény tanárai és pedagógusai gyűltek össze, hogy imádsággal, előadásokkal és tantestületi értekezletekkel felkészüljenek az előttük álló tanévre.

Az eseményt megnyitó szentmisén Varga Kapisztrán OFM a ferences rend és a tanítás viszonyáról beszélt. A szerzetes kitért rá, hogy amikor valaki a gyermekét egy ferences intézménybe íratja, azt reméli, hogy ott ő maga és a gyermeke is találkozik a ferences karizmával, hagyománnyal, szellemiséggel, spiritualitással; az élethez, a tudáshoz, a tudományhoz való ferences hozzáállással. Varga Kapisztrán szerint az intézményekben csökkenő ferences jelenlét miatt a világi tanároknak is feladatuk, hogy segítsenek e lelkiség átadásában nemcsak szavakkal, hanem Istenhez, a gyermekekhez és a tanításhoz való hozzáállásukkal; azzal, ahogyan szeretik a tanított tárgyat.

A szentmise után a Szent Anna konferenciateremben Dobszay Benedek OFM tartományfőnök köszöntötte a pedagógusokat. Beszédében a pedagógiai napok három alappillérét különböztette meg: a ferences közösség életébe való bekapcsolódást a hely szellemén és az imaalkamakon keresztül, a szakmai továbbképzést, valamint a különböző intézmények dolgozóinak találkozását. 

A délelőtt folyamán négy előadást hallhattak a résztvevők. Elsőként a tartományfőnök számolt be a ferences rend helyzetéről. Visszautalva a szentbeszédre hangsúlyozta: a ferencesek nem tudnak olyan mértékben jelen lenni az intézményeik mellett, mint korábban. Ezért egyre inkább érzik, hogy a karizma átadásában nagyon nagy szerepe van a világi kollégáknak. Dobszay Benedek beszámolt arról is, hogy emiatt idén egy régóta tervezett, új ferences pedagógiai képzést indítanak: egy akkreditált pedagógus-továbbképzést, amely nemcsak a ferencességről, hanem a pedagógus személyiségfejlesztéséről is szól majd: szupervíziókkal, esetmegbeszélésekkel, egyéni fejlesztési lehetőségekkel.

A Ferences Pedagógiai Napok főszervezője, Dobszay Ambrus, a rend közoktatási referense arról számolt be, hogy jelenleg hat köznevelési intézményt tartanak fenn: egy óvodát és öt iskolát, 2030 tanulóval és 226 pedagógussal – közülük húsz ferences szerzetes. Beszélt róla, hogy a ferences nevelés és oktatás közös stratégia mentén fejlődik, amelynek kidolgozásáért és működtetéséért a fenntartó vállal felelősséget. Hat hagyományos rendszerű intézményt működtetnek, valamint a Ferences Ösztöndíjprogram révén egy hetedik, „alternatív” iskolát is fenntartanak, ahol lehetőségük van megvalósítani a személyre szabott, a mester–tanítvány kapcsolatra épülő, a diák érdeklődése és kreativitása mentén szerveződő oktatást is.

Kiss Didák OFM tartományi titkár a Ferences Pedagógiai Alapképzésről (FEPA) beszélt, amelynek egyik célja, hogy mindenki jobban megismerje a ferences karizma lényegét, és hasznosítani tudja azt. Elmondta: nem titkolt cél, hogy ezt a képzést előbb-utóbb minden ferences iskola dolgozója elvégezhesse. 

A délelőtt Szili Attilának, a rendtartomány gazdasági vezetőjének rövid tájékoztatójával ért véget, aki az iskolákhoz kapcsolódó beruházásokról, valamint a rendtartomány tulajdonában lévő egyéb ingatlanok állapotáról is beszélt. Jelenleg öt helyszínen, nagyjából tízmilliárd forint összegben folyik beruházás: Esztergomban, Szentendrén, a Szent Angéla Iskolában, Vácon és Gyöngyösön. „Most jött el az az idő, hogy az oktatási intézményeinkben is tudunk olyan előremutató fejlesztéseket megálmodni és megvalósítani, amelyek a szakmai munkán túl az infrastrukturális lehetőségeknek köszönhetően is biztosítják az intézményekben folytatható magas színvonalú oktatást.”

Az ebéd után tizenöt műhely közül választhattak a résztvevők, amelyeket az iskolák, valamint a tartományfőnökség munkatársai vezettek. A témák között szerepelt az eredményes kommunikáció, a ferences hagyomány és identitás társadalmi prezentációja a médiában, integráció az egyházi iskolákban, a szerzetesi iskolák etikai kódexe és az iskolák külföldi kapcsolatainak tapasztalatai.

A délután a Ferences emlékek, ferences kincsek című játékkal folytatódott, amelynek bevezetőjeként Varga Kapisztrán ismertette a kegyhely történetét a kezdetektől napjainkig. Ezt követően Fáy Zoltán, a ferences könyvtár és levéltár vezetője szólt néhány szót arról, milyen értékek birtokában van a rendtartomány, ezeket hol őrzik, milyen körülmények között élték túl akár a háborús éveket. Néhányat magával is hozott – a játékban részt vevőknek azonosítaniuk és tanulmányozniuk kellett őket. A játék során a résztvevők vegyes csapatokban bejárták a szentkúti kegyhelyet, hogy a náluk található kérdőív kérdéseit az ott levő festmények, ikonok, táblák, szobrok és tárgyak, illetve az internet segítségével megválaszolják. A pedagógusok az esti dicséretre újra összegyűltek a templomban, ezután vacsora, majd jó hangulatú beszélgetés, sör- és borkóstolás zárta a napot.

Kedden délelőtt az intézmények külön helyszíneken megtartották a tanév első tantestületi értekezletét, ezután Tari Annamária pszichoterapeuta előadásával folytatódott a nap, aki az alfa generáció neveléséről beszélt. „Hány szelfit csináltak ma? Hányat posztoltak közülük? Készített-e valaki Insta-sztorit?”– kezdte előadását a szakember, amit nagy nevetéssel fogadott a hallgatóság. Beszélt arról, hogy a gyermekek felhőtlen gyermekkorát hogyan befolyásolják a modern kommunikációs eszközök. Felhívta a tanárok figyelmét arra is, hogy fontos ismerniük a különböző közösségi oldalakat, mivel ezáltal tudnak jogos ítéletet mondani róluk. „Amikor azt látják az osztályban, hogy nem figyelnek, akkor gondoljanak arra, hogy ha képernyő van bárhol – nem is kell látniuk a diákoknak, elég, ha tudják – a figyelmük óránként tizenkétszer térül el. Azt gondolom, ha egy tanár szeretné, hogy figyeljenek rá, akkor interaktívnak, érdekesnek, de legfőképpen »jófejnek« kell lennie.”

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő köznevelési intézményekben ferencesek közreműködésével megvalósuló oktató-nevelő munkát, valamint a – három gimnáziumban működő, a tehetséges diákokat segítő – Ferences Ösztöndíjprogramot a Ferences Alapítványon keresztül támogathatják, amely a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány központi alapítványa. A Ferences Pedagógiai Napok megszervezése szintén ezen alapítványon keresztül valósul meg. További információért és a támogatási lehetőségekért keressék fel a www.ferencesalapitvany.hu honlapot.

Forrás: Varga Mónika/Ferences Sajtóközpont, Ferences Alapítvány/Magyar Kurír

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41