Hálaadás az esztelneki Madonna palástja alatt

Esztelnek
Február 2-án megünnepeltük Urunk Jézus Krisztus bemutatását a templomban, ugyanakkor hálát adtunk saját hivatásunkért, a szerzetes testvérek és nővérek életéért, közösségeinkért, illetve imádkoztunk új hivatásokért.

 

Ezen a napon a Gyulafehérvári Főegyházmegyében több településen is találkozhattak a megszentelt életet élők. Isten emberei gyülekeztek például Kolozsváron a Szent Mihály templomban, Csíksomlyón a kegytemplomban vagy éppen egy kevésbé ismert háromszéki kis falucskában, Esztelneken a ferences templomban. 

A Szent Györgyről nevezett templomban nem is ünnepelhettünk volna szebben, mint fiatalokkal együtt. A szentségimádáson Simeonként és Anna próféta asszonyként szemlélhettük a gyermek Jézust, és magasztaltuk az Istent, aki egyedüli világosságunk, utunk és életük. 

A szentségimádást követően szentmisén vettünk részt közösen a házigazda szerepében lévő ferences testvérekkel, a sepsiszentgyörgyön élő Szeretet Misszionáriusai nővéreivel és egy ágostonos nővérrel, aki a munténiai Prahova megyében lévő Szent Rita Szemlélődő Ágoston-rendi nővérekhez tartozik. Betegápoló ferences nővérekként hárman is jelen tudtunk lenni, ezen a meghitt szerzetesi - közösségi ünnepen. A velünk ünneplő kézdiszentkereszti plébános, Tódor Attila atya prédikációja bebalzsamozta lelkünket azzal a képpel, ami rávilágított arra, hogy az Úr Jézus mai napon történő bemutatása az Atyai házban húsvét vasárnap teljesedik be, akárcsak a mi Istennek átadott életünk.  

A szerzetesi találkozó alkalmával megerősítő volt együtt lenni az Úr előtt, részt venni a szentmise áldozatban. Egymás hitéből, lelkiségéből gazdagodni, kapcsolatokat építeni és ápolni. Épülni és rácsodálkozni Isten országára, ahol és amiben mi lehetünk az Isten barátai és munkatársai.

 

Vedd el, Uram, egész szabadságomat.
Vedd el emlékezetemet, vedd el értelmemet, vedd el egész akaratomat.
Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad nekem.
Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom, hogy Te irányítsd akaratod szerint.
Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Ámen.                                            

(Loyolai Szent Ignác imája )

 

Forrás és fotó: Ferences Betegápoló Nővérek

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41