Ugrás a tartalomra
rólunk és tőlünk Hazai
2015. május 12. 11:30

Hivatásbarát kultúra felé

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hivatás Bizottsága kétévente szervez konferenciát az egyházi hivatásokról. 

2014 októberében találkoztunk az egyházmegyék és a szerzetesrendek ministráns-referenseivel, hogy előkészítsük az idei római ministráns-zarándoklatot. Ezen alkalommal beszélgettünk a 2015. évi konferencia tematikájáról is. Felvetődött, hogy ez alkalommal ne a hagyományos, tudományos konferencia keretében, hanem egy bevezető előadás után kisebb csoportokban, majd pedig plenáris ülésen dolgozzuk fel az e témakörben megjelent Pápai megnyilatkozásokat, dokumentumokat és próbáljuk meg azokat a hazai viszonyokra alkalmazni. Gondoljuk át a hivatásgondozás mai helyzetét, és fogalmazzuk meg lehetőségeinket, illetve feladatainkat, hogyan tudnánk elősegíteni a hivatásgondozás ügyét az egyházmegyékben.Kijelöltünk egy előkészítő csoportot, akik külföldi tanulmányaikat és tapasztalataikat is alkalmazva összeállítottak egy kérdéssort, melyet elküldtünk a pap- és szerzetesnövendékeknek. Körülbelül 110 kispap és 40 szerzetes válaszolt, és osztotta meg velünk  meghívás-élményét, hivatása alakulását, fejlődését. Ezeket a válaszokat az előkészítő csoport feldolgozta, összegezte.

Majd pedig az egyházmegyékből meghívtuk a hivatás-referensek mellett az ifjúság-referenseket és munkatársaikat, valamint hitoktatókat, akik az iskolákban, plébániai hittanokon foglalkoznak fiatalokkal.

A tanácskozást 2015. március 9-11. között tartottuk Leányfalun, mintegy ötven résztvevővel.

A záródokumentum itt a csatolmányban, vagy a jezsuiták honlapján olvasható.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41