Ugrás a tartalomra
rólunk és tőlünk Hazai
2015. május 12. 11:30

Hivatásbarát kultúra felé

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hivatás Bizottsága kétévente szervez konferenciát az egyházi hivatásokról. 

2014 októberében találkoztunk az egyházmegyék és a szerzetesrendek ministráns-referenseivel, hogy előkészítsük az idei római ministráns-zarándoklatot. Ezen alkalommal beszélgettünk a 2015. évi konferencia tematikájáról is. Felvetődött, hogy ez alkalommal ne a hagyományos, tudományos konferencia keretében, hanem egy bevezető előadás után kisebb csoportokban, majd pedig plenáris ülésen dolgozzuk fel az e témakörben megjelent Pápai megnyilatkozásokat, dokumentumokat és próbáljuk meg azokat a hazai viszonyokra alkalmazni. Gondoljuk át a hivatásgondozás mai helyzetét, és fogalmazzuk meg lehetőségeinket, illetve feladatainkat, hogyan tudnánk elősegíteni a hivatásgondozás ügyét az egyházmegyékben.Kijelöltünk egy előkészítő csoportot, akik külföldi tanulmányaikat és tapasztalataikat is alkalmazva összeállítottak egy kérdéssort, melyet elküldtünk a pap- és szerzetesnövendékeknek. Körülbelül 110 kispap és 40 szerzetes válaszolt, és osztotta meg velünk  meghívás-élményét, hivatása alakulását, fejlődését. Ezeket a válaszokat az előkészítő csoport feldolgozta, összegezte.

Majd pedig az egyházmegyékből meghívtuk a hivatás-referensek mellett az ifjúság-referenseket és munkatársaikat, valamint hitoktatókat, akik az iskolákban, plébániai hittanokon foglalkoznak fiatalokkal.

A tanácskozást 2015. március 9-11. között tartottuk Leányfalun, mintegy ötven résztvevővel.

A záródokumentum itt a csatolmányban, vagy a jezsuiták honlapján olvasható.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41