Hogy jobban megismerjenek minket

2014. nov. 30. (vasárnap) 10:00
Nagybecskerek

Püspöki szentmisével nyitották meg a nagybecskereki székesegyházban a megszentelt élet évét advent első vasárnapján.

A megszentelt élet évét Ferenc pápa határozatával összhangban advent első vasárnapján nyitotta meg Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök. Az ünnepi szentmisén a püspök atya, aki maga is szerzetes, az Isteni Ige Társaságának tagja, beszélt hivatásáról és a szerzetesi hivatásról, mint életformáról. A szentmisén az olvasmányokat és a hívek könyörgését a Nagybecskereken szolgálatot teljesítő Boldogasszony Iskolanővérek olvasták fel, s ők hárman – Julianna nővér, Kornélia nővér és Cecília nővér – énekelték a zsoltárt is.

A Nagybecskereki Egyházmegyében a már említett két szerzetesrend tagjai mellett jelen vannak a szalézi atyák, akik Muzslya és környéke lelki gondozását végzik, valamint a jezsuiták, akik Törökkanizsán és környékén teljesítenek szolgálatot. A Boldogasszony Iskolanővérek Nagybecskerek mellett Nagykikindán és Muzslyán is jelen vannak, és aktívan részt vesznek a pasztorális munkában.

Az egyházmegye szerzetesei és szerzetesnői minden évben a megszentelt élet napján, február 2-án egy-egy közösségben találkoznak, hogy együtt ünnepeljék hivatásukat. A megszentelt élet éve lehetőséget nyújt arra, hogy az egyházmegye hívei különböző programokon jobban megismerjék a szerzeteseket és szerzetesnőket, s betekintést nyerjenek életmódjukba.

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

Fotók

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41