Többek, mint puszta programok

2014. dec. 1. (hétfő) 13:30
Budapest, Szent István-bazilika

2014. november 30-án 10 órakor ünnepi szentmise keretében nyitotta meg Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a Szent István bazilikában a megszentelt élet évét az esztendőt jelképező gyertya meggyújtásával. Az ünnepségre az ország számos pontjáról érkeztek szerzetesek, a rendek, apostoli társaságok képviselői. A misén Peter Turkson bíboros, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke koncelebrált.

Magyarországon jelenleg 24 férfi szerzetesrend (néhány rendi felfogás szerint ez 37), 44 női szerzetesrend, emellett 22 egyéb Istennek szentelt életet élő társaság, társulás, csoport működik, akik a 2015-ös év során több országos, egyházmegyei és rendi, regionális szintű programmal, projekttel készülnek majd. A szerzetesi év koordinátori munkáját a Magyar Rendfőnöknők Konferenciája és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája által létrehozott iroda fogja össze, amelynek vezetője Ulrik M. Monika SSND nővér.

A szentmisét követő sajtótájékoztatót Várszegi Asztrik OSB főapát köszöntő szavai nyitották meg. A rendezvényen ezt követően Deák Hedvig OP, a Magyar Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke röviden bemutatta a női szerzetesrendek helyzetét és szerepét Magyarországon. „A kép színes és nagyon heterogén. A statisztika mögött ott van az újraindulás óta eltelt 25 év története, de a szerzetesség tágabb magyarországi története is. Jelenleg 44 szerzetesrend, 6 apostoli élet társasága, 4 világi intézmény, 11 egyéb megszentelt életet élő közösség (krisztushivők hivatalos és magántársulásai) működik. Ezen közösségek összlétszáma 1025 fő, ebből örökfogadalmas 905.  A képzésben résztvevők száma 120 fő, amely évente kb. 15-20 belépőt jelent. Az újonnan belépők száma sajnálatosan csökken, főleg az ezredforduló óta.” – tájékoztatott Deák Hedvig. A női szerzetesi közösségek fontos társadalmi szerepet is betöltenek: 14 női rend összesen 69 közoktatási intézményt tart fenn, illetve 38 szociális intézményt. Az intézményeken túl, rengeteg egyéb területen vannak jelen szerzetesnők: az Egyház lelkipásztori tevékenységében, lelki vezetésben, szociális munkaterületeken. „Ennek az évnek egyik kihívása számunkra, hogy meg szeretnénk mutatni: bár a fentiek mind fontosak, de a szerzetesség elsősorban nem társadalmi tevékenysége miatt „hasznos”, hiszen a szerzetesi élet nem egy „funkció” pusztán. A szerzetesi élet önmagában jó: olyan életforma, amely az egész embernek szól, és amely rávezet emberségünk távlataira, emberségünk teljesebb megélésére.” – vallja Labancz Zsolt SP, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke. A tájékoztatón Ulrik M. Monika SSND röviden ismertette a 2015-ös év országos, kiemelt és várható programjait, amelyek a következők: 

2015. április 25-én a megszentelt életet élők találkozója és zarándoklata Mátraverebély-Szentkútra hivatásuk közös megünneplése céljából.
2015. szeptember 18-19-én Budapesten egy több ezer embert megszólító, szabadtéri rendezvény formájában - amely a Szerzetesek Tere nevet fogja viselni -, bemutatkoznak a magyarországi szerzetesrendek színes, izgalmas és változatos programok, műhelyek, személyes találkozások keretében. 

2015. november 14-én konferencia a Sapientia Nap keretében, amelynek fő témakörei: 

A szerzetesi élet teológiája
Az egyén és közösség
Merre hívja ma a Lélek a szerzetességet?

Az országos, kiemelt rendezvényeken túl az egész év során egyházmegyei szintű, különféle „rendközi” projekteken keresztül szerveződő, több rend közös szervezésében történő és az egyes rendek saját keretein belül is zajló események várhatók, amelynek részleteiről menet közben nyújt tájékoztatást a Szerzetesi Iroda a www.szerzetesek.hu honlapon.

" Ha a megszentelt élet éve programjaira gondolok, rögtön az az életérzés fog el, hogy ezek a programok sokkal többek számunkra, mint puszta programok. Az út, ami egy program létrejöttéig vezet, szinte már maga az a cél, amely előttünk áll: hivatásunk mélyebb megértése, megújulás, együttműködés a különféle rendek, közösségek szerzetesei között, jelenlét az egyházban és a társadalomban, odafordulás a másik emberhez, ajándékok, adományok egymásrautaltsága, cseréje és összeadódása. A társadalom felé is érdemben kívánunk nyitni: megmutatni azt, hogy karizmáink megélésével hogyan kerülünk eleven kapcsolatba szociális kérdésekkel, gondokkal és az ezekben élő emberekkel. " – vallja Ulrik M. Monika SSND, a Szerzeteselöljárók Irodájának titkára, a szerzetesek évének projektkoordinátora. Kiss István Didák OFM, a szerzetesi év kommunikációs felelőseként úgy véli, hogy épp ideje a szerzetesekről alkotott képet a társadalomban „letisztítani”. „Nagyon sok téveszme van az emberek fejében és tudatában. Ehhez megpróbálunk jobban és hatékonyabban nyitni a nem vallásos emberek felé, használva az ő általuk használt eszközöket; építünk kíváncsiságukra az ismeretlennel és a kuriózummal szemben. Szeretnénk megszólítani a nehezen elérhető korcsoportokat is, természetesen nem elhanyagolva a minket szerető és ismerő vallásos embereket.” Ehhez a Szerzeteselöljárók Irodája jövőre mind az egyházi, mind a világi médiumokban aktív jelenlétet és tevékenységeket tervez. Olyan stratégiai médiapartnereket találtak mindehhez, mint az MTVA, a Magyar Rádió, a KÉPMÁS, a Bonum TV, a Keresztény Élet, a Magyar Katolikus Rádió, a Magyar Kurír, a Mária Rádió, a Szent István Rádió és Televízió, és az Új Ember.

A megszentelt élet éve, amelyet Magyarországon a szerzetesek évének is neveznek, 2016. február 2-án zárul.

Szöveg és csatolt képek: Szathmáry Melinda

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41