Interjú Balogh Péter Piusz gödöllői apáttal

2021. feb. 10. (szerda) 11:45
Gödöllő

Rendjük alapításának 900. évfordulóját ünneplik a premontreiek. Az alapító Szent Norbert és első követői 1121 karácsonyán tették le ünnepélyes fogadalmukat a nyugat-franciaországi Prémontré völgyében. Február 10-én, Boldog Hugó, az első premontrei apát emléknapján Erdő Péter bíboros vezetésével ünnepi szentmisében adnak hálát a magyar premontreiek a budapesti Szent István-bazilikában. Balogh Péter Piusz gödöllői apáttal és vikáriussal beszélgetett Bodnár Dániel.

– Boldog Hugóról nagyon keveset tudunk. Ki volt ő?

– Hugó az 1121-es rendalapításkor Szent Norbert első társa volt, a második legfontosabb ember. A laoni egyházmegye fiatal papjaként az elsők között tett fogadalmat. Norbert kezdetben vándorprédikátor volt; sokan követték, világiak és egyháziak is. Közéjük tartozott Hugó is. Norbertet 1126-ban megválasztották magdeburgi érsekké, így öt évvel a rendalapítás után Németföldre távozott. Így lett Hugó a premontrei kolostor, vagyis rendünk első apátja. Egyértelmű: ha maga az alapító annyira megbízik valakiben, hogy rábízza a premontrei rendet, akkor Hugó alkalmas személy volt a vezetésre. Neki köszönhetjük a rendi konstitúció megalkotását, a rendi liturgia megalapozását. Hugó Magyarországon kevésbé ismert, mert egyrészt helyi, másrészt egy rendhez tartozó szent. Nekünk, premontreieknek nagyon fontos személy. Már apátsága első éveiben megindult a premontreiek más helyeken való megjelenése. Hugó, sőt még Norbert életében került Magyarországra a premontrei rend – az 1130-as évek elején alapították az első kolostort a mai Nagyvárad közelében.

– A tavalyi, pandémiás év mennyire akadályozta Önöket a 900 éves jubileumi esztendőre való felkészülésben?

– A felkészülésünk a pandémia ellenére is töretlen volt, sőt többet dolgoztunk, hiszen minden programunkra felkészültünk. A kiadványaink – könyv, CD – hál’ Istennek megszülettek, és folyamatosan készülnek. A március közepére Gödöllőre tervezett nagy rendi konferenciánk viszont az utolsó pillanatban elmaradt a járvány betörése miatt. Szeptember közepén viszont, a járványügyi szabályokat szigorúan betartva, az előadások nyolcvan-kilencven százalékát megtartottuk.

– Mit várnak az idei, jubileumi esztendőtől?

– Egyfelől azt, hogy mi, premontreiek méltóképpen meg tudjuk ünnepelni a jubileumot programjainkkal, közösségi együttléteinkkel, imádságainkkal, hogy méltóképpen adjunk hálát kilencszáz évünkért, másfelől pedig azt, hogy azzal, hogy nagyobb reflektorfény irányul ránk, az emberek jobban megismerjék a premontrei rend magyarországi történeti beágyazottságát és jelenét is. A Premontrei örökség című film, melyet májusban online mutattunk be, ezt próbálja körüljárni, hogy napjainkban mivel foglalkoznak, hogyan élnek, hogyan gondolkoznak a magyarországi premontreiek.

– Hányan vannak ma Magyarországon a premontreiek?

– A nővérekkel együtt több mint harmincan vagyunk, Csornán, Gödöllőn, Zsámbékon, Nagyváradon.

– A premontreiek az apostolok és az őskeresztények életét tekintették példának, szerzetesi életükben a szemlélődő életformát összekötötték az apostoli tevékenységgel. Mennyire mutatkozik ez meg a mai körülmények között?

– Nagyon megmutatkozik, hiszen plébániákat tartunk fenn, plébániai szolgálatot végzünk, a rend alapvető küldetését visszük végbe kilencszáz év után is, mert a premontrei rend lelkipásztorkodó, a liturgiát ünnepélyesen végző rendként alakult meg, és ezt tesszük most is. Másrészt pedig itt, nálunk, Közép-Európában az oktatásba való beágyazottságunk is kétszáz éves múltra tekinthet immár vissza. A premontrei rend iskolafenntartó rend lett: Szombathelyen, Keszthelyen, Gödöllőn, Zsámbékon is vannak oktatásai intézményeink.

– Kilencszáz év hatalmas idő. Ez azt jelenti, hogy Önök belegyökereztek a magyar társadalom szövetébe. Ennek tükrében hogyan látja a jövőt?

– Mivel már a rendalapító idejében is itt voltak a premontreiek, a történelmi Magyarországon pedig több mint negyven kolostorunk volt, megállapíthatjuk, hogy a premontreiek története nagyon komolyan összefonódott Magyarország történetével. A kultúra ápolása, az oktatás minősége, az emberek lelki segítése, a szegénygondozás, a szociális háló megléte mindig nagy fontosságú dolog, olyan időszakban is, amikor az embereknek meg kellett vívniuk mindennapi szellemi harcaikat. Jelenlétünket ma is rendkívül fontosnak tartjuk: Istennel az emberek között.

Forrás és fotó: magyarkurir

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41