A valódi hinduizmus és a kereszténység

2021. jan. 18. (hétfő) 08:30
Budapest

A világ és az egész emberiség legnagyobb kincse az Oltáriszentség. Ez hitünk és az Egyház középpontja és csúcsa. Az indiai védák ugyanazt a Messiást várták, mint akiről az ószövetségi próféták jövendöltek – írja Ő az című könyvében Benvin Sebastian Madassery indiai származású verbita szerzetes, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója. Vele beszélgetett Bodnár Dániel.

– Mi késztette ennek a könyvnek a megírására?

– Régóta készülök arra, hogy bemutassam az embereknek, mi is a hinduizmus valójában. Sajnos többekkel találkoztam már, akik hamis hinduizmust hirdetnek. Egyetlen szempont vezérli őket, hogy gyorsan meggazdagodjanak. Mindenkiben ott él a remény, hogy a földi halállal nem szűnik meg minden, van valami a testen kívül is, a lélek, ami tovább él. A világ minden táján, így Magyarországon is élnek indiaiak, és vannak közöttük olyanok, akik tudják, hogyan lehet eladni a hinduizmus torzított formáját egy keresztény közegben. Kivesznek a kereszténységből bizonyos elemeket, ami rokonszenvessé teszi a tanításukat, és így népszerűsítik a hamis hinduizmust.

Hogy csak a közelmúltból említsek egy konkrét esetet: egy Magyarországon élő indiai embert elbocsátottak a munkahelyéről, és rövid időn belül guru, maharshi lett belőle. Pedig ahhoz, hogy valaki guru lehessen, és embereket taníthasson, több évtizedes kemény munka, tanulás, önmegtagadás és elmélyült elmélkedés szükséges. Az illető viszont egyik napról a másikra lett maharshi, és ma is sokan járnak hozzá. Kártyákat osztogat az embereknek, és azt ígéri nekik, ha a zsebükben hordják ezeket, akkor jólétben lesz részük. Az emberekben él a vágy, hogy megtudják, milyen lesz a jövőjük, a jóslás rendkívül népszerű Magyarországon és az egész világon. Mindenkinek jogában áll abban hinni, amiben akar, de nekem fáj, ha valaki az emberek hiszékenységével és vágyaival visszaélve torz tanítást ad nekik, és sokakat megtéveszt, rengeteg pénzt keresve ezzel. Ez késztetett arra, hogy bemutassam az ősi hindu vallást. Ezért írtam ezt a könyvet, és részletesen idéztem a védákból, hogy világossá tegyem: a bennük rejlő üzenetek lényege Krisztus. Ugyanis a védák írói is Krisztust keresték, őt várták.

Az a fajta védikus lelkiség, amelyet kevésbé vagy egyáltalán nem tanítanak sem Magyarországon, sem Indiában, a jót hirdette. A kasztrendszer csak később alakult ki az indiai társadalomban, akkor, amikor a védikus tanításokat már eltorzították a hatalmon lévők. A védikus lelkiség eredendően egyetemes volt, nyitott és befogadó. A mai hinduizmus távol áll az eredeti alapoktól, szélsőséges, intoleráns és zárt, ezért nem is nevezhetjük igazán hinduizmusnak.

– Mikor keletkeztek a védák?

– Ezt pontosan senki sem tudja megmondani, de több ezer évvel ezelőtt, az ószövetségi időkben, nagyjából az ótestamentumi könyvek megírásával egy időben. A könyvemben szeretném bemutatni, hogy a különböző kultúrákban az igaz Istent jó szándékkal, tiszta szívvel kereső emberek megkapták a kinyilatkoztatást. Világosan látható ez a védákban és az Ószövetségben is: egyes elemeik Krisztusra vonatkoznak, és a bennük leírtak beteljesednek Krisztusban.

– Említene néhány Krisztusra vonatkozó utalást a védákból? 

– A védák szerint is a Szűztől születik majd a Megváltó, aki bűntelen lesz és férfi. Az is pontosan le van írva, hogy mi lesz a neve, mit tesz majd az emberiségért. Szerepel a szent könyvekben az is, hogy miért és hogyan hal majd meg, és le van írva bennük a tökéletes áldozat tíz jellemzője is. Mindez beteljesedik Krisztusban.

– Mi ez a tíz jellemző?

– A legfontosabb, hogy az áldozatnak tökéletesnek, tehát bűntelennek kell lennie. Krisztus születése szeplőtelen volt, és ő maga is mindvégig szeplőtelenül élt. A tíz jellemző közé tartozik az is, hogy a barátok és a rokonok elutasítják, eltaszítják maguktól az áldozatot, akinek kemény szenvedésen kell keresztülmennie. A védák szerint az áldozati állatot oszlophoz kell kötni. Krisztust, aki az emberiség megváltásáért önként vállalta az áldozat szerepét, keresztre feszítették. Az áldozat testéből vérnek kell folynia, csontjainak és bőrének épen kell maradnia. Az áldozatnak végül új életre kell kelnie, és a húsát meg kell enni. 

Ez mind beteljesedett Krisztusban. Ő az utolsó vacsorán, az Eucharisztia megalapításakor kezébe vette a kenyeret, és azt mondta: ez az én testem.

Meghalt, de feltámadt, visszatért a halálból. A védák említést tesznek arról is, hogy az áldozatnak töviskoronát kell viselnie a fején. A Megváltó minden ember bűnéért áldozza fel magát, ez is benne van a védákban. A földön egyetlen ember sem tud tökéletes áldozattá lenni, mivel bűnös. Ezért maga Isten jön el a földre, és ő mutat be tökéletes áldozatot az emberek bűneiért. Azért teszi ezt, mert nagyon szereti az embereket. A Megváltó minden teremtmény ura, vagyis prajapati, aki feláldozza magát minden teremtményért, ez is le van írva a védákban. De a hinduizmusban nincs nyoma annak, hogy megtörténne a Megváltó születése és az áldozatvállalás. A tökéletes áldozat Krisztusban történik meg. 

– Hasonló ez ahhoz, ahogyan az ószövetségi próféták is megjövendölték Krisztus születését és megváltói küldetését.

– Pontosan. Az ószövetségi jövendölések beteljesedése a názáreti Jézus Krisztus személyében történt meg, a kinyilatkoztatás hordozója pedig az Egyház. A védikus jövendölések is Krisztusban teljesednek be. 

Az interjú tovább olvasható itt: magyarkurir.hu

 

Forrás és fotó: Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41