Isten szolgálatára elkötelezve

2015. aug. 6. (csütörtök) 09:00
Piliscsaba
Az Egyházközségi Nővérek Társasága lelkigyakorlatot hirdetett munkatársaknak Isten szolgálatára elkötelezve címmel (2015. aug. 6-8 -ig), melyet Bátor Botond pálos szerzetes vezetett. A lelkigyakorlat keretében a társult tagok megújították ígéretüket és ketten először tettek ígéretet. Az alábbiakban egy résztvevő személyes írását olvashatják.

Augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén ismét felmentünk a Tábor hegyre, hogy kiszakadva a hétköznapokból szemléljük az Úr dicsőségét – idősek és fiatalok, lányok és asszonyok, akik egyházközségekben lelkipásztoraik mellett dolgoznak és segítenek. A lelki elmélyedéshez Bátor Botond pálos atya színes és tanulságos történeteken keresztül állította elénk azt az evangéliumi feladatot, hogy a mai, abnormális világban maradjunk meg normális embernek, és úgy szeressük egymást, ahogyan Krisztus tanított bennünket. Az Úristen minket, lelkipásztori munkatársakat különleges hivatással ajándékozott meg az Egyházban és ezért nagy a felelősségünk is. Néhány elgondolkodtató kérdésen keresztül elmélkedtünk arról, hogy mennyire tartjuk magunkat értékesnek, miben gyümölcsöző az életünk, mi akadályoz minket Isten országának építésében, mennyire vagyunk szabadok és mit jelent számunkra az a mondat, hogy „úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket”. Gondolatainkat egymással is megosztottuk kiscsoportos beszélgetés keretében. Egy rendhagyó lelkiismeret-vizsgálatot is tartottunk, melyben papjainkhoz való viszonyunkat vettük górcső alá Bindes Ferenc atya segítségével. A programot közös zsolozsmázás, szentségimádás és finom ebédek színesítették. A Szerzetesek évéhez kapcsolódóan két izgalmas vetítésben is részünk lehetett: Bulcsú testvér a pálos rendet, Mária nővér pedig az egyházközségi nővéreket mutatta be nekünk. Az egész megkoronázása a szombati ünnepi szentmise volt, melyben az Egyházközségi Nővérek társult tagjai megújították felajánlásukat, ketten pedig először kötelezték el magukat, hogy a nővérek karizmája szellemében, családjuk körében maradva szolgálják plébániájukat és lelkipásztorukat. Lelkileg feltöltődve, a szürke hétköznapokra erőt gyűjtve, sok kérdésre választ kapva jöttünk le a hegyről, hogy otthonainkba visszatérve, újult erővel szolgáljuk tovább plébániaközösségünket és papjainkat. Hála legyen Istennek ezért a megszentelt időért, melyet nekünk ajándékozott. Köszönet a szervezőknek és a segítőknek, akik lehetővé tették, hogy zavartalanul szemlélhessük az Úr dicsőségét!

Simonné Daniella

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41