Kamilliánus szerzetesek a pápánál

2019. már. 20. (szerda) 16:30
Róma

A kamilliánus karizmatikus család mintegy hetven tagját fogadta a Szentatya hétfőn délben az Apostoli Palota Kelemen-termében. Ferenc pápa beszédében az alapító Szent Kamill eredeti karizmájának követésére hívta a mai tagokat: Tanúsítsátok minden helyen és minden időben Krisztus irgalmas szeretetét a betegek felé! A kamilliánus rendet képviselő tagok között jelen volt György Alfréd atya, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány vezetője.

Bevezető gondolatában Ferenc pápa Jézus missziós parancsára hivatkozott, mellyel övéit az evangélium hirdetésére és a betegek gyógyítására küldte. Szent Kamill az irgalmas szamaritánus módjára tanúskodott a Mester irgalmas szeretetéről. Az egyház a Lélek hiteles karizmájaként ismerte el a művét. Ma „kettős vágányon” haladva lehet betölteni az örökségét: „közvetlenül a betegek, főként a szegények felé”, illetve „mások oktatásával és képzésével”, hogy ők szolgáljanak a rendi karizma szellemében – hangsúlyozta a pápa.

A karizmák szerepéről szólva a pápa kifejtette, hogy azokat Isten mások javára adta, ahogy a Katekizmus tanítja: „A karizmák egyesek különleges kegyelmi adományai a többiek javára”, „tranzitív jellegűek, mindig mások felé irányulnak”. A rendtagok közül néhányan „hősies módon” gyakorolták ezt a küldetést, ami által az „életszentség példáivá” lettek a többiek számára. Ma továbbra is „időszerű és szükséges” ez a karizma, mert el nem múló szereteten alapul, azzal a szándékkal, amit Jézus ad és vár tőlünk, hogy „életünk legyen és hogy bőségben legyen”.   

A „kamilliánus család” történetére utalva Ferenc pápa emlékeztetett, hogy Szent Kamill korában neki nem volt lehetősége aktív női rendet alapítani, de karizmája később megnyílt számukra is, lehetővé téve, hogy éppen a betegápolásban kapjon kiváltságos szerepet a női lelkület. Ezt a szeretettel teli és törődő vonást erősítse a betegek Édesanyja – kérte a pápa –, mert Szűz Máriától tanuljuk meg a betegek szolgálatának egyik leglényegesebb vonását, a gyengédséget. A „mai világ szívesen szótárba helyezi a kifejezést”, jóllehet az a „legjellegzetesebb keresztény magatartás”, mintegy a „veleje a szenvedő emberekkel való találkozásnak”.

Végül a „szinodális stílusra” bátorította a kamilliánus rend tagjait: Hallgassátok meg egymást és együtt halljátok meg a Szentlélek hangját! Legyetek tudatában annak, hogy a „közösségben valósul meg hiteles módon az Istentől kapott karizma”, még ha fáradságba is kerül annak a művelése! – fejezte be a kamilliánus karizmatikus család tagjaihoz intézett beszédét Ferenc pápa.                         

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41