Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2019. március 19. 9:30
Worms

Gergely testvér egyszerű fogadalmas

2019. március 16-án Wormsban, a domonkosok templomában szentmise keretében tette le első szerzetesi fogadalmát Paál Gergely testvér. A szertartáson jelen volt a német tartomány főnöke, Peter Kreutzwald, a magyar vikárius, Kostecki Andrzej, illetve számos testvér Bécsből és a tartomány más házaiból, illetve rokonok és barátok is.

A tartományfőnök prédikációjában kiemelte, hogy a fogadalomtétel ahhoz hasonlít, mint amikor az emberi szív megadja magát az isteni szeretet előtt, amelyben sokáig nem bízott. Az ember elveszítheti bizalmát, ha hallja Jézus szavát: legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes. Ez tökéletesség azonban – az elöljáró szavai szerint – elsősorban nem száraz erkölcsi tanításon és tetteken alapszik, hanem az Istenbe vetett bizalmon, amely igaz életettel tölti be az isten- és emberkapcsolatunkat. A fogadalom szertartása az evangélium után vette kezdetét, amikor testvérünk az engedelmesség jeleként az oltár előtt a földre borult, a jelenlévő testvérek pedig a „Veni Creator Spiritus” himnuszt énekelve hívták a Szentlelket. A leborulást követően Andrzej Kostecki vikárius atya kérdésére, „Mit kérsz?” a jelölt az válaszolta: „Isten irgalmát, és a tiéteket!”. A prédikáció után testvérünk a vikárius kezében ígért engedelmességet Istennek, Szűz Máriának, Szent Domonkosnak, és mindenkori rendi elöljárójának egy évre.

Gergely testvér az első magyar domonkos, aki képzését már a teutón (északnémet) tartományban folytatja. Az egyéves wormsi újoncidőt követően már a következő hét elején Bécsbe költözik, a németnyelvű tartományok közös tanulmányi házába. Gergely testvér mellett jelenleg Horváth Jordán testvér tölti újoncidejét Wormsban a magyar vikariátus tagjaként két német újonccal együtt. Imádkozzunk a fogadalmas testvérért és új hivatásokért!

Forrás és fotó: domonkosok.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41