Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2019. március 19. 9:30
Worms

Gergely testvér egyszerű fogadalmas

2019. március 16-án Wormsban, a domonkosok templomában szentmise keretében tette le első szerzetesi fogadalmát Paál Gergely testvér. A szertartáson jelen volt a német tartomány főnöke, Peter Kreutzwald, a magyar vikárius, Kostecki Andrzej, illetve számos testvér Bécsből és a tartomány más házaiból, illetve rokonok és barátok is.

A tartományfőnök prédikációjában kiemelte, hogy a fogadalomtétel ahhoz hasonlít, mint amikor az emberi szív megadja magát az isteni szeretet előtt, amelyben sokáig nem bízott. Az ember elveszítheti bizalmát, ha hallja Jézus szavát: legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes. Ez tökéletesség azonban – az elöljáró szavai szerint – elsősorban nem száraz erkölcsi tanításon és tetteken alapszik, hanem az Istenbe vetett bizalmon, amely igaz életettel tölti be az isten- és emberkapcsolatunkat. A fogadalom szertartása az evangélium után vette kezdetét, amikor testvérünk az engedelmesség jeleként az oltár előtt a földre borult, a jelenlévő testvérek pedig a „Veni Creator Spiritus” himnuszt énekelve hívták a Szentlelket. A leborulást követően Andrzej Kostecki vikárius atya kérdésére, „Mit kérsz?” a jelölt az válaszolta: „Isten irgalmát, és a tiéteket!”. A prédikáció után testvérünk a vikárius kezében ígért engedelmességet Istennek, Szűz Máriának, Szent Domonkosnak, és mindenkori rendi elöljárójának egy évre.

Gergely testvér az első magyar domonkos, aki képzését már a teutón (északnémet) tartományban folytatja. Az egyéves wormsi újoncidőt követően már a következő hét elején Bécsbe költözik, a németnyelvű tartományok közös tanulmányi házába. Gergely testvér mellett jelenleg Horváth Jordán testvér tölti újoncidejét Wormsban a magyar vikariátus tagjaként két német újonccal együtt. Imádkozzunk a fogadalmas testvérért és új hivatásokért!

Forrás és fotó: domonkosok.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41