Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai
2019. július 11. 14:15
Tihany

„Keresd a békét, és járj utána” – Ünnepi órák Tihanyban

Szent Benedek ünnepén, július 11-én Tihanyban zárult az idei bencés zarándoklat. Résztvevője volt Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát is, az ünnepi szentmise szónoka.

„Boldogok a békességesek, ők Isten fiai – Szent Benedek zarándoklat, 2019” feliratú pólós, éneklő fiatalok színesítik a tihanyi csütörtök délután főként levendulás boltok és kávézók környékén besűrűsödő tömegét. Az apátsági templom felé haladnak az emelkedőn, láthatóan jó kondícióban, noha már hatnapi gyaloglás van mögöttük.

Győrből indult a mintegy százötven fős menet, amelynek fele győriekből és a város környékén lakókból áll; a többiek az ország legkülönbözőbb pontjairól valók, sok köztük a bencés diák és öregdiák. Pannonhalma és Bakonybél érintésével érkeztek, tornacsarnokokban és más intézményekben aludtak, a változékony időből adódóan elég sok megpróbáltatásban volt részük. „Még egyszer, utoljára álljunk négyes sorba!” – kéri őket a vezető, majd bevonulnak a templomba.

Mihályi Jeromos perjel a tihanyiak nevében üdvözli az érkezőket, köztük Hortobágyi Cirillt, aki maga is zarándokként érkezett ma ide, Szent Benedek főünnepére. Aztán Benedek esti dicséretét énekeljük, és meghallgatjuk az olvasmányt a Példabeszédek könyvéből. „Igen, csak ha tudásért kiáltasz, és bölcsesség után sóvárog a hangod (…), akkor érted meg az Úrnak félelmét, s nyered el az Úrnak ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik tudás és értelem.” A szentlecke a kolosszeieknek írt levélből arra kér bennünket, hogy „Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen.” Az evangéliumban, miután versengés támad a tanítványok között, Jézus így tanítja őket: „A nemzetek királyai uralkodnak a népeken, és akiknek hatalmuk van fölöttük, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így tegyetek, hanem aki nagyobb köztetek, legyen olyan, mint a legkisebb, és aki elöljáró, legyen olyan, mint a szolga.”

A pannonhalmi főapát a benedeki Regula prológusából vett idézettel indítja prédikációját. „Ki az az ember, aki életet óhajt, és jó napokat kíván látni?” – mennyire kortárs szövegnek tűnik ez a mondat – teszi hozzá a szónok –, hiszen korunkban lépten-nyomon árukat, szolgáltatásokat, eszméket, ideológiákat akarnak nekünk eladni a jó élet ígéretével. A fenti kérdés valamilyen alapvágyat szólít meg bennünk. Élni tudni nagy dolog, sőt a legeslegnagyobb. „Tedd a jót, keresd a békét, és járj utána” – ez is regulaidézet, és az idei zarándoklat mottója lett belőle.

Benedek Jézustól tanulta, hogyan éljen. Ahogyan az evangéliumban olvassuk: köztetek ne úgy legyen, mint a világban, hanem a szolgálat szelleme uralkodjon.

Nem állunk meg az úton, hanem közeledni igyekszünk ehhez a célhoz, keressük a belső békét, és gyakorolni igyekszünk, amit Jézus ajánl, hogy az alázatos, szelíd lelkület növekedjen bennünk. Átélem, hogy rászorulok Isten irgalmára, az Atya visszafogadott engem. Ajándék minden, amim van, és én magam is ajándékká válhatok testvéreim számára. Ez az alapja az igaz barátságnak, a családnak, a szerzetesi közösségnek. Ám ne legyünk naivak. A gőg, a bizalmatlanság lelkülete, a versengés és a hatalomvágy sokszor akadálya annak, hogy a szelídség és a béke érvényesüljön a közösségeinkben. Nem bízunk egymásban, és garanciák sorával, a környezetünk fölötti irányítás átvételével próbáljuk bebiztosítani magunkat. Jézus viszont szolgálatra kér bennünket. A hatalomhoz való görcsös ragaszkodás helyett arra van szükség, hogy Isten uralkodjon az életünkben. Az ő kezében jobb helyen van a hatalom.

Akik az elmúlt napokban együtt zarándokoltak, átélték, hogy sokszor nem könnyű kitartani: a csend üres lehet, nem jó a földön aludni, elviselhetetlenül horkolhat a szomszédom, kimerítő a gyaloglás. „A rókáknak odújuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.” De azt is mondja Jézus, hogy „Gyertek hozzám, akik megfáradtatok, vegyétek magatokra igámat”. Az iga felvételére, és nem letevésére szólít fel. Nincs itt ellentmondás? Hiszen inkább szabadulni szeretnénk a terheinktől. Jézus komolyan vesz bennünket, hozzánk méretezi a terheinket. A jármot – ezt Hortobágyi Cirill is tapasztalta gyermekkorában – mindig a konkrét állatra igazították. Isten is az én testemre igazítja a terheimet, hogy ne nyomjanak-törjenek, hanem a boldogságomat szolgálják.

A belső béke titka az, hogy szelídek és önátadók, társainkra hagyatkozók tudjunk lenni, a másik pedig az önzetlen szolgálathoz való bátorság. Az a feladatunk, hogy egymást Isten előtt tartsuk, egymás terheit hordozzuk, békére leljünk és békét sugározzunk. Szárnyaló szívvel járjunk Isten parancsainak útján, és béketűrésünkkel részt vállaljunk Krisztus szenvedéseiben.

A szentmise végén mindenkit az apátság déli teraszára hívnak szeretetvendégségre. Óriási tömeg gyűlik össze, és marad együtt hosszan – halászlé, dinnye, pogácsa, szörp, bor és tárogatószó várja az ünneplőket.

Összeismerkedem a Soltról, a nyolcszáz borospince városából érkezett Nyámádi Istvánnal. Vesztergám Miklóst, aki most tárogatómuzsikával szórakoztatja az egybegyűlteket, ő szállította ide. Kétszáz kiló dinnyével, István adományával érkeztek: 160 kiló görög-, negyven kiló zöld és sárgabélű sárgadinnyét hoztak. Az történt ugyanis, tudjuk meg a mellénk lépő Korzenszky Richárdtól, hogy ő egy prédikációjában egyszer megemlítette a nagyapját, akinek dinnyeföldje volt Dunavecsén. Nyámádi úr mise után odament hozzá, és felajánlotta, hogy ha elfogadják, minden évben dinnyeadománnyal fog érkezni Szent Benedek ünnepére.

Pár szót Vesztergám úrral is váltunk, aki megkérdezi, milyen nótát játsszon el, és én apukám kedvencét, a Nincsen pénzem, de majd leszt választom. Azonnal belekezd; egy pillanatig sem kell gondolkodnia. „Sokak szemébe csalok könnyet, mert a tárogató kitárja a jóérzésű emberek lelkét” – mondja búcsúzóul.

„Sok a visszatérő zarándok – tekint a még egy óra után is élénken társalgó seregletre Mihályi Jeromos perjel –, és Tihany neve-híre sokakat hoz el ide misére, liturgiára máskor is. Nyolc templomot látunk el a környéken, az ilyen jeles alkalmakra az ottani hívek is mindig felkerekednek. Mi pedig – mint jezsuita testvéreink elismerően mondani szokták – maximálisan igyekszünk a hozzánk betérőket úgy fogadni, mintha maga Jézus érkezett volna.”

Amikor a Szent Benedek zarándoklatokat tíz éve elkezdték, még csak 16-an voltak. Fontos jellemzője ennek, hogy bencés centrumok – Pannonhalma, Bakonybél és Tihany – azok a pontok, amelyeket összeköt, így minden közösség hozzáteheti a magáét.

„Örömmel látom, hogy életkori szempontból sokszínű a zarándoksereg, mert így eleven, mindenki számára sokat adó együttlét, beszélgetések alkalma lehet, amelyeket a bencés légkör, a regula szelleme hat át.”

Fotó: Lambert Attila

Forrás: Kiss Péter/ www.magyarkurir.hu

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41