Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi Fotó galéria
2019. július 6. 10:15
Ausztria

A Keresztes Nővérek Tartományi Káptalanja

„Von Gottes Geist bewegt Mutig auf dem Weg”

„A Szentlélek biztatására bátran az úton”

Így hangzott a Keresztes Nővérek Europa Mitte (PEM) 3. Tartományi Káptalanjának vezérgondolata. A 2019. július 6-13. között Vöcklabruckban (Ausztria) sorra került tanácskozáson a 7 régióból összevont tartomány 469 nővérét 42 megválasztott nővér képviselte. A magyar delegáció a nővérek előzetes szavazatai alapján három tagú volt. Gabriella, Mária és Zsuzsa nővérek vehettek részt a tartomány e fontos eseményén.

A Káptalan vasárnap csendes lelki nappal vette kezdetét, majd remekül felépített és jól előkészített rendszerrel öt munkanapon át különböző - a tartomány életét érintő - témákkal foglalkozott. A Lélek indíttatásaira figyelő, nyitott útkeresés jellemezte a beszélgetéseket, döntési folyamatokat. A moderátor több területen is hozzáértő szakmai jártasságáról és saját krisztusi elköteleződéséről tanúságot téve segítette a nővérek munkáját. 

Csoportokba osztva nagy hatékonysággal folyt a munka a különböző témákkal - mint pl. közösségi élet, apostoli területek, rendi karizma - kapcsolatosan. A múlt, jelen és jövő kihívásait vizsgálva gazdagító volt a régiók, az életkor és a szolgálati területek sokféleségének megtapasztalása.

A bátorságot nem csak érezték a nővérek, nem csak beszéltek róla, hanem írásban is rögzítették, miszerint:

„Nem hagyjuk, hogy a nővérek csökkenő száma és a jövőre vonatkozó statisztikák adatai elbátortalanítsanak minket és elvegyék tőlünk hivatásunk és küldetésünk örömét. A káptalan ideje alatt a mindannyiunk által jól ismert kreatívan összeállított liturgiában találtuk meg azt az egységet, amelyben Isten Lelke érzékelhető volt.”

Így született meg a 2019-es tartományi káptalan összegzéseként célul kitűzött iránymutatás:

„A Szentlélek biztatására bátran az úton és teljes reménnyel fellépni az emberi méltóságért!”

A tartományi káptalan egyben előkészület az általános rendi káptalanra is, ahol az egész kongregáció ügyeivel foglalkoznak a küldött nővérek. Erre 2020 nyarán a rend Ingenbohl-i központjában kerül sor.

 

Forrás és fotó: Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41