Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi Fotó galéria
2019. július 6. 10:15
Ausztria

A Keresztes Nővérek Tartományi Káptalanja

„Von Gottes Geist bewegt Mutig auf dem Weg”

„A Szentlélek biztatására bátran az úton”

Így hangzott a Keresztes Nővérek Europa Mitte (PEM) 3. Tartományi Káptalanjának vezérgondolata. A 2019. július 6-13. között Vöcklabruckban (Ausztria) sorra került tanácskozáson a 7 régióból összevont tartomány 469 nővérét 42 megválasztott nővér képviselte. A magyar delegáció a nővérek előzetes szavazatai alapján három tagú volt. Gabriella, Mária és Zsuzsa nővérek vehettek részt a tartomány e fontos eseményén.

A Káptalan vasárnap csendes lelki nappal vette kezdetét, majd remekül felépített és jól előkészített rendszerrel öt munkanapon át különböző - a tartomány életét érintő - témákkal foglalkozott. A Lélek indíttatásaira figyelő, nyitott útkeresés jellemezte a beszélgetéseket, döntési folyamatokat. A moderátor több területen is hozzáértő szakmai jártasságáról és saját krisztusi elköteleződéséről tanúságot téve segítette a nővérek munkáját. 

Csoportokba osztva nagy hatékonysággal folyt a munka a különböző témákkal - mint pl. közösségi élet, apostoli területek, rendi karizma - kapcsolatosan. A múlt, jelen és jövő kihívásait vizsgálva gazdagító volt a régiók, az életkor és a szolgálati területek sokféleségének megtapasztalása.

A bátorságot nem csak érezték a nővérek, nem csak beszéltek róla, hanem írásban is rögzítették, miszerint:

„Nem hagyjuk, hogy a nővérek csökkenő száma és a jövőre vonatkozó statisztikák adatai elbátortalanítsanak minket és elvegyék tőlünk hivatásunk és küldetésünk örömét. A káptalan ideje alatt a mindannyiunk által jól ismert kreatívan összeállított liturgiában találtuk meg azt az egységet, amelyben Isten Lelke érzékelhető volt.”

Így született meg a 2019-es tartományi káptalan összegzéseként célul kitűzött iránymutatás:

„A Szentlélek biztatására bátran az úton és teljes reménnyel fellépni az emberi méltóságért!”

A tartományi káptalan egyben előkészület az általános rendi káptalanra is, ahol az egész kongregáció ügyeivel foglalkoznak a küldött nővérek. Erre 2020 nyarán a rend Ingenbohl-i központjában kerül sor.

 

Forrás és fotó: Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41