Kettős örökfogadalom a csornai premontreieknél

Csorna

Az apátsági templom búcsúnapja hagyományosan az elköteleződés ünnepe a csornai apátságban. Az idei évben is, Nagyboldogasszony napján ketten mondták ki az örök igent Isten és közösség mellett: Horváth Ákos Pál és Rácz Dávid Ignác.

Az este 6 órakor kezdődő szentmisét Márton apát úr mutatta be a rendtársak koncelebrálásával, de az ünnepen jelen voltak premontrei atyák és nővérek Zsámbékról és Gödöllőről, valamint bencés atyák Győrből és Pannonhalmáról, és több egyházmegyés pap is.

Márton apát úr személyes hangvételű prédikációjában utalt a testvérek beöltözésekor elmondottakra, valamint védőszentjeik példáját ajánlotta a fogadalmat tevők figyelmébe: Szent Pál apostol küldetéstudatát és Loyolai Szent Ignác elszántságát. A szentbeszéd után, a fogadalom szertartásában megkapták a hagyományos kanonoki viseletet, a mucétumot (körgallért), amely jelképezi a közösség melletti végleges elköteleződésüket.

A szentmise után Pál és Ignác testvérek családtagjaikkal és rendtársaikkal együtt adtak hálát Istentől kapott hivatásukért és közösségükért.

 

Forrás: Csornai Premontrei Apátság

Fotó: Sooters Fotó és Videó Csorna és Erdős Zsolt 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41