Kettős örökfogadalom a csornai premontreieknél

Csorna

Az apátsági templom búcsúnapja hagyományosan az elköteleződés ünnepe a csornai apátságban. Az idei évben is, Nagyboldogasszony napján ketten mondták ki az örök igent Isten és közösség mellett: Horváth Ákos Pál és Rácz Dávid Ignác.

Az este 6 órakor kezdődő szentmisét Márton apát úr mutatta be a rendtársak koncelebrálásával, de az ünnepen jelen voltak premontrei atyák és nővérek Zsámbékról és Gödöllőről, valamint bencés atyák Győrből és Pannonhalmáról, és több egyházmegyés pap is.

Márton apát úr személyes hangvételű prédikációjában utalt a testvérek beöltözésekor elmondottakra, valamint védőszentjeik példáját ajánlotta a fogadalmat tevők figyelmébe: Szent Pál apostol küldetéstudatát és Loyolai Szent Ignác elszántságát. A szentbeszéd után, a fogadalom szertartásában megkapták a hagyományos kanonoki viseletet, a mucétumot (körgallért), amely jelképezi a közösség melletti végleges elköteleződésüket.

A szentmise után Pál és Ignác testvérek családtagjaikkal és rendtársaikkal együtt adtak hálát Istentől kapott hivatásukért és közösségükért.

 

Forrás: Csornai Premontrei Apátság

Fotó: Sooters Fotó és Videó Csorna és Erdős Zsolt 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41