Kettős ünnep a Regnum Christiben

2021. jan. 11. (hétfő) 13:45
Budapest

80 ÉVE ALAPÍTOTTÁK A KRISZTUS LÉGIÓJA KONGREGÁCIÓT ÉS 30 ÉVE SZENTELTÉK PAPPÁ MICHAEL DUFFY ATYÁT.

Az albertfalvi Szent Mihály plébániatemplomban rendhagyó, ünnepi szentmise keretében adott hálát a Regnum Christi közössége és sok barátjuk mindazokért a kegyelmekért, melyekben a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi, valamint Michael Duffy LC atya magyarországi jelenlétének köszönhetően részesülhetett.

A járványhelyzet ellenére sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek. A szentmise főcelebránsa Szabó-Molnár Bálint LC atya volt, a rend magyarországi elöljárója, akivel Szász Csaba LC atya és Justin Prigge LC atya koncelebláltak. Maga az ünnepelt, Michael Duffy atya sajnos egészségügyi veszélyeztetettsége okán nem lehetett jelen, de az internet segítségével követte az eseményeket.

A szentmise homíliáját Justin atya mondta, kiváló magyar kiejtéssel olvasva fel nagyon mély, szívhez szóló gondolatait. Az ünnep kapcsán arra emlékeztetett, hogy amint az emberiség történelmének kezdetén, úgy a mi személyes életünk kezdetén is Isten végtelen, személyes szeretete és tökéletes szeretetterve áll. És amint mi egyénenként nem létezhetnénk anélkül, hogy Isten egymáshoz ne vezette volna szüleinket, úgy ő maga papként sem állhatna most előttünk, ha 80 évvel ezelőtt egy kicsi, ámde annál elkötelezettebb csapat nem mondott volna igent Isten rájuk vonatkozó tervére. Ami akkor nem tűnhetett többnek egy szép álomnál, az ma már – Isten kegyelméből – 80 éve fennáll és közvetíti a világban Isten szeretetét: a Légiósok közössége világszerte ma már csaknem 1500 főt számlál, akik a világ 21 országában vannak jelen. A Regnum Christi tagsága pedig idén már 23 ezer felett van világszerte, akik között világiak, megszentelt életű nők és férfiak egyaránt megtalálhatók. Hálásak vagyunk értük, azokért a férfiakért és nőkért, akik akkor a kezdetek kezdetén és azóta igent mondtak Isten szeretettervének megvalósítására. Jézus általuk a világban új módon testesül meg, és rajtuk keresztül mi is jobban megismerhetjük Őt.

Ilyen Istent közvetítő személyiség számunkra Michael atya, aki a magyarországi légiós és Regnum Christi jelenlét úttörője. Ő volt az első, aki eljött, hogy missziós lelkülettel segítse a magyarokat Isten szeretetének megismerésére. Justin atya homíliában elhangzó szavai szerint úgy is mondhatnánk a Bibliából vett hasonlattal, hogy „Fellépett egy ember, Michael volt a neve…”. Hányan nem lennénk itt ma az ő nagylelkű válasza nélkül! Michael atya Isten kegyelméből 30 éve szolgálja papként Istent és a Regnum Christit. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a Világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. 30 év… Hány szentmisét mutatott be ez idő alatt Michael atya, melyek mindegyike végtelen értékkel bírt, és jelenvalóvá tette Istent világunkban! Hány gyóntatást végzett, mellyel Isten békéjét és megbocsátását közvetítette az emberek felé! Hány missziót vezetett vagy vett részt rajtuk, melyek során hirdette és megmutatta Isten szeretetét a világ legkülönbözőbb tájain. Bizony hányan itt sem lennénk az ő nagylelkű válasza nélkül!

„Elvontan nem létezik a Krisztus Légiója, de léteznek Krisztus Légiósai. Elvontan nem létezik a Regnum Christi, de vannak a tagjai, akik e lelkiséget, Isten szeretetét elénk élik. Ahogyan Istent senki sem látta, de Isten egyszülöttje kinyilatkoztatta Őt számunkra. Így az Egyházban és ezen belül a Légióban és a Regnum Christi családjában Jézus továbbra is testet ölt a körülöttünk élő embertársainkban és bennünk is. A megtestesülésnek ezt a dimenzióját is ünnepeljük ma. Isten örök Igéje bennünk testté lesz, hogy nekünk és általunk nyilatkoztassa ki szeretetét. A mai napon újítsuk meg Istennek a mi életünkre kigondolt örök tervére szóló igenünket, hogy továbbra is megtestesítsük az Ő szeretetét a világban!” – zárta homíliáját Justin atya.

Az évforduló alkalmával kérjük minden kedves testvérünket, hogy foglalja imáiba közösségeinket, a Krisztus Légiója Kongregációt és a Regnum Christi Mozgalom tagjait, és különösen Michael Duffy LC atyát, hogy a Jóisten éltesse őt sokáig egészségben, és áldja meg őt bőségesen kegyelmi adományaival!

Forrás és fotó. regnumchristi.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41