Ugrás a tartalomra
beharangozó Hazai
2015. április 17. 8:00
Mindenhol

Kilenced-első nap

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Urunk, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk, fogadd el imánkat, amellyel hozzád fordulunk. Nézd kegyesen jóra való törekvésünket, és segíts szenvedéllyel megélni hivatásunk ajándékát. (Ferenc pápa imája a megszentelt élet évére)

 

I. 120. zsoltár: A zarándokok iránya - Népünk őrzője

Tekintetem a hegyek felé emelem, * honnét is jöhetne segítségem? Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki az eget és a földet teremtette.
Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad, * nem szunnyad az, aki őriz téged. Bizony sosem szunnyad, sosem alszik, * aki őre Izraelnek.
Az Úr a te őrződ, † az Úr oltalmaz téged, * ő áll jobbod felől. Napközben a nap heve nem éget, * és a hold nem árt neked éjjel.
Megvéd az Úr minden bajtól, * és megőrzi lelkedet. Az Úr megőriz jártodban-keltedben, * mostantól fogva és mindörökké.

 

II. 121. zsoltár: A zarándokok pásztora- Jeruzsálem szent város

Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: * „Az Úr házába fölmegyünk.” Íme, már itt is áll a lábunk * kapuidban, ó, Jeruzsálem.
Jeruzsálem jól megépült város, * részei szépen egybeillenek. Oda járnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei, † Izrael törvénye szerint, * hogy ott az Úr nevének áldást mondjanak. Mert ott állnak az ítélőszékek, * Dávid házának székei.
Jeruzsálemre békét esdjetek! * Béke legyen azzal, aki szeret téged! Békesség lakozzék falaid között, * és biztonság bástyáid tövében.
Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök: * „Békesség teveled!” Istenünk és Urunk háza miatt * áldást kívánok neked.

 

Az isteni ígéret és áldás elszakíthatatlanul összefonódik az elindulás tényével: aki meghívást kapott, annak el kell hagynia megszokott világát, az Istennel új, kockázatos, merész vállalkozásba kezd. A Zarándok – Isten első tette az övéhez hasonló úton levő, vándorló élet felajánlása. (John testvér)
 

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41