Ugrás a tartalomra
beharangozó Hazai
2015. április 25. 8:00
Mindenhol

Kilenced-kilencedik nap

 134. zsoltár – I.: A zarándokok áldása - CÉL

A csodákat tevő Isten dicsérete

Dicsérjétek az Úr nevét, * ti, az Úr szolgái, dicsérjétek őt, ti, akik az Úr házában álltok, * Istenünk házának udvarán.
Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, * zsoltárt zengjetek fölséges nevének, mert Jákob házát magának választotta az Úr, * tulajdonába vette Izraelt.
Én megismertem, hogy mily nagy a mi Urunk, * a mi Istenünk, minden pogány istennél nagyobb. Amit akar az Úr, mindent végbevisz, † az égben és a földön, * a tengeren és a vizek mélyén. Felhőket küld a föld széléről, † villámokat szór, ha esik az eső, * csűreikből a szeleket ő indítja útra.
Egyiptom elsőszülötteire lesújtott, * emberre és jószágra egyaránt. Sok jelet és csodát tett benned, Egyiptom, * a fáraó és szolgái ellen! Megvert sok pogány nemzetet, * hatalmas királyokat leterített. Szichon amorita királyt és Básán királyát, Ogot, * és minden fejedelmet Kánaán földjén.
És országukat örökségül adta, * örökségül népének, Izraelnek.

II. Neved, Uram, fennmarad örökre, * nemzedékről nemzedékre él a te emléked, Uram. Igazságot szolgáltat népének az Úr, * és megkönyörül szolgáin.
A nemzetek bálványai ezüst és arany, * emberi kéz alkotásai. Van szájuk, de nem beszélnek, * szemük is, de mégsem látnak; van fülük, de nem hallanak, * és szájukban nincsen lehelet. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, * és mindazok, akik bennük bíznak.
Izrael háza, áldjad az Urat, * Áron papi háza, áldjad az Urat! Lévi háza, áldjad az Urat, * összes istenfélők, áldjátok az Urat!
Áldott legyen az Úr a Sionon, * ő, aki Jeruzsálemben lakik.

 

Ez a nép arra hivatott, hogy megőrizze „zarándokszívét” egy teljesen másfajta életstílus körülményei között is. (John testvér, Taize)

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41