Ugrás a tartalomra
beharangozó Hazai
2015. április 24. 8:00
Mindenhol

Kilenced-nyolcadik nap

Mária, Isten Igéjének anyja, virrassz megszentelt életünk felett, hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk, betöltse egész lényünket, és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent, amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5), az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket Isten országának hirdetésében. Ámen. (Ferenc pápa imája)

 

132. zsoltár: A zarándokok bizodalma

A testvéri együttlét öröme

Íme, milyen jó és mily gyönyörűséges, * ha békességben együtt élnek a testvérek! Olyan ez, mint fejen a drága kenet, † mely végigcsordul a szakállon, Áron szakállán, * és lecsordul köntöse szegélyére. Olyan, mint a Hermon harmata, * mint a Sion hegyére hulló harmatcsepp. Mert ott ad áldást az Úr, * és életet mindörökre.

 

133. zsoltár: A zarándokok egysége

Esti ima a templomban

Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, az Úr szolgái, * akik éjjelente az Úr házában álltok. Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, * és áldjátok az Urat!
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * aki az eget és a földet alkotta!

 

Az ember törékeny és félénk teremtés, nem egyformán szembesül mindenki a zarándokélet keménységével. Ebből ered a kísértés, hogy visszaforduljunk az úton. Ez azonban nem állíthatja meg az embert zarándokútján, mert Isten mindig új kiutakat keres, hogy segítsen helytállni a próbatételben és továbbhaladni az úton. Isten mindig hathatós módját találja, hogy megtartsa az embert. (John testvér)

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41