Ugrás a tartalomra
beharangozó Hazai
2015. április 24. 8:00
Mindenhol

Kilenced-nyolcadik nap

Mária, Isten Igéjének anyja, virrassz megszentelt életünk felett, hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk, betöltse egész lényünket, és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent, amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5), az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket Isten országának hirdetésében. Ámen. (Ferenc pápa imája)

 

132. zsoltár: A zarándokok bizodalma

A testvéri együttlét öröme

Íme, milyen jó és mily gyönyörűséges, * ha békességben együtt élnek a testvérek! Olyan ez, mint fejen a drága kenet, † mely végigcsordul a szakállon, Áron szakállán, * és lecsordul köntöse szegélyére. Olyan, mint a Hermon harmata, * mint a Sion hegyére hulló harmatcsepp. Mert ott ad áldást az Úr, * és életet mindörökre.

 

133. zsoltár: A zarándokok egysége

Esti ima a templomban

Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, az Úr szolgái, * akik éjjelente az Úr házában álltok. Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, * és áldjátok az Urat!
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * aki az eget és a földet alkotta!

 

Az ember törékeny és félénk teremtés, nem egyformán szembesül mindenki a zarándokélet keménységével. Ebből ered a kísértés, hogy visszaforduljunk az úton. Ez azonban nem állíthatja meg az embert zarándokútján, mert Isten mindig új kiutakat keres, hogy segítsen helytállni a próbatételben és továbbhaladni az úton. Isten mindig hathatós módját találja, hogy megtartsa az embert. (John testvér)

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41