Ugrás a tartalomra
normál Hazai
2020. szeptember 30. 8:45
Miklósi

Könyvajánló

Dr. Sipos Imre SJP szerzetes pap az 1996-ban jóváhagyott Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösségnek (SJP) a tagja. Galbavy Jenő József prior atyával a lelkipásztori szolgálat és a monasztikus szerzetesélet összhangjára törekszenek, tizenegy külső-somogyi falu (Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske, Miklósi, Kára, Zics, Somogyegres, Kapoly, Somogymeggyes, Pusztaszemes és Kereki ) lelkipásztori ellátását végzik, lassan 3 évtizede szerkesztik a Magvetés című lapot a hívek tájékoztatására, iskolai hitoktatást végeznek és gondozzák a Koppány-völgy egyházi épületeit. Sipos atya mindemellett a Szegedi Tudományegyetemen végzett biológusként számos biológiai és történelmi szakkönyvnek is szerzője.

Lelkipásztori közösségük megjelentette Miklósi, Zics történetét. Helytörténeti munkásságának legvaskosabb kötete Törökkoppány monográfiája. Főként a kistáj közelmúltbeli eseményeit örökítette meg az utókor számára az Életsorsok a huszadik században c. sorozatuk, melyből néhány cím: Üldözöttek találkozása –  A németek kitelepítése és a felvidékiek betelepítése Somogydöröcskén; Megbélyegzetten – Kuláksors a Koppány-völgyében; Amiről hallgatni kellett – „Malenkij robot” a Szovjetunióban; Átadottak – Istent kereső szerzetesélet a Regina Mundiban. A Hazahúz a szív c. kötetben saját édesapja élettörténetét dolgozta fel, aki 1956 végén egyetemistaként elhagyta hazáját és Amerikába menekült, de néhány év elteltével hazajött, hogy elvehesse itthoni szíve választottját.

Biológusként Sipos Imre a teológia és a természettudomány határmezsgyéjét kutatja több művében (A véletlen és a Gondviselés alternatívája az evolúcióban; A szabadság diadala; Az önzetlenség öröme – az altruizmus természetrajza). Ebbe a témakörbe illik a közelmúltban megjelent kötete is, amelynek címe: Az evolúció misztériuma. Az értelem és a remény felragyogása. (...)

Sipos Imre könyve az ősrobbanástól kezdve nagy vonalakban ismerteti a földtörténeti korszakok során bekövetkező bonyolódást, az élet kialakulásán és korai formáin át az ember megjelenéséig. Szakszerűen, de a biológiában akár kevésbé járatos olvasó számára is érthető módon veszi végig az evolúció lépéseit.

Az élet kialakulásának pontos előfeltételei voltak, mint például fizikai állandók hihetetlennek tűnő „finomhangolása”, a Naprendszerünk helyzete a galaxisunkban, a bolygónk mérete, a cseppfolyós víz jelenléte, a megfelelő hőmérséklet, a Föld forgástengelyének a ferdesége stb. Csakis ezek együttes fennállása esetén jelenhetett meg az élet, hordozhatta az élőlények sokféle formájának kibontakozását Földünk. Ami nagyon érdekes: sok minden – akár az élet megjelenése, vagy emberré válásunk  kardinális pontjai is – csakis a földtörténetnek egy adott intervallumában bontakozhatott ki. Élettelen molekulákból azóta sem jött létre élő sejt, sőt legnagyobb igyekezetünk ellenére mindmáig sem sikerült elpusztult sejtet visszahozni az élő állapotába. Az élet kialakulása a véletlenek olyan nagyfokú összjátékát tételezi fel, hogy Szent-Györgyi Albert jogosan fogalmazott így: „A biológia a valószínűtlenség tudománya”.

A Homo sapiens is egy elszigetelt, térben és időben behatárolt esemény eredményeként jelent meg valahol Kelet-Afrikában; a genetika a mitokondriális DNS vizsgálatok alapján a közös ősünket egy kb. 150.000 évvel ezelőtt élt nőig vezeti vissza. A változás egyetlen időszakban, egy helyre koncentráltan, minden bizonnyal egyetlen populációban vette kezdetét.

Történetünk során több ilyen egyszeri és megismételhetetlen mozzanat is előfordult.

A továbbfejlődés bizonyos fázisai tehát szigorúan helyhez és időhöz voltak kötve. Elgondolkoztatók a földtörténet nagy katasztrófái is (legalább 5 nagy tömeges kihalást okozó katasztrófát különítenek el), amelyek paradox módon mégis  feltételei lettek a továbbfejlődésnek. Például a kréta és a harmadidőszak határán az őshüllők kipusztulása után gyorsulhatott fel az emlősök fejlődése.

Jogosan feltehetjük a kérdést: vajon mi áll a fejlődés hátterében? Mi teremtett rendet a véletlenek játékában? Mitől van az evolúciónak iránya? Darwin ugyan meggyőzően megmagyarázza, hogy hogyan alakulnak ki újabb életformák, fajok a régiekből. Arra azonban nem ad választ, hogy miért lesznek fejlettebbek. (...)

Sipos Imre atya könyvében a fejlődéselmélet keresztény értelmezését mutatja be. Az evolúció valóságát és misztérium jellegét. Megpróbálja a tények mögött húzódó titokról is fellebbenteni a fátylat. Beavat a felülről látás művészetébe, hiszen az ember nélkül az egész evolúció „csak üres padsorok előtt lejátszódó dráma lenne”.

Figyelmeztet, hogy ne szédítsenek el bennünket a hatalmas térbeli és időbeli távlatok, a sokféleség kavalkádja, hanem vegyük észre annak a csodálatos kibontakozásnak az irányát, amely elvezet bennünket a párbeszédig azzal, Akitől minden függ. (...)

Az evolúció misztériuma című könyv ezen a címen szerezhető be:  sjp.szerz@citromail.hu

Solymosi Judit

 

Forrás és fotó: katolikus.ma

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41