Ugrás a tartalomra
normál Hazai
2020. szeptember 30. 8:45
Miklósi

Könyvajánló

Dr. Sipos Imre SJP szerzetes pap az 1996-ban jóváhagyott Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösségnek (SJP) a tagja. Galbavy Jenő József prior atyával a lelkipásztori szolgálat és a monasztikus szerzetesélet összhangjára törekszenek, tizenegy külső-somogyi falu (Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske, Miklósi, Kára, Zics, Somogyegres, Kapoly, Somogymeggyes, Pusztaszemes és Kereki ) lelkipásztori ellátását végzik, lassan 3 évtizede szerkesztik a Magvetés című lapot a hívek tájékoztatására, iskolai hitoktatást végeznek és gondozzák a Koppány-völgy egyházi épületeit. Sipos atya mindemellett a Szegedi Tudományegyetemen végzett biológusként számos biológiai és történelmi szakkönyvnek is szerzője.

Lelkipásztori közösségük megjelentette Miklósi, Zics történetét. Helytörténeti munkásságának legvaskosabb kötete Törökkoppány monográfiája. Főként a kistáj közelmúltbeli eseményeit örökítette meg az utókor számára az Életsorsok a huszadik században c. sorozatuk, melyből néhány cím: Üldözöttek találkozása –  A németek kitelepítése és a felvidékiek betelepítése Somogydöröcskén; Megbélyegzetten – Kuláksors a Koppány-völgyében; Amiről hallgatni kellett – „Malenkij robot” a Szovjetunióban; Átadottak – Istent kereső szerzetesélet a Regina Mundiban. A Hazahúz a szív c. kötetben saját édesapja élettörténetét dolgozta fel, aki 1956 végén egyetemistaként elhagyta hazáját és Amerikába menekült, de néhány év elteltével hazajött, hogy elvehesse itthoni szíve választottját.

Biológusként Sipos Imre a teológia és a természettudomány határmezsgyéjét kutatja több művében (A véletlen és a Gondviselés alternatívája az evolúcióban; A szabadság diadala; Az önzetlenség öröme – az altruizmus természetrajza). Ebbe a témakörbe illik a közelmúltban megjelent kötete is, amelynek címe: Az evolúció misztériuma. Az értelem és a remény felragyogása. (...)

Sipos Imre könyve az ősrobbanástól kezdve nagy vonalakban ismerteti a földtörténeti korszakok során bekövetkező bonyolódást, az élet kialakulásán és korai formáin át az ember megjelenéséig. Szakszerűen, de a biológiában akár kevésbé járatos olvasó számára is érthető módon veszi végig az evolúció lépéseit.

Az élet kialakulásának pontos előfeltételei voltak, mint például fizikai állandók hihetetlennek tűnő „finomhangolása”, a Naprendszerünk helyzete a galaxisunkban, a bolygónk mérete, a cseppfolyós víz jelenléte, a megfelelő hőmérséklet, a Föld forgástengelyének a ferdesége stb. Csakis ezek együttes fennállása esetén jelenhetett meg az élet, hordozhatta az élőlények sokféle formájának kibontakozását Földünk. Ami nagyon érdekes: sok minden – akár az élet megjelenése, vagy emberré válásunk  kardinális pontjai is – csakis a földtörténetnek egy adott intervallumában bontakozhatott ki. Élettelen molekulákból azóta sem jött létre élő sejt, sőt legnagyobb igyekezetünk ellenére mindmáig sem sikerült elpusztult sejtet visszahozni az élő állapotába. Az élet kialakulása a véletlenek olyan nagyfokú összjátékát tételezi fel, hogy Szent-Györgyi Albert jogosan fogalmazott így: „A biológia a valószínűtlenség tudománya”.

A Homo sapiens is egy elszigetelt, térben és időben behatárolt esemény eredményeként jelent meg valahol Kelet-Afrikában; a genetika a mitokondriális DNS vizsgálatok alapján a közös ősünket egy kb. 150.000 évvel ezelőtt élt nőig vezeti vissza. A változás egyetlen időszakban, egy helyre koncentráltan, minden bizonnyal egyetlen populációban vette kezdetét.

Történetünk során több ilyen egyszeri és megismételhetetlen mozzanat is előfordult.

A továbbfejlődés bizonyos fázisai tehát szigorúan helyhez és időhöz voltak kötve. Elgondolkoztatók a földtörténet nagy katasztrófái is (legalább 5 nagy tömeges kihalást okozó katasztrófát különítenek el), amelyek paradox módon mégis  feltételei lettek a továbbfejlődésnek. Például a kréta és a harmadidőszak határán az őshüllők kipusztulása után gyorsulhatott fel az emlősök fejlődése.

Jogosan feltehetjük a kérdést: vajon mi áll a fejlődés hátterében? Mi teremtett rendet a véletlenek játékában? Mitől van az evolúciónak iránya? Darwin ugyan meggyőzően megmagyarázza, hogy hogyan alakulnak ki újabb életformák, fajok a régiekből. Arra azonban nem ad választ, hogy miért lesznek fejlettebbek. (...)

Sipos Imre atya könyvében a fejlődéselmélet keresztény értelmezését mutatja be. Az evolúció valóságát és misztérium jellegét. Megpróbálja a tények mögött húzódó titokról is fellebbenteni a fátylat. Beavat a felülről látás művészetébe, hiszen az ember nélkül az egész evolúció „csak üres padsorok előtt lejátszódó dráma lenne”.

Figyelmeztet, hogy ne szédítsenek el bennünket a hatalmas térbeli és időbeli távlatok, a sokféleség kavalkádja, hanem vegyük észre annak a csodálatos kibontakozásnak az irányát, amely elvezet bennünket a párbeszédig azzal, Akitől minden függ. (...)

Az evolúció misztériuma című könyv ezen a címen szerezhető be:  sjp.szerz@citromail.hu

Solymosi Judit

 

Forrás és fotó: katolikus.ma

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41