Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2016. június 3. 8:30

Közlemény a Sacré Coeur nővérektől

Közreadjuk a Sacré Coeur nővérek (Szent Szív Társaság) közleményét, melyet a szerzetesrend tulajdonát képező ingatlanról megjelent sajtóhírek kapcsán adtak ki:

A vatikáni fennhatóság alá tartozó Sacré Coeur szerzetesrend magyarországi nővérei megdöbbenéssel és szomorúan viszonyulnak azokhoz az igaztalan, méltánytalan és megalázó támadásokhoz, amelyeket néhány hazai sajtóorgánum kereszttüzébe kerülve kellett átélniük az elmúlt napokban. Szomorúságunk egyik fő oka, hogy rendünk tagjait eddig csak a legsötétebb diktatúrák idején érték ilyen jellegű, joggal koncepciósnak nevezhető sajtótámadások, ezért az 1956­-os forradalom 60. évfordulójának ünnepi évében nehéz szívvel vesszük tudomásul, hogy ez a stílus demokráciánkban is visszaköszönhet.

Méltóságunk forrását eleink feddhetetlen és bátor erkölcsisége mellett hitünk szilárdsága, valamint jövőbeni céljaink tisztasága jelenti számunkra, és ebben a legkevésbé sem képesek megingatni minket sem az eddig elszenvedett, sem az esetleges későbbi méltatlan támadások. Még akkor sem, ha a bennünket támadók joggal számíthatnak arra, hogy erkölcsi felfogásunkkal és szerzetesi hivatásunkkal összeegyeztethetetlen volna, hogy méltánytalanságra méltánytalansággal, erőszakra erőszakkal válaszoljunk. Hitünk parancsának engedelmeskedve ezért tiszta szívvel imádkozunk azokért is, akik saját vélt igazuktól megittasulva vagy bármely más szándéktól vezéreltetve hazugságokat terjesztenek rólunk.

Egyúttal kijelentjük, hogy

1. a rendszerváltozás után a rend a Rákosi­érában erőszakosan elkobzott ingatlanjai közül csak a Mikszáth Kálmán téri egykori Sophianum épületét igényelte és kapta vissza, melyet a szükséges teljes körű felújítási munkákat követően társadalmi és hitéleti küldetésünkkel összhangban kívánunk működtetni;

2. nem igaz az az egyes sajtóhírekben visszatérően sugallt állítás, miszerint rendünk 400 milliós összeggel tartozna bárkinek is az eddigi felújítások okán, épp ellenkezőleg: eddig is kifizettünk, és a jövőben is fillérre pontosan kifizetünk minden törvényes bizonylattal alátámasztott követelést, minden valóban elvégzett munkát;

3. soha senkinek nem adtunk alapot arra, hogy megalázó, becsületünket megkérdőjelező módon lépjen fel ellenünk;

4. mindig és minden körülmények között szem előtt tartottuk a tisztességes, őszinte és becsületes eljárást, munkavégzést, vállalkozást, és a jövőben is kizárólag eszerint járunk el;

5. senki és semmilyen méltatlan támadás sem tántoríthat el bennünket attól, hogy a rendünk történelmi gyökereit jelentő Sophianum épületének 21. századi újjászületését követően a Szent Szív Társaság küldetését betöltve méltósággal tegyünk eleget a közjót szolgáló hivatásunknak és fogadalommal megerősített hitéleti küldetésünknek.

Szent Szív Társaság képviseletében,

Berecz Rita rscj

Budapest, 2016. május 28.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia vándortábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Virág Benedek vándortábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Szilvásy László SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41