A magyar szerzetesség hangja

2022. már. 29. (kedd) 08:15
Budapest

Interjú Bagyinszki Ágostonnal, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettesével 

Ágoston atyát Pasaréten sokan mint lelkipásztort ismerik, de néhányan azt is tudják, hogy pasaréti tevékenysége mellett a Belvárosban található Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolához is ezer szállal kötődik: mint rektorhelyettes és mint tanszékvezető tanár. Hétköznapjainak ez utóbbi színtereiről kérdezte őt Török Beáta. 

- Valóban, miközben ferences papként a szívem-lelkem itt van a pasaréti templomi szolgálatokban, illetve a rendházban, a növendékeink között, jelenleg én vagyok az egyetlen olyan tagja a nevelői közösségnek, akinek főállásban külső munkahelye van. Ez a munkahely az ötös busz vonalán, a Ferenciek teréhez közel található Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, ahol a rendi növendékeink is tanulnak. A Sapientia egy magyar férfi és női szer zetesrendek által megálmodott képzési központ, amely ugyanakkor nagy többségében civil hallgatókat képez. A hozzánk járók – azon túl, hogy jártasságot szereznek a teológiai tudományokban – szeretnének megismerkedni a magyar szerzetesség lelkiségi kincseivel, teológiai műhelyeivel.

- Ágoston atya a kezdetektől a tanári kar tagja. Miért éppen a „Sapientia” nevet kap ta a főiskola?

Kicsit szerényebben azt mondhatom, hogy én a második generációs tanári karhoz tartozom. De valóban, egy római ösztöndíjat követően, már 2001-től, tehát az alapítás után egy évvel tagja lettem a tantestületnek. Ferences részről Várnai Jakab atya volt az egyik társalapító, én pedig az ő korábbi tanítványaként kaptam meghívást az intézménybe. Lelkesít, hogy az ezredfordulón a maguk hittudományi főiskoláit egyesítő bencések, piaristák és ferencesek éppen a Sapientia nevet választották. Maga a szó latinul bölcsességet jelent. Itt szerzetesi kontextusban ennek különös jelentősége van, mert a sapientia arra a fajta ismeretre utal, amely nem a scientiához, az elvont ismeret - gyűjtéshez kapcsolódik, hanem a megismerésnek egy egyszerre elméleti és gyakorlati útját valósítja meg. Szeretnénk átelmélkedni, tapasztalatként is megélni azt, ami a teológia összefüggésében érdekel minket. Ahány szerzetesi karizma, annyiféle hangsúllyal, módszerrel, annyiféle módon közelítjük meg azt a vallási tapasztalatot, amely a katolikus-keresztény hitélet középpontjában van.

A teljes interjú elolvasható a csatolmányban.

Forrás: Pasaréti Körkép 2022/1

Fotó: Sapientia.hu

Csatolmány
Interjú (486.85 KB)

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41