Ugrás a tartalomra
normál Nemzetközi
2018. december 17. 17:15
Róma

Második adventi prédikáció a Vatikánban

Második adventi prédikáció a Vatikánban: Isten szeretet, mert Szentháromság Raniero Cantalamessa kapucinus atya a vatikáni Redemptoris Mater kápolnában tartotta meg december 14-én, pénteken reggel az adventi időszak második prédikációját a Szentatya és a Római Kúria tagjainak jelenlétében. Első alkalommal a szónok Szent Ferenc vallomásával - „Van Isten! És ez elég!” – Isten létezéséről beszélt, amit a zsoltárok szívesen hasonlítanak sziklához. Mostani második beszédében Cantalamessa atya belepillantott ebbe a Szikla-Istenbe és a legfontosabb tulajdonságáról beszélt: az Isten szeretet, azért mert az Isten Szentháromság.

Minden isteni személyben jelen van a másik kettő

Kérdéssel kezdte elmélkedését a szónok: Kihez fordulunk, amikor Istent megszólítjuk és azt mondjunk neki a 62. zsoltár szavával: Isten, te vagy az én Istenem! (Zsolt 63,2). Az a Te az imádságban az esetek többségében a három isteni személy egyike, az Atya, a Fiú vagy a Szentlélek, anélkül hogy az egészet elvesztenénk. A szentháromságos közösség révén ugyanis minden isteni személyben jelen van a másik kettő. A Szentháromság olyan, mint a zenei triángulum (fémháromszög), melyet bármelyik oldalán érintjük is meg, az egész vibrálni kezd és ugyanazt  a hangot adja.

A keresztények élő Istene nem más, mint az élő Szentháromság. Dióhéjban a Szentháromságról szóló tanítás benne van az első János levél kijelentésében: „Az Isten szeretet” (1 Jn 4,8), mert az Isten Szentháromság. Minden szeretet feltételez egy szeretőt, egy szeretettet és a kettőt összekapcsoló szeretetet. Minden szeretet valakié vagy valamié, mert nincs üres, tárgyatlan szeretet. De kit is szeret az Isten? – kérdezte a szónok. Ha az embert, akkor a szeretet csak pár millió év óta létezik. Ha a világmindenséget, akkor pár milliárd év óta. És akkor korábban kit szeretett az Isten, hogy szeretet lehessen mégis?                  

A Pápai Ház szónoka megvizsgálta a filozófia gondolatát is: Ha az Isten tiszta gondolat, akkor szeretetként önmagát kellene szeretnie, ami önzés és ellentmondás. A helyes választ a Kinyilatkoztatás révén az Egyház továbbítja: Isten szeretet kezdettől fogva, ab aeterno, mert még mielőtt létezett volna bármi is rajta kívül, amit szeretett volna, már benne volt az Ige, a Fiú, aki végtelen szeretettel szeretett a „Szentlélekben”. Ennek a szeretetnek a módját nem ismerjük, de „megsejthetjük”, mert valamiként Istenben, az egységben léteznie kell a többségnek, hiszen „Isten szeretet”. A szeretet legalább kettő között létezik, szükséges, hogy a világ tudja ezt, ezért Isten föltárja, de egyúttal fel is forgatja a nélküle alkotott nézeteket. Mi keresztények egy Istenben hiszünk, de nem egy egyedüli, magányos Istenben.

Isten szentháromságos titkához legjobban a szemlélődés vezet el – állapította meg a szónok, és példaként Andrej Rubljov orosz ikonfestő Szentháromság ikonját idézte meg. Rubljov a Szent Szergiusz templomba festette 1425-ben a képet, mely nem a Szentháromságot ábrázolja  közvetlenül, amit a bizánci kánonok tiltanak, hiszen az Isten titka kimondhatatlan és felfoghatatlan. Az ikon Ábrahám és a három angyal jelenetét mutatja Mamréban, ahogy a bibliai találkozást a patrisztikus hagyomány értelmezi. Az egy és hármas istenség dogmáját a három különböző és mégis egymáshoz hasonló alak jelképezi, egységüket a helyzetük, különbözőségeket a mozgásuk mutatja. Mindegyik azúr színű ruhát visel a közös isteni természet jelölésére, de mindhárman más és más köntöst hordanak, mint például a Szentlélek zöld színű pünkösdi köntöse, mert ő az éltető, aki mindennek életet ad.

Cantalemessa atya kiemelte, hogy az ikon mélységes békét és egységet sugároz, mintha azt kiáltaná: Legyetek egyek, miként mi egy vagyunk! Utalt a Szent Szergiusz monostor történeti hátterére, mely egybefogta az orosz fejedelmeket a tatároktól való szabadulás érdekében. A monostor mottója éppen ezt fejezte ki: A legszentebb Szentháromságot szemlélve győzzük le ennek a világnak a gyűlöletes viszálykodását. Rubljov mester ikonja felhívás az egységre. A boldogság után ez az ember legfontosabb vágya, hogy egységben élhessen.      

Az ikon segít bennünket az egységet megtalálni, amennyiben követjük az isteni személyek benső mozgását. A perichorészisz görög teológiai fogalmat nevezte meg értelmezési kulcsként Cantalamessa atya. Ez pedig egymásba hatolást, egymás átjárását jelenti. A képen minden személy azonosul a másikkal, egymásnak adják magukat. Az alapgondolat Jézus kijelentésén nyugszik: „Én az Atyában vagyok és az Atya énbennem”. Hasonló ehhez a jánosi teológiához a páli felfogás: „mi mindannyian egymásnak a tagjai vagyunk”. A három személy egymást dicsőíti, de senki sem magát. Minden személy a másikhoz való viszonyában válik felismerhetővé. A Fiú tanít minket a szóra „Abba, Atyánk”, a Szentlélek kiáltja, hogy „Jézus az Úr!”. Egyetlen egy hely van, ahol a „Szeresd felebarátodat mint önmagadat” szabály abszolút mértékben megvalósul, ez pedig a Szentháromság.

A kapucinus atya hosszú elmélkedésének zárógondolata arra irányult, hogy bevezessen bennünket a Szentháromság titkába. Megtehetjük ezt, ha követjük az ikont, melynek közepén a terített asztalon a három személytől körbefogva a kehely mellett ott van a bárány. Mindez az Eucharisztia. Hihetetlen misztérium: a Szentháromság asztaltársai vagyunk! Elmondhatjuk Alexandriai Szent Cirillel, hogy miközben testileg magunkhoz vesszük a szentséget, a Fiú fenséges természetének részeseivé válunk.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41