Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2017. november 15. 18:45
Budapest

Megnyitották a piaristák tevékenységét bemutató kiállítást

Megnyitották a piarista rend többszörös jubileumának alkalmából rendezett kiállítást a Budapesti Történeti Múzeumban november 15-én. Az eseményen jelen volt Labancz Zsolt tartományfőnök, Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Tarlós István főpolgármester.

A Hitre, tudásra – A piaristák és a magyar művelődés című időszaki kiállítás megnyitóünnepségének nyitányaként Oberfrank Pál Sík Sándor Örökösökcímű versét szavalta el. Ezt követően házigazdaként Farbaky Péter, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója köszöntötte a megjelenteket.

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?” – Labancz Zsolt, a Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnöke Thomas Mann soraival kezdte köszöntő beszédét. Ahogyan a kútba hullott kő itt-ott megállni látszik, mi magunk is sokszor gondoljuk úgy, hogy már megállhatunk. A kereső tekintet azonban továbbhalad – ahogyan a kő is –, egészen a kezdetig, Kalazanci Szent József alakjáig. Ennek a kiállításnak az egyik legértékesebb darabja Szilassy János ötvösművész monstranciája, mely a bibliai József történetét ábrázolja. A debreceni rendház tagjai talán azért ezt a jelenetet rendelték meg, mert annak idején Kalazanci Szent Józsefet is Jákob fiához hasonlították. József is azt kérte, hogy a legkisebb öccsét, Benjámint küldjék el hozzá. Kalazanci Szent Józsefet a gyermekek – közülük is a legszegényebbek – iránti szeretet irányította. Őket kívánta volna elvezetni Jézus Krisztushoz. Úgy látta, hogy e cél eléréséhez a legalkalmasabb az oktatás és a nevelés eszköze. Kalazanci Szent József rendtársait az isteni ismeretekben való gyarapodásra és a tudományok ismeretére buzdította. Bátran ment a társadalom perifériájára és a szellemi élet határvidékére is. Rendtársai az évszázadok során otthon voltak a szaktárgyak és a hitre nevelés területén is. Ezt hozták magukkal Magyarországra is. A piaristák tevékenysége összefonódott hazánk történetével és kultúrájával. Ezt mutatja be ez a kiállítás is, mely igényesen kalauzol bennünket a piaristák gazdag életművében. „E tárgyak között lássuk meg az életet, a műveltség pezsgését, és fedezzük fel azt a nevelői szenvedélyt, mellyel rendtársaink a rend legféltettebb kincsei, a rájuk bízott fiatalok felé fordultak” – fejezte be beszédét Labancz Zsolt tartományfőnök.

Tarlós István főpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a piaristák nevelésének egyik fő motívuma az alázat volt. A piarista szerzetes egyszerre tanár és pap. A papságát hitelesíti szakértelme, a nevelői munkáját emberibbé teheti elkötelezett papi hivatása. „A piarista konok következetességgel képviseli a katedrán az igazságot, a gyóntatószékben pedig az irgalmat” – foglalta össze a piarista küldetést Fekete Antal paptanár. Oktatásukat a mindennapi életben jól hasznosítható ismeretekre alapozták. A piarista nevelés mindig nemzeti irányú, humanisztikus és szociális érzékenységű volt. A magyar tartomány sokszor élt meg nehéz időszakokat, mindennek ellenére kitartottak: őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged – vallották a szerzetesek.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára beszédében kiemelte, hogy – mint ahogyan ő maga is – nagyon sok kollégája kötődik a piarista rendhez. A háromszáz éves piarista gimnázium mindenkor a legmodernebb iskolák közé tartozott, mégpedig azért, mert mindig meg tudott újulni. Ha valaki a középkorban katedrális építésébe fogott, biztos lehetett abban, hogy nem látja majd azt teljes pompájában. Ennek ellenére úgy építették e templomokat, hogy annak még a lentről nem látható részleteit is kidolgozták. Amikor háromszáz évvel ezelőtt megkezdte működését a piarista iskola, még nem tudhatták, hogy ez a lelki katedrális meddig áll majd fenn. Mégis figyeltek minden apró részletére. Rétvári Bence arra is emlékeztetett, hogy a piaristák tudásra, önfegyelemre, tiszteletadásra, szorgalomra és erkölcsre nevelték a diákokat.

A Budapesti Piarista Gimnázium háromszáz éves jubileuma alkalmából a Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeget adott ki kétszázezer példányban. Az ünnepi bélyeget Majtényi Kálmán, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese mutatta be. Ezt követően Labancz Zsolt piarista tartományfőnökkel, Rétvári Bence államtitkárral és Tarlós István főpolgármesterrel együtt aláírta az alkalmi borítékot, majd a bélyegen elhelyezték a pecsétet.

A Piarista Rend Magyar Tartománya képzőművészeti pályázatot hirdetett a rend által fenntartott intézmények növendékei számára, „Csodás történetek Kalazanci szent József életéből” címmel. A legjobb alkotások készítőinek Labancz Zsolt piarista tartományfőnök adta át a díjakat.

Az ünnepség végén Tusor Péter történész, a MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportjának vezetője a kiállítás történelmi hátteréről beszélt; majd Koltai András történész, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője, a kiállítás kurátora ismertette röviden a kiállított tárgyakat.

A kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában látható 2018. február 25-ig. A kiállításhoz egy 600 oldalas, gazdagon illusztrált katalógus is készült a Budapesti Történeti Múzeum fotós szakembereinek közreműködésével.

Fotó: Merényi Zita

Forrás: Baranyai Béla/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41