Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi Fotó galéria
2017. november 27. 14:45
Sárospatak

Szent Erzsébet napok Sárospatakon

Sárospatakon az idén 10. alkalommal rendezték meg az Őszi Szent Erzsébet Napokat. Az eseménysorozatra november 14-26. között került sor, mely
keretében ünnepelték a Bazilika cím kihirdetésének 10. évfordulóját is. A Szent Erzsébet Nővérek küldték el beszámolójukat erről a szép ünnepségről.

Az Egyház november 14-én tartja Boldog Mária Lujza Merkert liturgikus emléknapját. Mária Lujza Merkertet, a Szent Erzsébet Kongregáció
társalapítóját, valamint első általános főnöknőjét ünnepélyes szertartás keretében avatták boldoggá a lengyelországi Nysában, 2007. szeptember 30-án. A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja társalapítójára, és első rendfőnökére a bazilikában ünnepi szentmisével emlékeztünk. A szentmisét Ft. Varga András, olaszliszkai plébános bemutatta be, és mondott homíliát.

A szentmise előtt elimádkoztuk a rózsafüzért, amit Boldog Mária Lujza ereklyéjének oltárra történő kihelyezése és litániája követett.

Boldog Mária Lujza élete, az emberek iránti szeretete, a keresztény értékek gazdagságát sugározta saját korában, de sugározza a jelenkor, és a jövő
nemzedékének is, amely követendő példája az emberszeretetnek, és az evangéliumi könyörületességnek. A szükséget szenvedők, a betegek, árvák, és az elhagyatottak iránti segítőkészségéért méltán nevezik őt a „sziléziai szamaritánusnak.”

A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában november 17-én emlékeztek meg védőszentjükről, Szent Erzsébetről. A lelki napon előadást tartottunk Boldog Mária Lujza Merkertről, rendünk alapítójáról. Tanításunkban rámutattuk arra, milyen fontos másokkal törődni,
hogy Isten közel van hozzánk, itt van a világunkban, és minden embert szeret. Az ünnepi megemlékezés keretében a 4. a osztály jelenetet adott elő Szent Erzsébet életéből, majd Ft. Bereczkei Miklós plébános atya megáldotta a felújított aulát, és azt a Szent Erzsébet szobrot, amelyet a Boldog Mária Lujza imacsoport ajándékozott az iskolának.
A délelőtti ünnepi szentmise elején az iskola első osztályos tanulói fogadalmat tettek, majd a nyolcadikosok átadták a kisdiákoknak összetartozásunk jelképét, a nyakkendőket, és a sálakat. Az osztályok a nap folyamán ellátogattak a város közintézményeibe, ahol versek és énekek kíséretében Szent Erzsébet példáját követve egy-egy szál rózsát nyújtottak át az ott dolgozóknak: „Tegyétek
boldoggá az embereket!”

Ezt követően csatlakoztunk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitászcsoportjainak zarándoklatához. Két előadáson vehettünk részt, amelyet az ajaki plébános atya vezetett.  Az előadások utáni szentmisén Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya prédikációját hallhattuk, amelyben többször is elhangzott Jézus varázsszava: adni, adakozni. „Ne szeressünk csak szóval, a szeretetnek ki kell jutni a szívből és el kell jutni a másik emberhez!” A mi szívünkből is áradt, és még mindig árad a szeretet a másik ember felé. 

A szentségimádást követően Ft. Bereczkei Miklós atya az Oltáriszentséggel mindenkit egyenként megáldott. Zárásképpen a megszentelt Erzsébet kenyerek kerültek kiosztásra.

A Bazilika cím kihirdetésének 10. évfordulója alkalmából este Ft. Dr Csizmadia István, az egri főszékesegyház plébánosa mutatott be szentmisét, és mondott homíliát. A szentmisét a Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, és a meghívott vendégek részére adott fogadás követett a Római Katolikus Plébánia Szent Erzsébet termében, ahol a szolgálatunkról rövid bemutatót tartottunk.

November 19. Szent Erzsébet ünnepe, egyike a magyar egyház jeles napjainak. A középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje...
Ezen a napon a bazilikában főegyházmegyei szentségimádást tartottunk. A Szent Erzsébet ereklye Sárospatakra hozatalának 30. évfordulója alkalmából a szentségimádást ünnepi szentmise követett, amit Ft. Buda Péter, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mutatott be, és mondott homíliát. Este a városban hagyományos gyertyás processzióval, és a Szent Erzsébet ereklyével a várkápolnába vonultunk. A szentmisét Ft. Balogh Gyula főegyházmegyei papi spirituális mutatta be, és mondott homíliát. A várkápolnában megtartott szentmise az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság élő, és elhunyt tagjaiért, betegeiért, és támogatóiért lett felajánlva.

Az Őszi Szent Erzsébet Napok programjai Istennek legyen hála, színesek, gazdagok és mindenki számára lélekemelőek voltak.

Forrás és fotó: Szent Erzsébet Nővérek

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41