A megszentelt életű személyek a testvériség igazi építői

2022. feb. 2. (szerda) 09:00
Mindenhol

Február 2-án ünnepli az egyház a Megszentelt élet 25. Világnapját. Ez alkalmat ad arra, hogy elgondolkozzunk e különleges hivatáson az egyházban és a világban, valamint a megszentelt életet élő személyek számára, hogy megújítsák a hűségüket hivatásukhoz. A világnap középpontjában a Ferenc pápa „Fratelli tutti” (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikájában található iránymutatások állnak, amint arról beszámolt a Vatikáni Rádiónak João Braz de Aviz bíboros.

A pápa az Úr bemutatásának ünnepén, február 2-án, kedden este fél 6-kor szentmisét mutat be a vatikáni bazilikában a Megszentelt élet 25. világnapja alkalmából. Idén csak néhányan vesznek részt a szertartáson a világ minden táján élő szerzetesek képviseletében. A Covid-helyzet az elmúlt hónapokban mélyen rányomta a bélyegét a Megszentelt Élet intézményeinek életére is: egyrészt a számos halott és beteg miatt a különböző közösségek kolostoraiban és otthonaiban; másrészt a kényszerű elszigeteltség és esetenként gazdasági szempontból a szerzetesközösségek eltartásának nehézségei miatt, amelyeket az iskolák és más olyan ágazatok bezárása idézett elő, amelyekben a világjárvány előtt a szerzetesek tevékenykedtek.

A világnapra való tekintettel João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa és titkára José Rodríguez Carballo érsek levelet küldött minden megszentelt életet élő férfinak és nőnek, amely a közelség és az elkísérés jele kíván lenni ebben a nehéz pillanatban. „Hónapok óta követjük a különböző nemzetek közösségeiből érkező híreket – olvasható a szövegben –, amelyek kilépésekről, fertőzésekről, halálesetekről, emberi és gazdasági nehézségekről, a csökkenő számú intézményekről, félelmekről szólnak..., de beszélnek a szenvedés által megerősített hűségről, a bátorságról, a derűs tanúságtételről a fájdalomban vagy a bizonytalanságban is, a mindenféle nehézségben és sebben való osztozásról, a gondoskodásról és a legkisebbekhez való közelségről, a jótékonyságról és az élet árán is végzett szolgálatról.”

Idézve a „Fratelli tutti” kezdetű enciklikát, a levél erős buzdítással folytatódik: „Legyetek a ma irgalmas szamaritánusai, legyőzve a kísértést, hogy magatokba zárkózzatok és önmagatokat sajnáljátok, vagy hogy behunyjátok a szemeteket sokak fájdalma, szenvedése és szegénysége láttán.” A megszentelt életet élők képzésének és küldetésének középpontjába a Ferenc pápa enciklikájában foglalt, világméretű testvériségre való törekvést kell helyezni. „Ez becses ajándék a megszentelt élet minden formája számára, amely anélkül, hogy elrejtené a testvériség sebeit, újra felfedezheti benne a prófécia gyökereit”.

A „Fratelli tutti” kezdetű enciklikában a Szerzetesi Kongregáció prefektusa és titkára „a Szentlélek új elhívását” látja arra, hogy „az egyetemes testvériség építői, a közös otthon – a föld és minden teremtmény – őrei legyünk”. A levél azzal a felhívással zárul, hogy nyissunk új utakat a népek és nemzedékek közötti találkozás és párbeszéd kultúrájának előmozdítása érdekében, „a saját szerzetesi közösségből kiindulva eljutva a föld minden szegletébe és minden teremtményéhez”.

Idén 25. alkalommal ünnepli az egyház a Megszentelt élet Világnapját. João Braz de Aviz bíboros 10 éve vezeti a vatikáni dikasztériumot. XVI. Benedek és Ferenc pápa munkatársaként a hosszú út során számos alkalommal új kihívásokkal nézett szembe. Fontosnak nevezte, hogy Jézus tanítását valóban sikerüljön gyakorlatba ültetni, mert akkor növekedne az egyházban az Isten valódi családjának és népének képe, amely körében igazi testvériség él. A lelkiség ne legyen pusztán belsőleg, egyénileg megélt, hanem nyíljon meg az embertársak felé is. A „Fratelli tutti” kezdetű enciklika ennek a lelkiségnek az előmozdításában segít nekünk a papi szolgálat terén is, ezáltal eljuthatunk egy szebb és egyszerűbb élethez – mutatott rá Braz de Aviz bíboros a Megszentelt élet világnapja alkalmából adott interjújában.

 

Forrás és fotó: vaticannews.va

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41