A nevelés értéke-a szerzetesi köznevelési fórum találkozója

Budapest
Március 6-án a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tartották meg a szerzetesi köznevelési intézményt fenntartók tavaszi találkozóját.

 

A nap megnyitásaként Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, a köznevelési fórum vezetője köszöntötte a résztvevőket. Ferenc pápa útmutatását idézte fel, aki a globális nevelési egyezményben arról beszél, hogy nagyon fontos párbeszédben lennünk a közélet szereplőivel. Éppen ezért fontos a Szerzetesi Köznevelési Fórumot is a szinodalitás, a párbeszéd helyévé tenni.

A nap első programjaként éppen ezért A nevelés értéke címmel pódiumbeszélgetésre került sor Dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár és Hardi Titusz bencés szerzetes részvételével. A beszélgetést Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója vezette.

A szakemberek megosztották gondolataikat többek között arról, hogy miként lehet a pedagógus pályát újra vonzóvá tenni. Egyetértettek abban, hogy nagyon tudatosan kell belülről is dolgozni ezen.

Beszélgettek a digitális eszközök és technológiák használatáról és a személyes interakció nélkülözhetetlenségéről, a tanárok fejlesztéséről, a siker mérésének szempontjairól, összetevőiről, a különböző mérési rendszerekről és egyéb, a pedagógusok munka során ma egyre gyakrabban megjelenő kihívásokról.  Szó esett arról is, hogy milyen szülői elvárások fogalmazódnak meg napjainkban, és mennyire együttműködő a család az iskolában történő neveléssel. Több kérdés kapcsán is megerősítették, hogy a közösségek megtartó, támogató ereje kulcsfontosságú az iskolai nevelés színterein.

Ezt követően Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézet munkatársa bemutatta az Ifjúság’23 – Jelentés az ifjúságügyről című kutatás legfontosabb eredményeit. Ismertette a népszámlálásra vonatkozó eredményeket, demográfiai változásokat, a fiatalokat támogató intézkedéseket. Ehhez kapcsolódott Pöltl Ákos kutató, aki Digitális önvédelem címmel a fiatalokat érintő, egészségkárosító következményekkel is járó digitális térben való létezésről osztotta meg tapasztalatait.

Pólya Viktor, a Magyar Ciszterci Diákszövetség elnöke részletesen bemutatta az öregdiákokat összefogó szervezetük történetét és mesélt a stratégiaalkotási folyamatukról, amely során a megújult társadalmi helyzetre és a megújuló iskolai viszonyokra is reagálni akarnak. Több jógyakorlatukat bemutatta, amelyek közül kiemelkedik a most következő hétvégén Székesfehérváron megrendezésre kerülő „Ciszterencia” programsorozat.

A Szerzetesi Köznevelési Fórum felkérésére az Egyházi fejlesztőkkel együttműködésben közös gondolkodás kezdődik el az iskolai lelkigyakorlatok kapcsán, amelynek célja, hogy segítséget nyújtsunk azon pedagógusok számára, akik hittanárként vagy osztályfőnökként felelősek lehetnek a diákcsoportok lelki programjaiért.

Bemutatásra került a közösségi szolgálat tapasztalatcseréjéről szóló műhelykonferencia programja is, amely a szerzetesi iroda kezdeményezésére valósul meg 2024. március 22-én, pénteken 10.00-től. A találkozás alkalmat teremthet a közösségi szolgálattal kapcsolatban együttműködésre, jó gyakorlatok megosztására, tapasztalatcserére és partnerségre. A bevezető előadás során Bodó Márton összegzi a szerzetesrendi iskolákra vonatkozó IKSZ kutatás eredményeit.

A délután során Varga Koppány fejlesztő villantotta fel egy teremtésvédelemhez kapcsolódó applikáció lehetséges körvonalait, amelyről a visszajelzéseket is kért a fenntartói képviselőkön keresztül a diákság részéről.

Koblencz Attila, a Szalézi Intézmény Fenntartó pedagógiai igazgató nagy szeretettel hívta meg a Szerzetesi Köznevelési Fórum résztvevőit az őszi egyeztetésre, amely 2024. szeptember 18-án, szerdán lesz a budapesti Szalézi Oratóriumban. Az alkalmat Hardi Titusz OSB imája zárta.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya/piarista.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41