Női és férfi szerzetes-elöljárók közös plenáris ülése 2022-ben

2022. nov. 23. (szerda) 09:00
Budapest
A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK) hagyományt teremtett azzal, hogy évente egyszer közösen is találkozik és tanácskozik.

 

Idén november 23-án közös plenáris ülést tartottak Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, amelyre közel 90 szerzetes jött el. A találkozót megtisztelte jelenlétével S.E.R. Mons. Michael Wallace Banach apostoli nuncius is, akit a Szentatya ez év május 3-án nevezett ki hazánk pápai követévé.

Az összejövetel közös imával kezdődött, majd hat új vagy újraválasztott rendi elöljárót ismerhettünk meg.
Ezután az FSZK és MRK elnökök beszámolója következett az elmúlt időszakról.

P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát beszámolt az előző férfi szerzetes-elöljárók plenárisának döntéseiről, és arról, hogy a férfi konferencia két parlamenti törvény módosításához szólt hozzá. (Az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételei és A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról törvény módosításához.)

Németh Emma SSS összegezte az elmúlt időszak eseményeit. Felhívta a figyelmet a küldetésüket betöltő rendekre. Szomorú hír, hogy az Örökimádó Nővérek Társasága utolsó magyar tagja elhunyt, de reményre ad okot, hogy egy új női rend telepedett le hazánkban.

A beszámolók után a Nuncius Úr köszöntötte a jelen lévő rendi elöljárókat és biztosította őket a pápa lelki közelségéről, aki apostoli áldását küldi rájuk és a szolgálatukra. Felhívta a figyelmet a Fratelli Tutti enciklikára, majd a szinodalitás, a vendégszeretet és a szociális barátság fontosságáról beszélt. Ezekkel elkerülhetik a nárcizmust és a klerikalizmust, amelyek rossz hatással vannak a szerzetesi életre. Ezután a jelen lévők kérdéseket tettek fel. Az előadásból és a beszélgetésből is kiderült, hogy egy olyan nuncius mutatkozott be, aki maga is éli a szinodalitást.

Utána szentmisén vettek részt a jelen lévő szerzetesek a Piarista Kápolnában. A nuncius szentbeszédében az állhatatosságról beszélt. Arra vannak elhívva a szerzetesek, hogy hűségesek legyenek Istenhez és a közösségükhöz. A kitartó hűség és a türelmes kitartás megtartja őket, és ez a remény nem okoz csalódást. Isten hatalmas és hűséges!

Délután Nagy Bálint jezsuita szerzetes beszélt a hivatástisztázásban részt vevő fiatalokról, a hivatásbarát kutúra kialakításáról, és arról, hogy mi is valójában a rendi hivatásgondozó feladata.

Majd Kővári Magdolna szociális testvér beszámolója következett az UISG-ről, ami a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója elnevezést takarja. (https://www.uisg.org/en/) Megpályázható projekteket ismertetett, és a plenárisuk témájáról beszélt, amely a Sebezhetőségeink átölelése a szinódusi úton címet viselte.

Zárás előtt Benkóczy Máté a Servitor Pro Multis Kft. ügyvezetője felajánlotta segítségét az elöljáróknak az intézmények energiahelyzetének aktuális témájában.

A plenáris ülés után az iskolafenntartó rendek elöljárói tartottak még külön megbeszélést.

 

Írta és fényképezte: Mészáros Anett/MSZKI

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41