Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2020. március 23. 8:15
Csepel

Odafigyelés, segítség, szeretet

Csepelen 1993-tól kezdve működik a Szent József Otthon, melyet a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata tart fent. Szolgálatuk révén az Egyház szolgáló, a szociális területen cselekvő arcát jelenítik meg.

Az intézményben lakó általános főnöknő, Dávid M. Bernadette nővér derűs, mosolygós személyiség, nem valószínű, hogy bárki is rosszkedvű maradna, ha a környezetében tartózkodik. Kérdésünkre elmondta: hitét gyakorló katolikus család hetedik gyermekeként született a délvidéki Péterrévén. Amikor az édesanyja férjhez ment, az első és az utolsó gyermekét Isten szolgálatára ajánlotta. Az elsőszülött fiú végül nem lett pap, Bernadette-ben viszont már kilencévesen felébredt a vágy, hogy Jézus jegyese legyen. Szülőfalujában már akkor is működött az iskolanővérek rendje, és ő gyermekként látta, ahogyan a templomban szolgáltak, közel az Úr Jézushoz, a tabernákulumhoz. Ez nagyon megragadta a lelkét. Kora gyermekkorától táplálta magában a vágyat, hogy gondolatban állandóan együtt legyen Jézussal. 1982-ben kérte a felvételét a szerzetesközösségbe. 1987-ben kikerült Rómába, ott volt novícia. 1989-ben tett fogadalmat, majd 1994-ben visszatért Rómába, ahol huszonegy évet töltött a Szent István-zarándokház vezetőjeként.

Megalakulásuk idején az iskolanővérek a szegény gyermekek és a leányifjúság nevelésével foglalkoztak. Miért kezdtek el gondoskodni az idősekről? Bernadette nővér emlékeztetett az alapító, Fourier Szent Péter egyik szép mondására: „Minden lehetséges jót gyakorolni.” A rendszerváltozás után, a kilencvenes évek elején – amikor a szerzetesnővérek már ismét közösséget alkothattak –, megszületett a gondolat, hogy alapítsanak otthont az idős nővérek számára. Így jött létre Csepelen a Szent József-idősotthon. Kezdetben szerzetesnővérek éltek az intézményben, ma pedig már világi hölgyek is társulnak hozzájuk, akik bekapcsolódnak a napi rózsafüzér és a zsolozsma imádkozásába, a szentségimádásba.

A gondozottak száma jelenleg ötvennyolc. Közülük öten szerzetesnővérek, a többiek világiak. Közel harminc fős személyzet törődik velük: ápoló- és gondozónők, gyógytornász, mentálhigiénés szakember, pszichiáter, fodrász. Hetente jár hozzájuk orvos.

Bernadette nővér elmondta, az otthonba olyan idősek kerülhetnek be, akik napi négy órát meghaladó gondozásra szorulnak, akiknek segítségre van szükségük, mert nem tudnak önálló életet élni. Az ötvennyolc gondozottból ötvenen nyolcvannyolc év fölöttiek, de vannak az otthonban száz évnél idősebb ellátottak is. Előfordul, hogy valaki fiatalabb korban kerül az intézménybe, például tartósan magas vérnyomás, mozgásszervi vagy más betegség miatt. Az alap, hogy mindenki a szabad akaratából jöjjön ide, fogadja el az intézmény szabályait és napirendjét, legyen együttműködő a vezetőséggel, az orvossal és az otthon munkatársaival. Az nem feltétel, hogy a gondozott római katolikus hívő legyen, a házban élnek protestánsok is. Ahhoz, hogy valaki bekerülhessen az otthonba, nem kell befizetnie egy nagyobb összeget. 

Az otthonba azok kerülhetnek be, akiket a gyermekeik nem tudnak ellátni. A legtöbben ismeretség révén találnak rá a Szent József Otthonra, de az intézménynek van Faceebook-oldala is, Szent József Otthon – Csepel néven. A gondozottak között akadnak gyermektelen hölgyek is. A várakozási idő két-három év, jelenleg harmincöten vannak előjegyezve.

Arra a kérdésre, hogy miben különbözik a Szent József Otthon más, világi idősek otthonától, Bernadette nővér így válaszolt: minden hasonló intézményben a gondozott ember áll a középpontban, de a Szent József Otthonban ez még inkább így van, hiszen itt minden időssel a „bármit tesztek, nekem teszitek” jézusi tanítás szellemében foglalkoznak. Egy katolikus idősotthonban a szolgálat, az odafigyelés, a segítség és a szeretet határozza meg a mindennapokat. A gondozottak itt kicsit többet kapnak, mint máshol, már csak a hit által is. Az óhatatlanul felmerülő napi problémák így könnyebben jutnak nyugvópontra. A gondozónők többsége hívő, mindenki segíti a krisztusi szeretet kibontakozását a lakótársak napi kapcsolatában is. Talán a betegség, az elesettség feldolgozása is könnyebb egy hívő közösségben, mint egy, az önkormányzat által finanszírozott otthonban, mert itt az ellátottak kapaszkodót találnak az istenhitben.

A házfőnöknő, a kilencvenöt éves, tündéri természetű Franciska nővér különösen sokat segít idős társainak a kereszt hordozásában; a szenvedés értelméről beszél nekik. Bernadette nővér pedig vidámságot próbál vinni a betegszobába. Nagyon szereti Kalkuttai Szent Teréz anyát, és él benne a vágy, hogy amikor betegekkel találkozik, legalább arra a néhány percre tegye boldogabbá a napjukat, hadd feledkezzenek meg kicsit a fájdalomról, a szenvedésről, a sérültségről. Természetesen nagyon fontos az ellátottakért mondott gyakori imádság is.  

Franciska nővér, a házfőnöknő bottal jár, de még ma is minden reggel tornázik. A tekintetéből szeretet sugárzik és a mély hitből fakadó reménység. Korábban naponta meglátogatta az ágyban fekvő betegeket. Ma már nem mindennap, de azért gyakran felkeresi őket, elbeszélget velük és áldását adja rájuk. Próbálja megértetni velük: az első lépcső az, hogy elfogadjam, öreg vagyok. A második, hogy szeretettel, vagy – ami nehezebb, de nem lehetetlen – örömmel vegyem tudomásul a koromat. „Az utóbbi időben arról is beszélek nekik, hogy mindennap köszönjék meg Istennek az életüket, azt, hogy még tudnak járni, ellátni magukat vagy éppen látni a szemükkel. Mindig van mit megköszönnünk a Jóistennek. Ha látják, hogy én sem jajgatok – holott nekem is fáj a derekam, a karom, a lábam –, az talán követendő példa lehet a számukra.”

Franciska nővér felidézte, hogy annak idején a noviciátusban mindenkinek volt egy csillaga a karácsonyfán. Az övén ez a felirat állt: „Csendesen szenvedő, hallgatagon szerető Máriával egyek.” „Nekem ez a küldetésem. Nem feltűnően teszem a dolgom, csendesen vigasztalom a rászorulókat, de általában mindenütt hamar megszeretnek” – mondja. A házfőnöknő úgy látja: az otthonban élő idős ápoltaknak reményt nyújt a hit és a túlvilág gondolata. A Szentatya is azt mondta: hintóval nem lehet bejutni a mennyországba. Ez igaz. „A szenvedést nem kerülhetjük el, mindenkinek megvan a maga kis keresztdombja. Annak a tetejére fel kell másznunk, még ha négykézláb is. Magamban azért szoktam fohászkodni, engedje meg az Úr, hogy néha le-leüljek a Golgotán, hogy aztán az erőtartalékaimat összeszedve továbbinduljak, vállamon a kereszttel. Mindent meg tudok beszélni az Úr Jézussal, és igyekszem erre biztatni a betegeket is, hogy forduljanak hozzá, ha elfáradtak a szenvedésben. A lényeg, hogy menjünk tovább, egyszer majd csak felérünk a domb tetejére. Bízom ebben. Nem vagyok az a kacarászós típus, de azt sem engedem, hogy nagyon úrrá legyen rajtam a szenvedés. Igyekszem a középúton járni. Egy közösségben jó, ha van egy ilyen ember. Mindent a Jóisten ajándékaként fogok fel, hálás vagyok neki, hogy eljutottam idáig. Isten sok mindent ad mindennap, és esténként meg kell köszönnünk neki a jót és a nehézségeket is.”

A riport többi része itt olvasható: www.magyarkurir.hu

Forrás és fotó: Magyar Kurír

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41