Okosan és szelíden

2018. máj. 2. (szerda) 10:15
Budapest

Állami támogatással megújult épület megáldására, egy lányoknak szállást adó diákotthon Te Deumára, koncelebrált szentmisére hívta a Magyar Kurír Szerkesztőségét az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció tartományfőnöknője, Kovács Piroska Mária FDC Sashalomra május 2-án.

Kertvárosias városrészben, közvetlenül a Krisztus Király-plébánia szomszédságában várt mosolyogva Piroska nővér, a tartományfőnöknő. Elmondta, hogy decemberben kaptak Soltész Miklós államtitkár segítségével soron kívüli állami támogatást, melyet pályázat formájában kellett elszámolniuk. Így sikerült az otthonokban kicserélni az összes bútort, a háztartási gépeket és az informatikai eszközöket; bővíteni az internetet és az épületekben szükséges felújítási munkákat is elvégezni. Akadálymentessé válik az épület is, hiszen érkezhet olyan kollégista, akinek erre szüksége lehet. Persze aki kap, az a legjobb, ha adni is tud. Piroska nővér boldogan mesélte, hogy a leszerelt műszaki eszközöket, amelyek még jók voltak, arra rászoruló alapítványnak ajándékozták tovább.

Kérdésemre a tartományfőnöknő elmondta kongregációjuk rövid történetét. Az első közösséget Lechner Franciska alapította Bécsben 1868. november 21-én. Az alapítónő első munkatársnőivel a faluról városba érkező cselédlányok kiszolgáltatott helyzetén igyekezett javítani; felkarolta őket, otthont biztosított számukra, tárgyalt a munkaadókkal, képviselte érdekeiket. Vasárnaponként összegyűjtötte, tanította őket, segített problémáik megoldásában, és hasznos időtöltésre nevelte őket. Ezt a célt szolgálták az úgynevezett Mária-intézetek. Utóbb – látva, hogy ezek a lányok házasságot kötnek, gyerekeket szülnek – óvodát nyitott, majd elemi iskolát, gimnáziumot. A császárnak annyira tetszett a bécsi példa, hogy a monarchia többi nagyvárosában is támogatta a Mária-intézetek nyitását. 1871. július 2-án Pesten is megnyílt az első ház.

Jelenleg húsz országban vannak jelen az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció tagjai. A megváltozott világban egyetemista, főiskolás lányoknak biztosítanak szállást, otthont – tanulmányaik idejére. Idén ünneplik az alapítás 150. évfordulóját – ebből az alkalomból az Apostoli Penitenciária engedélyezte, hogy a 2018-as esztendőben minden nap teljes búcsút nyerhetnek a házakban azok a nővérek és világiak, akik részt vesznek ott valamilyen liturgián, továbbá teljesítik a teljes búcsú elnyerésének szokásos előírásait.

Ezért gyűltek hát össze a szerzetesnők, a diákotthon lakói és a munkatársak május másodikán, a Sasvár utcai házban, hálaadó szentmisére, melynek főcelebránsa Pákozdi István egyetemi lelkész volt. Vele együtt mutatta be a szentmiseáldozatot a ház közvetlen szomszédságában található Krisztus Király-plébánia plébánosa, Nagy Zoltán, valamint Tomka Ferenc atya. Az ünnepi szentmisén részt vett Soltész Miklós államtitkár is.

A szertartás előtt nagy volt a sürgés-forgás az épületben. Az apró kápolna nem tudott volna ennyi embert befogadni, ezért egy nagyobb termet rendeztek be „ideiglenesen kápolnának”. A Mária-intézet e célra átalakított helyisége jelezte: ez valóban otthona a diákoknak. Oldalt könyvespolcon sorakoztak a könyvek, egy asztalon számítógép, a fal mellett hűtőszekrények álltak. Szemmel láthatóan egy közösségi termet kellett a szentmise helyszínévé alakítani, hogy harmóniumnak, oltárnak, a szentmise résztvevőinek helyet biztosítson.

A szentmise kezdetén Pákozdi István hangsúlyozta, örömteli ünnepre gyűltünk össze; ünnepel az ország, hiszen a magyar Egyháznak új szentje született Brenner János személyében; de ünnep egész május hónap, hiszen különös figyelemmel fordulunk ilyenkor Szűz Mária felé; ünnep az is, hogy egy otthont, egy fiatalokat befogadó kollégiumot sikerült felújítani.

Homíliájában a főcelebráns a nap szentjéről, Szent Atanázról beszélt, aki életével a mai kor emberének is fontos üzenetet tud adni: veszélyes helyzetben sem szabad hazudni, de okosságra és szelídségre a mindennapokban nekünk is nagy szükségünk van. Így sikerült a rendszerváltást követően az Isteni Szeretet Leányai Kongregációnak is újraindulnia. Piroska nővérék szelídséggel és bölcsességgel szolgálták és szolgálják ma is kongregációjuk alapítójának szellemi örökségét. A rendszerváltást követően ismét szabadon működhet az Egyház, ezt felismerve haladnak előre.

A jelenlévők elénekelték a Te Deumot, a diákok hálát adtak az elmúlt oktatási esztendő sikeréért; Pákozdi István megáldotta a felújított épületet, majd ünnepélyesen kihirdették az egy esztendőre szóló teljes búcsút engedélyező dekrétumot.

Soltész Miklós a szentmise után köszöntötte a jelenlévőket. Ő is szólt az előző nap Szombathelyen boldoggá avatott Brenner Jánosról, kiemelve a vértanú pap minden üldöztetés ellenére megvallott s vállalt katolikus hitét. Az államtitkár hangsúlyozta: a kongregáció nővérei is sokat szenvedtek, hiszen a háború előtt még húsz intézményük működött hazánkban, ma már csupán kettő. El akarták tőlük venni a jövőt, de a Gondviselés segítségével most a fiatalokon keresztül épp azt építhetik.

A fiatalok egy fedél alatt élhetnek itt idős nővérekkel, akiktől tanulni lehet, faggatni lehet őket a múltról – fordult az otthon lakóihoz. Azt kérte az egyetemista és főiskolás lányoktól, hogy legyenek eredményes nők; vállalják mindig hitüket, legyenek jó és boldog édesanyák, és aki a nővéri hivatás hangját hallja szívében, vállalja a szerzetességet.

Kertvárosias hely Sashalom. Gyönyörű kertek sorakoznak a Sasvár utcában. Ilyen helyen élhetnek az idős szerzetesnők és a fiatal diáklányok együtt. Biztosítva van a hit gyakorlása és megélése, hiszen a házban kápolna működik, de a szomszéd telken ott van a plébánia és a templom is. Ugyanígy biztosított a tanulás minden feltétele is: csend, kert, szállás, otthon. A néhány esztendőt itt eltöltő fiatal valóban az Egyház, az ország jövője lehet. Képzett szakemberként, anyaként vagy szerzetesnőként.

Az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció fennállásának 150. évfordulója alkalmából az Apostoli Penitenciária a szokásos feltételekkel (gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára) teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik az idei év folyamán a rend 1094 Budapest, Viola u. 32. vagy 1163 Budapest, Sasvár u. 25. szám alatti kápolnáját zarándokként meglátogatják, és ott jubileumi ünneplésen vesznek részt, vagy legalább megfelelő ideig vallásos elmélkedést folytatnak, amelyet Miatyánkkal, Hiszekeggyel és a Szűzanya segítségül hívásával zárnak le.

Mivel ezek a kápolnák nem nyilvános helyek, a rend tagjai kérik, hogy az érdeklődők egyeztessenek előre időpontot a piroskamaria@gmai.com e-mail-címen.

Fotó: Lambert Attila

Forrás: Bókay László/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41