Örökfogadalmat ünnepeltek a kapucinusok

2021. jún. 27. (vasárnap) 07:30
Máriabesnyő

Hosszú idő után van magyar örökfogadalmasa a kapucinusoknak. A rend eddigi novíciusa, Menyik Dániel ünnepi szentmise keretében tett örökfogadalmat június 27-én a máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilikában.

A szentmise főcelebránsa Marco Facciolli OFMC plébániai kormányzó volt. A szertartás elején örömét fejezte ki, hogy elérkezett ez a nap, hiszen a kapucinusok kisebb rendjének Magyarországon régóta nem volt örökfogadalmasa. „Mi azért vagyunk, hogy az életünkkel bizonyítsuk: az Istené vagyunk, erről szól az életünk, erről szól a szerzetesi élet. Te nem minket választottál – szólította meg személyesen Dániel testvért Marco testvér. – És azt sem mondhatjuk, hogy mi téged választottunk. Egyre inkább azt érezzük, hogy az Isten választott minket erre az életre. Nagy hálával vagyunk itt, és nagy hálával ünnepeljük az eucharisztiát.”

Az evangélium Szent Márk könyvéből hangzott el, az a rész, mely elmeséli Jairus lányának feltámasztását és a vérfolyásban tizenkét éve szenvedő asszony csodás gyógyulását.

A szentbeszédet a rend venetói tartományfőnöke, Roberto Tadiello mondta. Az olasz nyelvű prédikációt Spisák Péter Pál tolmácsolta magyarul. A régiós tartományfőnök különleges kegyelemnek minősítette Dániel testvér örökfogadalmát, és megköszönte a szüleinek, hogy a kapucinusok kisebb rendjének ajándékozták gyermeküket. Emlékeztetett rá, hogy a Bölcsesség könyvének felhívása bevezet minket az evangélium egyik legmeghatóbb üzenetéről való elmélkedésbe: „A halált nem Isten alkotta, Ő nem leli örömét az élők pusztulásában.” Roberto testvér hozzátette: Isten halhatatlanságra teremtette az embert, saját örökkévalóságának képmásává tette. Jézus Urunk azért van köztünk, hogy szavaival és tetteivel meggyőzzön minket arról, hogy amit a Bölcsesség könyve tanít, az nemcsak elmélkedés vagy eszme, hanem létfontosságú igazság.

A tömeg jelenléte akadályozza Jézust abban, hogy elérhető legyen, egészen odáig, hogy minden egyes ember személyes szükséglete megérintse őt. Az Úr folyamatosan érzékeny azokra a belső ösztönzésekre, amelyek arra indítják, hogy lehajoljon annak a fájdalmához, akit sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetett alá, mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. A tömeg minden irányból arra ösztönzi Jézust – anélkül, hogy magával ragadnák az Urat és a rajongás csapdájába ejtenék, ahogy a sztárokat szokták, náluk szokás a vezetők, akár a vallási vezetők körülrajongása –, hogy inkább a szolgálatukra álljon, hogy mindegyikük életén javítson. Ezeket a veszélyeket Jézus tanítványainak el kell kerülnie, főleg azoknak, akiket a ferences lelkület mozgat – hangsúlyozta a szónok.

Roberto testvér emlékeztetett, Szent Márk evangélista azt írja, hogy Jairus könyörgésére Jézus elment vele. Pontosan akkor, amikor az Úr Jézus eltökélten közeledett Jairus házához, hogy megküzdjön a halállal, még mindig érezhető a szenvedés jelenléte, annak minden részletében. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy mindenhol gyógyítson, hogy aztán még jobban dicsőítsék, hanem mindig arra a személyes kapcsolatra törekszik, amely újjáéleszti a bizalmat és a bátorságot. Arra, hogy inkább higgyenek Istenben és magukban, mintsem kiszolgáltassák az életüket mások hatalmának. Assisi Szent Ferenc testvérünk azért indult el a megtérés útján, mert megérintette a leprást és hagyta magát megérinteni tőle. Attól, akit emberi mivoltában az emberek utolsónak tekintettek. Mi, kapucinus kisebb testvérek magunkban hordozzuk ezt a lángoló tüzet, amellyel igyekszünk az utolsókhoz közel kerülni. Kedves testvérek, kedves Dániel, ezt soha nem szabad elfelejtenünk! – mutatott rá a venetói tartományfőnök.

Az asszonyhoz, aki titokban megérintette, hogy meggyógyuljon – folytatta –, Jézus közvetlenül szól, hogy elmondja neki a leggyógyítóbb szavakat, amiket el lehet képzelni: „Leányom, hited meggyógyított téged! Menj békével és bajodtól megszabadulva légy egészséges!” Jézus úgy kezeli ezt az asszonyt, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, és ezért nem közeledhetett senkihez, mint aki a függőségében, betegségében élt, hogy visszaadja méltóságát. Ugyanígy az apától – aki kétségbeesésében már mindenre kész, csakhogy a lányát megmentse – egyetlen dolgot kér Jézus: Ne félj, csak higgy! Olyan hit ez, ami bizalom az Úr hatalmában.

Végül közvetlenül fordult az örökfogadalmat tevő kapucinushoz Roberto Tadiello: „Azt kívánom neked, Dániel, hogy ilyen hited legyen Jézusban, amikor nehéz pillanataid lesznek az életben, hogy képes légy Jézus, a Mester lábai elé borulni, ahogy azt Jairus tette… Jó utat kívánok, Dániel, az egyetlen Mester, a feltámadt Jézus követésében!”

Az örökfogadalomtétel a szentbeszéd után következett. Menyik Dániel a venetói tartományfőnök és a hívők közössége előtt fogadott egész életére érvényes engedelmességet, szegénységet és tisztaságot, hogy a Szentlélek kegyelméből szóval és tettel tanúságot tegyen Krisztusról a világban.

A szentmise végén Menyik Dániel OFMC a háláról és örömről beszélt, amit érez: elsősorban a Jóistent iránt, szülei, nagyszülei, testvérei, barátai iránt. A frissen örökfogadalmat tett szerzetes arra is kitért, hogy az elmúlt napokban többen megkérdezték tőle, jól meggondolta-e a dolgot, most még visszaléphet. Elmondta, ha csak a maga erejére támaszkodna, lehet, hogy elbizonytalanodott volna, da ha Krisztusra néz, megerősödik, betölti lelkét a remény, mert úgy érzi, hogy mielőtt választott volna, Ő már kiválasztotta őt; és mielőtt kimondta volna hívására az igent, Ő előbb mondta ki őrá.

Menyik Dániel harmincéves, érettségi után több évet dolgozott Ausztriában. Élete akkor változott meg gyökeresen, amikor összetalálkozott a magyarországi kapucinusokkal. Jelenleg negyedéves papnövendék.

A szentmisén a Mindenszentek litániáját Menyik Bence énekelte, orgonán kísért Alessandro Carollo OFMC. A zenei szolgálatot a móri és székesfehérvári fiatalokból álló zenekar végezte.

A kapucinusok kisebb rendjének jelenleg Budán és Móron van rendháza hazánkban. Kilenc kapucinus testvér szolgál, négy magyar, három olasz, egy-egy román és szlovák. A világban tízezer a kapucinusok száma.

Szerző: Bodnár Dániel

Forrás és fotó: magyarkurir.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41