Örökfogadalmat ünnepeltek Pannonhalmán

Pannonhalma
„Egyért könyörgök az Úrhoz, csak egyet kérek: hogy lakhassam az Úr hajlékában, amíg csak élek.” Ez a zsoltárvers is elhangzott augusztus 6-án a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában, amikor Fülöp testvér örökfogadalmat tett. Ahogy ő mondja, Istennel együtt hozta meg a döntést, amelynek az alapja az, hogy az Úr hűséges hozzá.

Kisnémet László – beöltözésekor kapta a Fülöp nevet – 2010-ben végzett a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. Már gimnáziumi évei alatt is érezte Isten hívását, eleinte papnak készült. Idővel azonban rájött, hogy vágyik a közösségre, a közösségi életre. Ekkor érdeklődése a szerzetesi élet felé fordult, de – az őt segítő atyák javaslatára – előbb egyetemre ment. Történelem, szociológia és teológia szakon diplomát szerzett. Közben pedig folyamatosan egyre erősödött, érlelődött benne a gondolat, hogy szeretne bencés szerzetes lenni Pannonhalmán. Végül 2016-ban megkezdte jelöltidejét, majd novíciátusát és 2018. február 2-án egyszerű fogadalmat tett.

„Szent Ignác úgy tartja, hogy amikor döntünk, tulajdonképpen két jó dolog közül választunk. Eljutottam arra a szabadságra, hogy az én életemben is két jó közül – családos, vagy szerzetesi élet – kell választanom és a jobbik részt keresem, amellett hozok egy döntést. Meggyőződésem, hogy számomra ez a szerzetesélet” – mondja Fülöp testvér. Ezzel a meggyőződéssel kérte Urunk színeváltozásának ünnepén, augusztus 6-án is, hogy örökfogadalmat tehessen. „Ennek az elköteleződésnek az alapja, hogy Isten hűséges hozzám. Én az Ő hűségére, szeretetére, irgalmára, az életem felett kimondott döntésére válaszolok azzal, hogy egész életemre állhatatosságot fogadok ebben a közösségben.”

Az ünnepélyes örökfogadalommal – ahogy Cirill főapát a homíliájában fogalmazott – Fülöp testvér végleg Jézus mellé szegődött. „Ezzel átadod magad Istennek, hogy a saját életedben megismerd és megtapasztald – túl minden elméleten és előre gyártott elképzelésen – az élő Isten szeretetét, barátságát, amellyel gyermekévé és Krisztus társörökösévé fogadott. Legyen ez a mondat: »Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik« a te életedé is.”

A prédikáció után a közösség a Mindenszentek litániájában kérte a Fülöp testvér által kiválasztott szentek közbenjárását, ő maga pedig leborulva feküdt az oltár mögött. Majd felolvasta fogadalmát, amelyet ő és Cirill főapát is aláírt a jelenlévők előtt. A szertartás különösen meghitt pillanata volt, amikor a fogadalmat tevő a szentély felé fordulva, kitárt karral háromszor elénekelte a zsoltárverset, amelyet a közösség minden alkalommal megismételt: „Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert Tebenned bíztam, Uram!”

A zsoltárvers után a szerzetesszentelő imádság következett, majd Cirill főapát megáldotta a kórusruhát, a kukullát, amelyet Fülöp testvér magára is öltött, végül pedig a befogadás jeleként minden örökfogadalmas békecsókkal köszöntötte őt.

Fülöp testvér a következő évben Rómában tanul fundamentális teológiát. Hittel tekint a jövőbe és bízik abban, hogy tehetségét és tudását gyümölcsözően tudja a bencés közösség és a magyar teológia szolgálatába állítani.

 

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41