Ugrás a tartalomra
beszámoló Rendi
2015. december 6. 10:00
Pesthidegkút

Örökfogadalom

Pesthidegkút-Ófalun, a Sarlós Boldogasszony plébániatemplomban 2015. december 6-án a nővérek közössége és számos hívő jelenlétében Egyházy Katalin letette szerzetesi örökfogadalmát a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményébe.

A szerzetesi örökfogadalom nyilvános egyházi esemény. Istentől jövő végleges megszenteltség, amelyre a Segítő Szűz Mária leánya elkötelezettséggel válaszol. Igyekszik egész lényének odaadásával és a fiatalok örömteli szolgálatával, Don Bosco megelőző nevelési módszerének szellemében csak Istennek élni. Az örökfogadalom által a Segítő Szűz Mária leánya szabadon és véglegesen kifejezi a rendhez való tartozását és ezzel mélyebben bekapcsolódik az Egyház üdvözítő küldetésébe.

A szertartást Depaula Flavio szalézi atya, tartományi titkár vezette, aki egyben a Clarisseum jelenlegi plébániai kormányzója, ahonnan Kata nővér hivatása indult. Bíró Lóránt szalézi atya terelgette a hivatás útján, és most itt készült örökfogadalmának letételére.

Kata nővér örökfogadalmát Palmira De Fortunati nővér kezébe tette le, aki a Segítő Szűz Mária Leányai Triveneto tartományának újonnan kinevezett tartományfőnöknője, és a generális anya képviseletében volt jelen a szertartáson. A Magyarországon működő Don Bosco nővérek (jelenleg 11-en) az olasz tartományhoz tartoznak.

A fogadalmas az oltáron írta alá a fogadalom szövegét, amely igazolja végleges Istennek szenteltségét a Segítő Szűz Mária Leányai Intézménybe, majd az elöljárónő befogadta a szerzetesi családba és ajándékként átadta neki a fogadalmas képet. Ezek után az új örökfogadalmas nővér Szűz Mária énekével dicsőítette Istent.

A szertartáson jelen volt, több pap mellett, Păduraru Iulián, pesthidegkúti plébániai kormányzó is, aki köszöntötte az új örökfogadalmas nővért és elismerően méltatta a nővérek odaadó munkáját. A szertartás végén az óvodások alkalmi verssel és virággal köszöntötték Kata nővért, aki a Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodájában tevékenykedik Pesthidegkúton.

A Segítő Szűz Mária leányai, vagy Don Bosco nővérek Pesthidegkúton kívül jelen vannak még Mogyoródon, ahol szintén óvodát vezetnek, valamint Egerben, ahol főiskolai leánykollégiumot bíztak rájuk.

Forrás: Szaléziak.HU

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Bencze Regina SSND munkatárs
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Dobszay Benedek OFM

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41