Ugrás a tartalomra
beszámoló Nemzetközi
2015. december 14. 10:00
Vatikán

Vatikáni dokumentum jelent meg a laikus szerzetes testvérek helyzetéről

December 14-én mutatták be azt a hiánypótló dokumentumot, amelyet a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja készített a laikus szerzetes testvérek – a férfi szerzetesi intézmények nem fölszentelt tagjai – helyzetéről.

Hosszas várakozás és előkészület után december 14-én közzétették A szerzetes testvérek identitása és küldetése az egyházban című dokumentumot a megszentelt életnek ennek a formájáról, amely a kereszténység első évszázadaitól kezdve él, és amely kifejezi férfiak és nők égető vágyát arra, hogy Jézus követőjeként radikálisan éljék meg az evangéliumot. A szentszéki dokumentum nemcsak a laikus szerzetesekhez szól, hanem az egész egyházhoz, hiszen sokan nem tudják pontosan, kik a szerzetes testvérek, miben áll a küldetésük.

A hivatások válságának idejét éljük: 1965-ben 330 ezer szerzetes volt a világban, 2014-ben már alig 200 ezer. A laikus testvérek a férfi szerzetesek egyötödét teszik ki, hivatásuk különleges helyet foglal el az egyházban, ugyanakkor helyzetüket mindeddig nem tárgyalták átfogó módon. A dokumentum ezért fontos lépést jelent annak a szolgálatnak az elismerésében és értékelésében, amelyet a megszentelt életet élőknek ez a csoportja képvisel.
A dokumentum világosan körülírja hivatásuk sajátosságait. Hangsúlyozottan említi a laikus testvérék érzékenységét mindarra, ami sérti a legkisebbek méltóságát, mindazokét, akik elnyomottak, akik a történelem és a fejlődés peremére szorultak, akiknek kevesebb lehetőségük van arra, hogy Isten szeretetének örömhírét az életükkel kifejezzék. 
A szerzetes testvérek életmódját úgy írja le a szöveg, mint ami ösztönzést ad az egész egyháznak, mert a hatalomvágy, az első hely keresése, a tekintély hatalomként való gyakorlása helyett a testvéri, horizontális kapcsolatok evangéliumi értékét teszi jelenvalóvá. 

A Vita consecrata kezdetű apostoli buzdítás nyomán a dokumentum kiemeli rájuk vonatkoztatva a megszentelt élet lényegi vonását: „Krisztushoz hasonulni szűzi, szegény és engedelmes életmódjában.” A megszentelt életnek ez a fontos eleme a férfi szerzetesi életben az évszázadok során ki volt téve annak a veszélynek, hogy másodlagos helyre szorul a papi feladatokhoz képest. A Szentlélek a történelem során azonban – ennek elkerülése érdekében – olyan alapítókat hívott életre, akik a laikus jellegre helyezték a hangsúlyt.

A dokumentum a záró részében tárgyalja azokat a rendeket, ahol szerzetes papok és szerzetes testvérek vegyesen élnek együtt. Ők arra kaptak meghívást, hogy tagjaik között az egyenlő méltóságon alapuló kapcsolatokat ápolják, ne legyen köztük más különbség, mint ami a szolgálatuk különbözőségéből fakad. Felveti azt a kérdést, hogy tisztázni kell ezekben a rendekben a szerzetes testvérek jogállását. Fontos kérdés, hogy lehet-e házfőnököt választani a laikus testvérek közül. Ehhez módosítani kellene a kánonjogot, amely egyelőre kizárja ennek lehetőségét. Amikor a sajtónak bemutatta a dokumentumot, José Rodríguez Carballo érsek, a kongregáció titkára bejelentette, hogy egy ad hoc bizottság létrehozását kérik majd a Szentatyától.

Forrás és fotó: Magyar Kurír/Agensir.it

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41