Ugrás a tartalomra
beszámoló Nemzetközi
2015. december 14. 10:00 to 2015. december 15. 9:45
Vatikán

Vatikáni dokumentum jelent meg a laikus szerzetes testvérek helyzetéről

December 14-én mutatták be azt a hiánypótló dokumentumot, amelyet a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja készített a laikus szerzetes testvérek – a férfi szerzetesi intézmények nem fölszentelt tagjai – helyzetéről.

Hosszas várakozás és előkészület után december 14-én közzétették A szerzetes testvérek identitása és küldetése az egyházban című dokumentumot a megszentelt életnek ennek a formájáról, amely a kereszténység első évszázadaitól kezdve él, és amely kifejezi férfiak és nők égető vágyát arra, hogy Jézus követőjeként radikálisan éljék meg az evangéliumot. A szentszéki dokumentum nemcsak a laikus szerzetesekhez szól, hanem az egész egyházhoz, hiszen sokan nem tudják pontosan, kik a szerzetes testvérek, miben áll a küldetésük.

A hivatások válságának idejét éljük: 1965-ben 330 ezer szerzetes volt a világban, 2014-ben már alig 200 ezer. A laikus testvérek a férfi szerzetesek egyötödét teszik ki, hivatásuk különleges helyet foglal el az egyházban, ugyanakkor helyzetüket mindeddig nem tárgyalták átfogó módon. A dokumentum ezért fontos lépést jelent annak a szolgálatnak az elismerésében és értékelésében, amelyet a megszentelt életet élőknek ez a csoportja képvisel.
A dokumentum világosan körülírja hivatásuk sajátosságait. Hangsúlyozottan említi a laikus testvérék érzékenységét mindarra, ami sérti a legkisebbek méltóságát, mindazokét, akik elnyomottak, akik a történelem és a fejlődés peremére szorultak, akiknek kevesebb lehetőségük van arra, hogy Isten szeretetének örömhírét az életükkel kifejezzék. 
A szerzetes testvérek életmódját úgy írja le a szöveg, mint ami ösztönzést ad az egész egyháznak, mert a hatalomvágy, az első hely keresése, a tekintély hatalomként való gyakorlása helyett a testvéri, horizontális kapcsolatok evangéliumi értékét teszi jelenvalóvá. 

A Vita consecrata kezdetű apostoli buzdítás nyomán a dokumentum kiemeli rájuk vonatkoztatva a megszentelt élet lényegi vonását: „Krisztushoz hasonulni szűzi, szegény és engedelmes életmódjában.” A megszentelt életnek ez a fontos eleme a férfi szerzetesi életben az évszázadok során ki volt téve annak a veszélynek, hogy másodlagos helyre szorul a papi feladatokhoz képest. A Szentlélek a történelem során azonban – ennek elkerülése érdekében – olyan alapítókat hívott életre, akik a laikus jellegre helyezték a hangsúlyt.

A dokumentum a záró részében tárgyalja azokat a rendeket, ahol szerzetes papok és szerzetes testvérek vegyesen élnek együtt. Ők arra kaptak meghívást, hogy tagjaik között az egyenlő méltóságon alapuló kapcsolatokat ápolják, ne legyen köztük más különbség, mint ami a szolgálatuk különbözőségéből fakad. Felveti azt a kérdést, hogy tisztázni kell ezekben a rendekben a szerzetes testvérek jogállását. Fontos kérdés, hogy lehet-e házfőnököt választani a laikus testvérek közül. Ehhez módosítani kellene a kánonjogot, amely egyelőre kizárja ennek lehetőségét. Amikor a sajtónak bemutatta a dokumentumot, José Rodríguez Carballo érsek, a kongregáció titkára bejelentette, hogy egy ad hoc bizottság létrehozását kérik majd a Szentatyától.

Forrás és fotó: Magyar Kurír/Agensir.it

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Radnai Kinga - asszisztens
Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Schumicky Mária - NEK kapcsolattartó
Tóth Rezeda - NEK asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41