Örökfogadalom a ferences kisnővéreknél

Miskolc
A 33 éve alapított magyar szerzetesrend, a Szent Ferenc Kisnővérei közösség tagja, Antal Alexa Krisztina nővér tett örökfogadalmat október 7-én, Rózsafüzér Királynéjának ünnepén a Miskolc Mindszenti templomban, melynek főcelebránsa dr Ternyák Csaba egri érsek volt.A 33 éve alapított magyar szerzetesrend, a Szent Ferenc Kisnővérei közösség tagja, Antal Alexa Krisztina nővér tett örökfogadalmat október 7-én, Rózsafüzér Királynéjának ünnepén a Miskolc Mindszenti templomban, melynek főcelebránsa dr Ternyák Csaba egri érsek volt.

 

A szentmise kezdetén Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Miskolc Mindszenti templom plébánosa köszöntötte az ünnepre meghívott érseket, a papokat, szerzeteseket, családot és barátokat. Úgy fogalmazott: a szerzetesek jelenléte gazdagítja az egyházmegyét és a magyar egyházat is. A ferences kisnővérek életében a szemlélődés, az imádság és a körülöttük élő emberek ebből fakadó szolgálata kiegyensúlyozottan van jelen, Assisi Szent Ferenc és a karizmatikus megújulás szellemében.

A Szent Ferenc Kisnővérei közösségének jelenléte a szentmisén is aktív volt, hiszen a kórust is ők alkották. Antal Alexa Krisztina nővér Szombathelyen született, de Kőszeget tartja szülővárosának, ahol felnőtt. Egy nővére és egy öccse van. Szülei, testvérei nem vallásgyakorlók. Élete és hite fejlődése szempontjából meghatározó volt a Domonkos Nővérek iskolájában eltöltött 8 általános iskolai év. Egyetemre az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karára került. A Szent Ferenc Kisnővérei közösségével az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón ismerkedett meg. Imádságos évek után 2 év múlva adta be a jelentkezését a közösségbe, ahová 2014 nyarán nyert felvételt. Gyerekkori „missziója” az, hogy megmutassa, hogy Istennel lenni jó, Ő az Élet forrása. Vágya mindenkinek átadni, hogy Isten a szeretet. Ehhez a belső küldetéshez kapta segítségül a szerzetesi nevével együtt a Színeváltozás misztériumát. (Jézus Színeváltozásáról nevezett Krisztina nővér).

A fogadalomtétel szertartása az evangélium elhangzása után történt. Krisztina nővér előlépett, majd neve hallatán így válaszolt: „Itt vagyok, íme, Uram, szólítottál engem.” Ezután a szentmise homíliával folytatódott, amelyben Tenyák érsek kiemelte: Szent Ferenc ünnepe után néhány nappal a ferences lelkiséget követő Szent Ferenc kisnővéreivel ünneplünk és mivel ők nem csak Szent Ferenc lelkiségét, hanem a Boldogságos Szűzanya lelkiségét is követik alázatban, szeretetben, tisztaságban, Magyarok Nagyasszonya ünnepe előtt a legalkalmasabb időpontban kerül sor erre a „hegymenetre”, amiben részesülünk. Az evangélium rámutat arra, hogy milyen fontos, hogy életünkben Jézussal együtt mi is felmenjünk egy magas hegyre. Ha Istent meg akarjuk ismerni, ha Istenhez közel akarunk kerülni, akkor nem tudjuk kikerülni a fáradtságot, nem tudjuk kikerülni a keresést, az Isten utáni vágyat, és nem tudjuk kikerülni azt, hogy elinduljunk Jézus Krisztus nyomdokán. Krisztina nővér is elindult Jézus Krisztus nyomdokain, és az ő nyomában. Felmegy a Színeváltozás hegyére, amiről a mai evangélium szólt, ahol Jézus feltárja önmagát, megmutatja, hogy ki ő valójában. Őt megismerni könnyű és nehéz feladat is.

Mindenki annyit tud befogadni belőle, amennyire kinyitja életét, kinyitja lelkét arra, hogy Jézus Krisztus titkait, szeretetét elfogadja. Ő a hegyen feltárta önmagát. Megmutatta igazi istenfiúi valóját, és ezért ragyogott. Az apostolok csodálkozásukban nem tudtak mást tenni, mint amit majd Krisztina nővér is tesz a mai szentmisében, hogy leborul előtte. És kimondta azt, hogy jó nekem ebben a társaságban lennem. Jó nekem a nővérek között élnem. Itt találom meg a boldogságomat Jézus közelében és a nővérek közösségében. Ezért hálával telik meg a lelke, és azt mondja, hogy itt akarja felverni ő is a sátrát. Azt a sátrát, amelyben állandóan imádhatja az Urat.

A mai ünnep ilyen hegymenet és egyúttal szemben úszás az árral. Mindannyiunk számára különleges üzenete van ennek a mai fogadalomtételnek. Mit üzen? Azt üzeni, hogy a hit nem magánügy! Krisztina nővér ezt nem a szerzetesház kicsi kápolnájában pár ember előtt teszi, hanem itt az egyház színe előtt. A püspök jelenlétében a szerzetesnővérek, szerzetes testvérek, a papság és a hívek jelenlétében teszi le a fogadalmát. A hit mindenkinek az ügye, az ő példája bátorít mindannyiunkat, hogy íme, itt van egy fiatal lány, aki a mai körülmények között, a mai világban azt vállalja, hogy életre szólóan elkötelezi magát az Istennek. És ez mindannyiunkat örömmel és hálával, meg persze csodálattal tölt el, hogy milyen nagy az Isten, hogy mennyire képes arra, hogy elbűvölje az embert.

A szentleckében Szent Pál apostolnál azt olvashatjuk „Legyetek tüzes lelkűek, az Úrnak szolgáltok.”(Róm 12,11) Mit jelent tüzes lelkűnek lenni? Azt jelenti, hogy lelkes vagyok, örömmel adom oda magamat – fogalmazott a főpásztor. Az érsek felhívta a figyelmet a nemrégiben megjelent népszámlálási adatokra, melyeknél sokan voltak, akik a vallásuk kapcsán nem kívántak nyilatkozni. Vajon miért nem válaszoltak? Mert feltehetően azt gondolták, hogy nem tartozik az senkire, hogy én hiszek vagy nem hiszek. De hát ez nem így működik. Mert hogyha nem vallom meg a hitemet a közösség előtt, akkor az azt jelenti, hogy az nagyon gyenge, nagyon pislákoló. Akkor már szó sem lehet tüzeslelkűségről. Ezért olyan fontos, hogy belássuk azt az eszünkkel, a szívünkkel, meg az akaratunkkal is, hogy a hitünk az nem magánügy. Azzal, hogy megvalljuk a hitünket tanúságot teszünk arról, hogy Istenhez tartozunk. Egy közösségnek a részese vagyok, ez az igazi tanúságtétel, ez az igazi hit. Nem zárkózhatunk be az otthonainkba, hanem mindannyiunknak meg kell másznunk a magas hegyet. És Jézus példájára be kell mutatkoznunk, meg kell mutatnunk a valónkat, hogy kik vagyunk. Mint ahogy ő is, bemutatkozott és ragyogott. A fényességtől olyan volt a ruhája, mint a Nap meg az arca. Valljuk meg mi is minden alkalommal, amikor lehetőségünk van rá, hogy hová tartozunk, mert a hitünk nem magánügy. Krisztina nővér felment a hegyre, és vele együtt a mai szent liturgiában mi is mindannyian felmegyünk erre a hegyre, azért, hogy meglássuk Krisztus ragyogását, hogy ő fizikai valójában, mi pedig lélekben leborulunk Jézus Krisztus előtt. Erősítse meg mindannyiunkban Jézus Krisztushoz és az ő egyházához való tartozásunkat, az egyház iránti elköteleződésünket ez az örökfogadalomtétel, és imádkozzunk Krisztina nővérért, hogy az Úr jutalmazza meg őt, adjon a lelkébe mindig örömet és békességet, hogy egész életén át tüzes lelkűen tudja szolgálni az Urat! – buzdított Ternyák érsek.

A homília után a szerzetesi élet lényegére vonatkozó kérdések következtek. Majd a Mindenszentek litániája alatt kitárt karral a fogadalmas leborult a földre az Istennek való teljes önátadás jeleként.

Az örökfogadalom közben Krisztina nővér az általános elöljáró, Sebők Anna Mónika nővér kezébe tette a kezét, és felolvasta a fogadalomtétel szövegét. Az elöljáró elfogadta a fogadalmat és ezt válaszolta: „Ha mindezt megtartod, a Mindenható Isten részéről ígérem Neked az örök életet.” A fogadalomtétel lezárásaként a főpásztorral, majd a nővéri közösség tagjaival váltott békecsókot az elköteleződött szerzetes. A szentáldozást követően az általános elöljáró felajánlotta Istennek és a Szűzanyának a közösséget. A szentmise végén a papi és szerzetesi hivatásokért is imádkoztak a templomban. A szentmisét élőben közvetítette a Szent István Rádió és Televízió.

Szöveg: Domán Vivien

Kép: Balogh Ferenc

Forrás: eger.egyhazmegye.hu

 

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41