A tevékeny szeretet találkozója

Budapest
A szerzetesi irodában gyűltek össze találkozóra azok a szerzetesek és világi munkatársak, akik a szociális területen tevékenykednek. Együtt gondolkodtak a szerzetesi fenntartású szociális intézmények sajátos feladatairól. A találkozó 2023. 09. 21-én csütörtökön, az Alzheimer világnapján volt, ami még hangsúlyosabbá tette a témát.

 

A találkozót Knáb Judit nővér, a szerzetesi iroda vezetője nyitotta meg online és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos beszélni a témáról és aktívan jelen lenni az idősek életében, kísérni és segíteni őket.

Utána Formanek Tamás - a találkozó szervezője - röviden ismertette a témát és elmondta, hogy ez a munka már 2020-ban elkezdődött és 2021-ben egy közös nyilatkozatot szerkesztettek, amit közzé is tettek a honlapon. Jelezte, hogy a nap folyamán ezt a nyilatkozatot nézik át és javítják, illetve kiegészítik a jelenlevőkkel közösen.

A jelenlévő szerzetesek először röviden beszámoltak a saját rendjük által fenntartott intézményekkel való kapcsolatukról, majd a világi munkatársak az intézményekben folyó pasztorális feladatokról és arról a szervező munkáról, hogy minden ellátott hozzá juthasson az igényeiknek megfelelően a szentségekhez, szentmise látogatáshoz és lelki beszélgetéshez. A beszámolókat színesítette, hogy nem csak a bentlakásos otthonokban szolgálatot teljesítők és dolgozók voltak jelen, hanem a nappali ellátásból is, akik kijárnak az otthonukban élő idősekhez.

A beszámolók és a tapasztalatok megosztása után együtt ebédeltek a résztvevők. A közös ebéd alatt tovább folytatódott a beszélgetés a témában, de kötetlenebb formában.

Ezután kivetítő segítségével együtt nézték végig a nyilatkozat szövegét és igen sok javaslat érkezett a módosításra, valamint kiegészítésre. A sok értékes gondolatnak és kiegészítésnek csak az idő volt akadálya, mindenkinek utaznia kellett haza, sokaknak nagyon messzire.

Az egész nap valóban annak a gondolatnak a jegyében zajlott, hogy „szociális szolgálatainkra nem csupán, mint emberi segítségnyújtásra kívánunk tekinteni, hanem mint Isten irgalmas szeretetének közvetítőjére, olyan helyekre, ahol az ellátottak és a munkatársak lehetőséget és támogatást kapnak a hit szabad gyakorlására” (A szerzetesi fenntartású szociális intézmények küldetésnyilatkozata Preambulum).

 

Írta és fotózta: Formanek Tamás

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41