A tevékeny szeretet találkozója

Budapest
A szerzetesi irodában gyűltek össze találkozóra azok a szerzetesek és világi munkatársak, akik a szociális területen tevékenykednek. Együtt gondolkodtak a szerzetesi fenntartású szociális intézmények sajátos feladatairól. A találkozó 2023. 09. 21-én csütörtökön, az Alzheimer világnapján volt, ami még hangsúlyosabbá tette a témát.

 

A találkozót Knáb Judit nővér, a szerzetesi iroda vezetője nyitotta meg online és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos beszélni a témáról és aktívan jelen lenni az idősek életében, kísérni és segíteni őket.

Utána Formanek Tamás - a találkozó szervezője - röviden ismertette a témát és elmondta, hogy ez a munka már 2020-ban elkezdődött és 2021-ben egy közös nyilatkozatot szerkesztettek, amit közzé is tettek a honlapon. Jelezte, hogy a nap folyamán ezt a nyilatkozatot nézik át és javítják, illetve kiegészítik a jelenlevőkkel közösen.

A jelenlévő szerzetesek először röviden beszámoltak a saját rendjük által fenntartott intézményekkel való kapcsolatukról, majd a világi munkatársak az intézményekben folyó pasztorális feladatokról és arról a szervező munkáról, hogy minden ellátott hozzá juthasson az igényeiknek megfelelően a szentségekhez, szentmise látogatáshoz és lelki beszélgetéshez. A beszámolókat színesítette, hogy nem csak a bentlakásos otthonokban szolgálatot teljesítők és dolgozók voltak jelen, hanem a nappali ellátásból is, akik kijárnak az otthonukban élő idősekhez.

A beszámolók és a tapasztalatok megosztása után együtt ebédeltek a résztvevők. A közös ebéd alatt tovább folytatódott a beszélgetés a témában, de kötetlenebb formában.

Ezután kivetítő segítségével együtt nézték végig a nyilatkozat szövegét és igen sok javaslat érkezett a módosításra, valamint kiegészítésre. A sok értékes gondolatnak és kiegészítésnek csak az idő volt akadálya, mindenkinek utaznia kellett haza, sokaknak nagyon messzire.

Az egész nap valóban annak a gondolatnak a jegyében zajlott, hogy „szociális szolgálatainkra nem csupán, mint emberi segítségnyújtásra kívánunk tekinteni, hanem mint Isten irgalmas szeretetének közvetítőjére, olyan helyekre, ahol az ellátottak és a munkatársak lehetőséget és támogatást kapnak a hit szabad gyakorlására” (A szerzetesi fenntartású szociális intézmények küldetésnyilatkozata Preambulum).

 

Írta és fotózta: Formanek Tamás

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Stomfai Zsófia

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
Dobszay Benedek OFM - EM szakmai vezető
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41