Örökfogadalom a szervita nővéreknél

Győr
A Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálóinak kongregációjában tett örökfogadalmat június 2-án Labundy Mária Ágnes nővér a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az ünnepi szertartásra ellátogatott Firenzéből az általános elöljáró, Maria Simone Goretti anya. A szentmisét Veres András megyéspüspök mutatta be.

 

A szentmise kezdetén Maria Simone Goretti generális anya olasz nyelven megköszönte Veres András megyéspüspöknek, hogy a szentmisét bemutatja és jelen van a nővérek eme jeles ünnepén. „Sokat jelent az Ön közelsége a kongregációnk számára oly fontos pillanatban, amikor nővértársunk, Labundy Mária Ágnes nővér örök fogadalmat tesz.” A főpásztor áldását kérte a kongregációra, hogy az életük mindig jele legyen az eljövendő javaknak, melyekre hivatottak vagyunk, és amelyek várnak ránk.

Homiliájában Püspök atya emlékeztetett az elhangzott olvasmányra (Iz 6,1-8), amelyben meghívása történetét mondja el a próféta. Egy fontos mozzanat hangzik el: „láttam az Urat”. Biztos vagyok benne, hogy minden egyházi hivatás kezdetén ott van az Úrral való találkozás. Ennek sokféle helye, ideje és módja lehetséges, kicsi gyermekként vagy a családi neveltetés folytán fiatal korban vagy később. A lényeges, hogy az Úrral való találkozás megtörténjen. Szent Ágoston arról panaszkodott, hogy későn szerette meg az Urat. Úgy érezte, hogy elpazarolt sok évet az életéből, pedig ha ismerte volna az Urat, úgy, ahogy megtérése után ismerte, akkor egészen biztosan már korábban elköteleződött volna mellette.

Minden egyházi hivatás válasz a szeretetre, vagyis egy viszontszeretet, hiszen minden szeretet kezdetén az Úr van. Az elmúlt hetekben többen is elmondták: látták a Szentatyát, ott voltak valamelyik találkozón. Új lelkesedést tud kapni az ember azoktól, akikre felnéz. Egy istenélmény mennyivel inkább fellelkesíti az embert. Az ember képes mindent maga mögött hagyni az Úrért. Az evangéliumban (Mt 13, 44-49) is ezt hallottuk a földbe ásott kincs kapcsán: mindenét eladja az ember azért, hogy megvásárolhassa azt a földet, ahol a kincset találta.

Egy másik súlyos mondatot is hallhattunk az olvasmányban. Azt mondja a próféta: „jaj, nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok.” A méltatlanság érzése természetes. Egyrészt amikor megszólítva érzi magát az ember Istentől, joggal vetődik fel: Uram, engem hívsz? Biztos vagy ebben? Ez nem kishitűség, hanem valós állapotunk felismerése. Egy olyan valaki hív meg bennünket, akinek hívását neheze tudjuk értelmezni, mert ez a valaki messze-messze fölöttünk áll. Másrészt az is tény, hogy nem is a magunk érdeméből kapjuk a hívást, hanem Isten tesz bennünket alkalmassá arra, hogy amire meghívott, annak megfelelhessünk. Hallottuk: „azáltal, hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd.” A méltatlanság érzése nem csak az egyházi hivatás elindulásakor támad az emberben, hiszen minél mélyebbre jutunk az istenkapcsolatunkban, a lelki életünkben, imádságainkban, ez az érzés még inkább erősödik. A felismert szeretet, irgalom, jóság letöri az ember gőgjét, büszkeségét és alázatossá teszi.

Kedves Mária Ágnes nővér! Amikor a próféta meghallotta a hívást, vagyis megismerte az Úr szeretetét, egy kéréssel szembesült: „Kit küldjek el, ki megy el nekünk?” Erre a próféta lelkesen felelt: „Itt vagyok, engem küldj el.” A méltatlanság érzése ellenére az emberben ott van egy óriási vágy, hogy én szeretném meghálálni ezt a szeretetet, szeretnék együttműködni ezzel a szeretettel mások javára.

Azért is írja Szent Pál a felolvasott szentleckében (1Kor 5,14-20): Krisztus szeretete ösztönöz bennünket, vagy más fordítás szerint Krisztus szeretete sürget bennünket. Hogy többé már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki minket meghívott. Isten szeretete sürget bennünket, hiszen Krisztus küldetésében járunk ez után. Készség ez tehát arra, hogy már ne a magam akaratát, hanem a megbízómét akarjam teljesíteni. Készség ez arra is, hogy együtt szeretnék dolgozni azokkal, akik hasonló küldetésben részesültek. Nem férhet hozzá kétség, tapasztalataink is vannak róla, ez a szolgálat sem nélkülözi a bajokat, nehézségeket, áldozatokkal jár minden egyházi hivatás is, ahogy minden más hivatás is.

A Fájdalmas Anya legyen a példaképe, aki megmutatja nekünk, hogyan lehet együtt szenvedni az Úrral, és ez mások javát is fogja szolgálni. Legyen kész és képes minden élethelyzetben kimondani azt: Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok. Adjon Isten ehhez sok erőt, töretlen hűséget, szeretetet, és készséges áldozatvállalást – zárta szentbeszédét Püspök atya.

A fogadalomtétel szertatásában a jelölt fokozottabban elköteleződött az Isten keresésére és a felebaráti szeretetre. Vállalta, hogy kitartóan követni akarja Krisztust, tanúságot tesz az Evangéliumról és megtartja a Szervita Család rendszabályait szüntelenül ihletődve Máriától, a Miasszonyunktól.

Ezt követően a jelölt a földre borult, mialatt a hívek a szentek közbenjárását kérték a Mindenszentek litániájának eléneklésével, hogy az Istennek kimondott igent meg is tudja valósítani élete folyamán.

Az örökfogadalmat a generális anya kezébe tette le, amelyben vállalta, hogy követi Krisztust, és egész életre szóló, tisztasági, szegénységi és engedelmességi fogadalmat tett.

Püspök atya áldó imádsága után az általános elöljáró nővértársaival együtt befogadta az újonnan örökfogadalmat tévőt a Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói Családjába.

A szentmise záróáldása után az új örökfogadalmas a Székesegyház Fájdalmas Anya oltárához ment, ahol égő mécsest ajánlott fel a Szűzanya tiszteletére.

 

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóiroda (hmg)
Fotó: Ábrahám Kitti

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41