A Budapesti Szent Ferenc Kórház kápolnájának búcsúja

Budapest
Varga László kaposvári megyéspüspök tartott szentmisét a Szent Ferenc kórház kápolnájában május 31-én. Szűz Mária az Egyház Anyja búcsúkor elmondott szentbeszédét itt közöljük:

 

Pünkösd másnapján, Pünkösdhétfőn van Szűz Mária az Egyház anyja emléknapja. 

Szent Pál azt írja, hogy legyetek követőim, ahogyan én Krisztus követője vagyok. Ezt nemcsak Szent Pál mondhatta el magáról, hanem a Szűzanya is. Legyetek követőim, ahogyan én is Krisztus követője vagyok. A Szűzanya volt az első tanítványa Jézusnak, Jézus szavain el-el gondolkodott, követte és hallgatta a tanítványokkal együtt. Mindvégig kitartott abban az igenben, amit az angyali üdvözletkor mondott.

Boldogságos Máriának hívjuk Máriát, és arra gondoltam, egy kicsit gondolkodjunk arról, hogy miért boldogságos Szűz Mária. Jézus a hegyi beszédében elmondja Isten országának az alaptörvényeit. Isten országának az örömhírét hirdette meg számunkra és ennek az Isten országának a nyitánya a boldogmondások. Azt gondolom, hogy azért boldogságos a Szűz, mert ezeket a boldogmondásokat, amelyeket Jézus hirdetett, ő életté váltotta.

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. A Bibliában a lélekben szegények azok azok, akiknek egyetlen és legfőbb kincsük a Jóisten. A Szűzanyának az egyetlen és legfőbb kincse volt a Fia, Jézus Krisztus. Minden Krisztus körül forgott az életében, és ezért boldog volt mert lélekben szegény volt. Kérjük a Szűzanyát, hogy eljussunk erre a boldogságra mi, akik szintén Krisztus követői vagyunk, vagy akarunk lenni. Életünk legfőbb kincse, amiért mindent el lehet adni, oda lehet adni, Isten országa legyen, és ez az ország egy személyben Krisztusban testesült meg.

Boldogok a szomorúak, mert majd vigasztalást nyernek, hirdeti Jézus. A Szűzanya számára, mint mindannyiunk számára egyetlen vigasztalást kínál az Atya, az Úr Jézus Krisztust. Az evangéliumot és Jézus személyét, ő a mi vigasztalásunk. Kérjük a Szűzanyát, a nyolcboldogságos Szűzanyát, hogy Jézus legyen minden helyzetben a vigasztalásunk.

Boldogok a szelídek, mert övék lesz a Föld. A szelídek és az alázatosak ugyanazok. Az alázatos humilitas latinul, ami a humusból származik. Aki alázatos az földközeli. Kérjük a Szűzanyát, aki az Úr alázatos szolgáló leánya volt, hogy járjon közben értünk, hogy ezt a boldogságot a maga teljességében mindannyian meg tudjuk élni: az alázat és a szelídség boldogságát.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert vágyakozásuk beteljesedik. A legteljesebben a Szűzanya volt az, aki éhezte és szomjazta az igazságot. Amikor az angyal hírül adja neki, hogy fia születik, akkor a Szűzanya úgy válaszolt, hogy nemcsak egyszerűen beleegyezett, hogy jó, legyen meg a te akaratod, hát nincs más választásom, hanem azt mondta, hogy Amen. Alárendelem magam. Egész lényemmel vágyom arra, hogy beteljesedjen a Te Igéd az életemben. Mekkora boldogság számunkra az, amikor életté és tetté válik bennünk az örömhír, Jézus tanítása. Kérjük a Szűzanyát, hogy ezt a boldogságot is megélhessük a maga teljességében.

Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Az irgalmas Szűz, aki minden szenvedőhöz, minden hozzáfordulóhoz irgalmas volt, és megérinti minden szenvedés. Az Ő szívét és a közbenjárását kérve segíti a szenvedőket, az irgalomra szorulókat.

Boldogok a békességteremtők. Az erőszakkal teli világban, ahol mindenki abban hisz, hogy az erőszak fogja megoldani a társadalmi problémákat, a politikai helyzeteket, megosztottságokat. Mindenki az erőszaktól, a még nagyobb erőszaktól várja a megoldást, és akkor Jézus arról beszél, hogy boldogok a békességteremtők. Azok a békességteremtők, akik követik Krisztust, mert az Ő békéjét adja nekünk, és nem úgy adja, ahogy a világa adja. Az Ő békéje nem abból fakad, hogy feláldoz másokat. Krisztus békéje abból fakad, hogy saját magát áldozza fel szeretetáldozatként értünk, és még az ellenségeiért is.

Boldogok, akiket üldöznek a mennyországért, mert övék a mennyek országa. Akit legjobban üldöztek a történelem során, a legtöbbet szidtak, az a Szűzanya. Nagyon sok ellensége volt a történelem során. Mert nem fogadták el az Ő Istenanyaságát, mert félreértették az egyház tanítását, bántották és szidták Jézussal együtt. De ő mindig csak segít és gyógyít. Övé lett a mennyek országa.

Az Atya a saját dicsőségében részesítette Máriát, és minket is a saját dicsőségében szeretne részesíteni. Kérjük a Szűzanyát, az Ő közbenjárását, imádkozzon értünk, hogy az a hely, amit Jézus elkészített nekünk az isteni dicsőségben a mindannyiunké lehessen.  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41