Örömút - via lucis

A nagyböjti időben szívesen járjuk a keresztutat, hogy végigkísérjük megváltó Jézusunkat szenvedésének útján, a Pilátusi elítéléstől a kereszthalálon át egészen a sírba tételig. Több mint fél évezrede úgy alakult a keresztút, hogy tizennégy állomásnál elmélkedünk Krisztus szenvedéséről. De a krisztusi megváltásnak nem a kereszthalál volt a záróaktusa. Hiszen Jézus Krisztus harmadnapra feltámadt. Nagypéntek gyászát húsvét öröme követte.

 

Már régebben is fájlalták, hogy a húsvéti idő ötven napjára nincs olyan ájtatosság, mely húsvét örömét élné át és hirdetné a világnak. A 2000.évi nagy jubileum római központi bizottsága közzétette a zarándokok hivatalos imakönyvét. Ebben találjuk a keresztút (via crucis) mintájára született ájtatosságot, amely a fény útja ( via lucis) nevet viseli. Imádkozó elmélkedés Urunk dicsőséges misztériumairól, azokról az eseményekről, amelyek Krisztus feltámadása és az első pünkösd között történtek, és amelyek arra tanítanak bennünket, hogy hogyan éljünk a világban a "fény gyermekeiként", tanúságot téve a feltámadt Krisztustól kapott új életről.

A szenvedő Krisztusra csak emlékezünk. A ma élő Krisztus feltámadt, megdicsőült Megváltó. Igazában vele járjuk életutunkat. Még saját életünk keresztútján is át kell ragyognia a feltámadás örömének, fényének. A feltámadás útja nagyon időszerű figyelmeztetés nekünk, mai embereknek: újra fel kell fedeznünk, élményünkké kell tennünk hitünk igazságát életünk Istenben való beteljesedéséről.

Járjuk most végig az örömnek ezt az útját. A válaszban egy kis változás van:
"Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert feltámadásod által megváltottad a világot."

Az örömút 14 állomása:

1.Jézus föltámad halottaiból

2.A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket

3.Jézus megjelenik Mária Magdolnának

4.Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak

5.Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben

6.Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak

7.Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára

8.Jézus megjelenik Tamásnak

9.Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál

10.Jézus átadja a főhatalmat Péternek

11.Jézus tanítványait a világba küldi

12.Jézus a mennybe megy

13.Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét

14.Krisztus elküldi a Szentlelket

 

A stációk elmélkedéseit Dr. Barsi Balázs atya írta, az illusztrációk pedig Xantus Géza művei.

Ha magunkkal szeretnénk vinni, Balázs atya elmélkedései a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárból letölthetők és itt eolvashatóak: lampagyujtogato.hu/a-feny-utja/

A VIA LUCIS eredetéről itt találhatunk további információt. 

 

Forrás és fotó:  karizmatikus.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41