Örömút - via lucis

A nagyböjti időben szívesen járjuk a keresztutat, hogy végigkísérjük megváltó Jézusunkat szenvedésének útján, a Pilátusi elítéléstől a kereszthalálon át egészen a sírba tételig. Több mint fél évezrede úgy alakult a keresztút, hogy tizennégy állomásnál elmélkedünk Krisztus szenvedéséről. De a krisztusi megváltásnak nem a kereszthalál volt a záróaktusa. Hiszen Jézus Krisztus harmadnapra feltámadt. Nagypéntek gyászát húsvét öröme követte.

 

Már régebben is fájlalták, hogy a húsvéti idő ötven napjára nincs olyan ájtatosság, mely húsvét örömét élné át és hirdetné a világnak. A 2000.évi nagy jubileum római központi bizottsága közzétette a zarándokok hivatalos imakönyvét. Ebben találjuk a keresztút (via crucis) mintájára született ájtatosságot, amely a fény útja ( via lucis) nevet viseli. Imádkozó elmélkedés Urunk dicsőséges misztériumairól, azokról az eseményekről, amelyek Krisztus feltámadása és az első pünkösd között történtek, és amelyek arra tanítanak bennünket, hogy hogyan éljünk a világban a "fény gyermekeiként", tanúságot téve a feltámadt Krisztustól kapott új életről.

A szenvedő Krisztusra csak emlékezünk. A ma élő Krisztus feltámadt, megdicsőült Megváltó. Igazában vele járjuk életutunkat. Még saját életünk keresztútján is át kell ragyognia a feltámadás örömének, fényének. A feltámadás útja nagyon időszerű figyelmeztetés nekünk, mai embereknek: újra fel kell fedeznünk, élményünkké kell tennünk hitünk igazságát életünk Istenben való beteljesedéséről.

Járjuk most végig az örömnek ezt az útját. A válaszban egy kis változás van:
"Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert feltámadásod által megváltottad a világot."

Az örömút 14 állomása:

1.Jézus föltámad halottaiból

2.A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket

3.Jézus megjelenik Mária Magdolnának

4.Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak

5.Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben

6.Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak

7.Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára

8.Jézus megjelenik Tamásnak

9.Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál

10.Jézus átadja a főhatalmat Péternek

11.Jézus tanítványait a világba küldi

12.Jézus a mennybe megy

13.Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét

14.Krisztus elküldi a Szentlelket

 

A stációk elmélkedéseit Dr. Barsi Balázs atya írta, az illusztrációk pedig Xantus Géza művei.

Ha magunkkal szeretnénk vinni, Balázs atya elmélkedései a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárból letölthetők és itt eolvashatóak: lampagyujtogato.hu/a-feny-utja/

A VIA LUCIS eredetéről itt találhatunk további információt. 

 

Forrás és fotó:  karizmatikus.hu

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás – projekt koordinátor
Formanek Tamás – szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária – EM projekt koordinátor
Nagy-Bozsoky Anna – EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor – zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia –  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia – zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János – tanácsadó

 

Az MSZKI tevékenységeinek támogatására adományozott pénzbeli segítséget hálás köszönettel fogadjuk.

Az adományt az MSZKI 10700598-71004781-51100005 számú, CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára tudják utalni. (SWIFT: CIBHHUHB , IBAN: HU72 1070 0598 7100 4781 5110 0005)

A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy az MSZKI mely tevékenységét szeretné támogatni. (MSZKI munkája, Emberi Méltóság Stratégia, Zarándoktábor, Történeti kutatás, Szociális ellátás koordinációja)

Tájékoztatjuk, hogy az MSZKI nem minősül közhasznú szervezetnek, és az adományról belső egyházjogi személyként tudunk igazolást kiállítani.

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Zsódi Viktor SP

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41