Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2017. november 5. 18:00 to 2017. november 6. 17:45
Pécs

A Pálos templom búcsúja

November 5-én, Szent Imre ünnepén tartották a pécsi Pálos templom búcsúját. Minden évben az ünnephez kapcsolódva tartja lelki délutánját a Pálos Baráti Kör, amelyen egy meghívott vendég tart előadást. Idén Porpáczy Attila, görcsönyi plébános beszélt az összegyűlt mintegy negyven résztvevőnek.

A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisét is Porpáczy Attila mutatta be, Csóka János pálos tartományfőnökkel és Botfai Levente templomigazgatóval, a pécsi pálos kolostor házfőnökével együtt. A szentmisén a pálos szkóla, a Schola Sancti Pauli énekelt Fodor Gabriella vezetésével. A szentmise asszisztenciájában szinte minden korosztály képviseltette magát: a Pálos templomban felnövekvő, immár 20 éve szolgáló ministránsoktól egészen az elmúlt években bekapcsolódó legifjabb generációig.

Prédikációjában a görcsönyi plébános Szent Imre alakját felidézve az életszentség melletti döntésre hívta a jelenlévőket. „Szent az, aki átadja magát Istennek, hogy segítse, hogy elérkezzen az Isten országa, hogy a világ jobb legyen. (…) Elhiszed, hogy te is tehetsz? Mert az Isten elhiszi. Isten hisz benned, a képességeidben, a szándékod őszinteségében, a vágyad valódiságában, hogy te szeretnéd, ha a világ jó lenne, hogy te szeretnél magadból jót adni. Isten azt mondja: akkor add magad erre a feladatra! Állj ide! Szentnek lenni azt jelenti, hogy vállalsz egy feladatot, a szeretet feladatát, é s amikor a helyzet adja magát, e szerint is cselekszel.”

A Szent Imre búcsú nemcsak a rendi közösség és a Pálos Baráti Kör tagjai számára fontos ünnep, hanem az idejáró embereknek is. Ilyenkor együtt van a pálosok lelki családjának minden tagja, a szerzetesektől, az itt szolgálatot végzőkön át a templomba járó hívőkig. A liturgia közös ünneplése nemcsak a személyes megtérést, a hitben való megújulást szolgálja, hanem lehetőséget teremt a közösség megerősítésére is, azáltal, hogy a jelenlévők megélik összetartozásukat.

A rend 1786-os – II. József császár általi – feloszlatását követően a pálosok 1934-ben visszatértek hazánkba, először Budapestre. A Gellért-hegy oldalában számukra újonnan épített Sziklakolostor azonban hamarosan szűknek bizonyult, a jelentkezők nagy száma miatt. Ezért a rendi vezetőség új rendház létesítése mellett döntött Pécsett – ahol a pálosoknak komoly középkori és kora újkori múltja volt –, hogy a meginduló növendékképzés helyszíne legyen. A novíciátus 1934. október 25-én, Szent Mór, az egyházmegye társvédőszentjének ünnepén nyílt meg a Mecsek oldalában, és a pálos élet fontos helyszíne lett. Az akkori rendfőnök, P. Przezdziecki Piusz és Virág Ferenc megyéspüspök támogatta a tervet, hogy templom is épüljön az új kolostor mellett. Az új templom megépülését segítette az is, hogy Pécs városa 1928-ban pályázatot írt ki a belváros átrendezésére, amelyben szerepelt a Hunyadi utcai templom terve is. A vállalkozás sikeréhez jelentős összeggel járult hozzá nemcsak a püspökség, hanem a papság és a város lakossága is. A pályázat egyik nyertese, Weichinger Károly kapott felkérést a terv kidolgozására azzal, hogy az épület fejezze ki a fegyelmezettséget, az egyszerűséget, a pálos rend remete szellemiségét. 

A templomot Zichy Gyula kalocsai érsek szentelte fel 1937 pünkösdjén, több ezer ember jelenlétében. A pécsi egyetemisták kérésére a templomot Szent Imre a magyar ifjúság védőszentje tiszteletére ajánlották. Következő évben két új harangot helyeztek el a templom 26 méter magas tornyában, és elkészült a főoltár is. Ohmann Béla bronz domborművén Szent Imre látható a Magyarok Nagyasszonyával, valamint Szent István, Szent László, Remete Szent Pál és Szent Ágoston, a magyar nemzet és a pálos rend számára fontos szentek.

Fotó: Loósz Róbert

Forrás: https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/2076-a-szeretet-feladata-a-palos-templom-bucsuja

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
Rudan Mária - EM projektvezető
Biró Szilveszter - EM koordinátor
Virág Benedek - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41