Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2017. november 5. 18:00
Pécs

A Pálos templom búcsúja

November 5-én, Szent Imre ünnepén tartották a pécsi Pálos templom búcsúját. Minden évben az ünnephez kapcsolódva tartja lelki délutánját a Pálos Baráti Kör, amelyen egy meghívott vendég tart előadást. Idén Porpáczy Attila, görcsönyi plébános beszélt az összegyűlt mintegy negyven résztvevőnek.

A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisét is Porpáczy Attila mutatta be, Csóka János pálos tartományfőnökkel és Botfai Levente templomigazgatóval, a pécsi pálos kolostor házfőnökével együtt. A szentmisén a pálos szkóla, a Schola Sancti Pauli énekelt Fodor Gabriella vezetésével. A szentmise asszisztenciájában szinte minden korosztály képviseltette magát: a Pálos templomban felnövekvő, immár 20 éve szolgáló ministránsoktól egészen az elmúlt években bekapcsolódó legifjabb generációig.

Prédikációjában a görcsönyi plébános Szent Imre alakját felidézve az életszentség melletti döntésre hívta a jelenlévőket. „Szent az, aki átadja magát Istennek, hogy segítse, hogy elérkezzen az Isten országa, hogy a világ jobb legyen. (…) Elhiszed, hogy te is tehetsz? Mert az Isten elhiszi. Isten hisz benned, a képességeidben, a szándékod őszinteségében, a vágyad valódiságában, hogy te szeretnéd, ha a világ jó lenne, hogy te szeretnél magadból jót adni. Isten azt mondja: akkor add magad erre a feladatra! Állj ide! Szentnek lenni azt jelenti, hogy vállalsz egy feladatot, a szeretet feladatát, é s amikor a helyzet adja magát, e szerint is cselekszel.”

A Szent Imre búcsú nemcsak a rendi közösség és a Pálos Baráti Kör tagjai számára fontos ünnep, hanem az idejáró embereknek is. Ilyenkor együtt van a pálosok lelki családjának minden tagja, a szerzetesektől, az itt szolgálatot végzőkön át a templomba járó hívőkig. A liturgia közös ünneplése nemcsak a személyes megtérést, a hitben való megújulást szolgálja, hanem lehetőséget teremt a közösség megerősítésére is, azáltal, hogy a jelenlévők megélik összetartozásukat.

A rend 1786-os – II. József császár általi – feloszlatását követően a pálosok 1934-ben visszatértek hazánkba, először Budapestre. A Gellért-hegy oldalában számukra újonnan épített Sziklakolostor azonban hamarosan szűknek bizonyult, a jelentkezők nagy száma miatt. Ezért a rendi vezetőség új rendház létesítése mellett döntött Pécsett – ahol a pálosoknak komoly középkori és kora újkori múltja volt –, hogy a meginduló növendékképzés helyszíne legyen. A novíciátus 1934. október 25-én, Szent Mór, az egyházmegye társvédőszentjének ünnepén nyílt meg a Mecsek oldalában, és a pálos élet fontos helyszíne lett. Az akkori rendfőnök, P. Przezdziecki Piusz és Virág Ferenc megyéspüspök támogatta a tervet, hogy templom is épüljön az új kolostor mellett. Az új templom megépülését segítette az is, hogy Pécs városa 1928-ban pályázatot írt ki a belváros átrendezésére, amelyben szerepelt a Hunyadi utcai templom terve is. A vállalkozás sikeréhez jelentős összeggel járult hozzá nemcsak a püspökség, hanem a papság és a város lakossága is. A pályázat egyik nyertese, Weichinger Károly kapott felkérést a terv kidolgozására azzal, hogy az épület fejezze ki a fegyelmezettséget, az egyszerűséget, a pálos rend remete szellemiségét. 

A templomot Zichy Gyula kalocsai érsek szentelte fel 1937 pünkösdjén, több ezer ember jelenlétében. A pécsi egyetemisták kérésére a templomot Szent Imre a magyar ifjúság védőszentje tiszteletére ajánlották. Következő évben két új harangot helyeztek el a templom 26 méter magas tornyában, és elkészült a főoltár is. Ohmann Béla bronz domborművén Szent Imre látható a Magyarok Nagyasszonyával, valamint Szent István, Szent László, Remete Szent Pál és Szent Ágoston, a magyar nemzet és a pálos rend számára fontos szentek.

Fotó: Loósz Róbert

Forrás: https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/2076-a-szeretet-feladata-a-palos-templom-bucsuja

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41