Ugrás a tartalomra
beszámoló Hazai
2016. december 19. 13:30
Budapest

Placid atyát ünnepelték 100. születésnapján

Placid atya kérésére december 18-án hálaadó szentmisét mutattak be élete száz éve kegyelmeiért a Szent Imre-templomban. A közösség a 100. születésnapjához közeledő papja számára a legnagyobb összefogással szervezte meg az ünneplést. Sok százan vettek részt a kora reggel bemutatott liturgián.

A budai ciszterci Szent Imre-plébánia, ahol a hetvenes évek elejétől volt 35 éven át kisegítő lelkész Placid atya, szentmisével ünnepelte szeretett papját. A főcelebráns Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát mellett számos pap- és szerzetestestvér koncelebrált, köztük Dékány Sixtus, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának apátja, Kállay Emil SP, aki a hetvenes-nyolcvanas években lelkésztársa volt az ünnepeltnek, valamint Szederkényi Károly esperes.

Zsúfolásig megtelt templom fogadta a testi egészségében megrendült, de lélekben most is erőt és bátorítást sugárzó Olofsson Placid bencés szerzetest. A Szent Imre-templom közössége Placid atya minden születésnapi szentmiséjén nagy szeretettel veszi körbe papját. A december 23-án 100. életévét betöltő szerzetest jöttek köszönteni, „aki egy életen át szolgált bennünket, és most egy szobában, korlátai fogságában él” – írják a szentmisére szóló meghívóban. Abban a tudatban gyűltek össze sok százan a templomban, hogy ez a hálaadó szentmise talán a búcsúzás, elköszönés alkalma.

Placid atya homíliája a búcsúzó üzenete volt. „Tavaly nem mertem ígérni, hogy találkozunk még” – kezdte beszédét egy őt egészségében megpróbáló nehéz évet követően. „Most nem győzök hálát adni a Jóistennek, hogy megajándékoz mindennap egy fél óra olyan csodálatos idővel, amikor nem tudom, itt vagyok-e egyáltalán. Megélhetem az utolsó vacsora megjelenésének csodáját, amikor a szobámban az íróasztalomnál misézhetek.” Placid atya három „csodáról” beszélt, amit a szentmise – melyben benne foglaltatik Krisztus keresztáldozata, a mi „legnagyobb kincsünk” – jelent. Megünnepelhetjük az utolsó vacsora megjelenését, tudhatjuk, hogy a kenyér színe alatt szentségi valóságában jelen van a megváltó Krisztus, és mi mindannyian a legbensőségesebben érintkezhetünk vele. „Ez a három csoda valósul meg mindennap a szentmisében, és ez a csoda messze felülmúlja a beteggyógyításokat, a halottfeltámasztásokat, a kenyérszaporításokat. Itt maga a megváltó Jézus érintkezik a legközvetlenebbül velem.” Ez ad erőt számára az egész naphoz 100 esztendősen, olyan élet után, mint ami az osztályrésze volt. „Isten olyan csodálatosan szeret, hogy mindennap a szívembe jön a szentmisén a szentáldozásban.” Placid atya arra kérte az egybegyűlteket, vegyenek részt ők is azzal a tudattal a szentmisén, hogy ott „megvalósul a megváltó Jézus három legistenibb csodája”, amiből mi is részesedhetünk. Ez tesz minket boldoggá még akkor is, ha körülöttünk zűrzavaros a világ, hiszen itt, ebben a világban élünk, erre az életre erősít meg mindannyiunkat a szentmise csodája – fogalmazott.  

„Testvéreim, ez az utolsó kérésem talán: Éljétek meg a szentmise csodáját! Sziklaszilárd hittel garantálom, ha ti így vesztek részt a szentmisén, erőt merítve a következő hétre, akkor találkozunk az örökkévalóságban. Viszontlátásra otthon” – búcsúzott.

A szentmise végén Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere az ünnepelt számára kedves Szent Imre-templomot ábrázoló festményt nyújtott át ajándékul a közösség és a kerület nevében. „Placid atyának az a hivatása, hogy erőt adjon. Ez árad szét ma is Újbudán” – mondott köszönetet a városatya.

Virághalmy Judit, a Szent Imre-templom közösségének tagja, Placid atya „lelki gyermeke” és idős napjaiban is rendszeres látogatója, kérdésünkre néhány emlékét osztotta meg: Szabó Géza atya „csinálják, de én nem tudok róla” felhatalmazással adott zöld utat a Szent Imrében Placid atyának, aki a hetvenes évek végétől kezdve rendszeresen a szombat esti miséket mutatta be. „13 évesen hallottam őt először. Olyan megrendítő ereje volt a szavainak, hogy odaszegeződve álltam végig a szentmisét. Zengett belőle a Lélek. Ma, 100 évesen, gyakorlatilag csak a bőre tartja össze, de a Szentlélek akadálytalanul áramlik át rajta. Azt kell megtanulnunk tőle, ha nem állunk ellen, a Szentlélek képes rajtunk is átsuhanni és szétáradni mások gazdagítására.”

A Gulág Emlékbizottság szervezésében Olofsson Placid bencés szerzetes előtt ünnepségsorozattal tisztelegtek. Olofsson Placid 100 címmel adta közre az Éghajlat Kiadó azt a kötetet, amelyet Placid atyának az Új Kalász folyóiratban megjelent írásaiból válogatott össze Csányi Tamás karnagy. Emellett újra kiadják a platinamisére készült, Isten kegyelméből című képeskönyvet is. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban többek között képregénykiállítás nyílt Rabtársak a Gulagon címmel, és rendhagyó történelemórákat is tartottak. Levetítették Téglásy Ferenc A nép ellensége című dokumentumfilmjét. Az ünnepségsorozatba bekapcsolódó Szent Margit Gimnáziumban Pál Feri atya vezetett pódiumbeszélgetést Placid atya túlélési alapszabályairól – 21. századi szemmel.

Olofsson Placid 1933-ban lépett be a bencés rendbe. Koholt vádak alapján 1946-ban a Gulágra internálták. Öt évig fakitermelésen, majd különböző gyárakban dolgozott. 1955 novemberében jöhetett vissza Magyarországra. Szabadulását követően nem kapott működési engedélyt sem papként, sem tanárként. 1969-től a Korányi szanatórium mosodájának vezetésével bízták meg, innen ment nyugdíjba 1977-ben. Papi hivatását sokáig csak titokban gyakorolhatta. A hetvenes évek közepétől kisegítő lelkész a Budai Ciszterci Szent Imre-plébánián.

Kitüntetései:

A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1993)
A hit pajzsa kitüntetés (2003) 
Magyar Örökség díj (2005) 
Pro Ecclesia Hungariae-díj (2006) 
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2010) 
Magyar Becsület Rend (2016)

Fotó: Lambert Attila

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41