Ugrás a tartalomra
normál Nemzetközi
2020. november 26. 10:15
Csehország

A premontrei rend alapításának 900. évfordulóját ünneplik Csehországban

A szerzetesrendnek négy férfi és egy női kolostora van Csehországban – írja a cseh püspöki konferencia internetes oldalán. Szent Norbert, a rend alapítója a prágai premontrei Strahov-kolostor bazilikájában nyugszik.

Csehországban november végén ünneplik a premontrei rend fennállásának 900. évfordulóját. A premontrei kanonokrend Szent Ágoston reguláját követi. Fehér kanonokok néven is ismerik őket. A rendet Szent Norbert 1120-ban alapította a franciaországi Laon melletti Prémontrében. Ezen az elhagyott helyen hozta létre kolostorát 13 társával együtt. 1126-ban, amikor megkapta a pápai jóváhagyást, már kilenc ház tartozott a rendhez, majd ezt követően gyorsan elterjedt egész Nyugat-Európában.

1143 óta van jelen a premontrei rend Csehországban

„Szent Norbert és társai Szent Ágoston reguláját választották és 1121-ben tették le fogadalmaikat” – meséli Ambrož Šámal premontrei atya. 25 évnek kellett eltelnie, hogy a rend eljusson Bohémiába, majd Morvaországba. „Érdekes, hogy a premontrei kanonokrend nem tartozik a világ legismertebb szerzetesrendjei közé, de nagy hagyományokkal rendelkezik Csehországban 1143 óta. Máig aktívan jelen van négy kolostorban” – hangsúlyozta Daniel Janáček atya, a Strahov-kolostor apátja. A premontrei rend Szent Ágoston regulájának megfelelően aszketikus életvitelt követ, lelki szolgálatot végez a hívek körében, továbbá jótékonysági, nevelési és tudományos tevékenységet folytat. „Életvitelünk lényege három szó, amelyek az ősegyházban gyökereznek: communio, contemplatio, actio, vagyis szeretetközösség, szemlélődés és cselekvés” – mutatott rá Janáček apát.

Csehországi rendházaik

A premontrei szerzetesek fehér öltözetben járnak, amelyet a Csehországban Doksany településen készítenek. Amikor belépnek a kolostorba, minden testvér szerzetesi nevet kap. A rend mottója: "Ad omne opus bonum parati", vagyis „Minden jó munkára kész”. A múltban a premontrei rendnek nyolc férfi kolostora és négy női kolostora volt. Mára négy férfi és egy női kolostor maradt ezek közül: az 1143-ban alapított prágai Strahov-kolostor, az 1149-es Želiv, az 1193-as alapítású Teplá, valamint az 1641-ben létrehozott Nová Říše, valamint a doksanyi női kolostor, amely 1144-ben jött létre és 1998-ban alapították újra. A premontrei nővérek kongregációját 1902-ben alapították az Olmütz közelében található Svatý Kopeček településen.

A premontrei rend Magyarországon, magyar premontreiek Kaliforniában

Az első premontrei prépostságot Magyarországon a Nagyvárad melletti Váradhegyfokon alapították a XII. század közepe táján. Jelenleg Csornán, Gödöllőn, Szombathelyen és Nagyváradon vannak jelen magyar nyelvű kolostoraik. A kommunizmus miatt Nyugatra, majd az Egyesült Államokba menekült magyar premontrei szerzetesek 1961-ben alapították meg a kaliforniai Orange megyében kolostorukat, a „csornai apátság orange-i noviciátusát”. A kezdeti nehézségek leküzdése után a közösség létszáma az új belépőkkel oly mértékben gyarapodott, hogy 1975-ben a Szerzetesi Kongregáció az orange-i alapítást önálló perjelséggé (prioratus sui iuris) nyilvánította. A generális apát 1984-ben kiadott dekrétumával a perjelséget apátsági rangra emelte. Az alapítás első elöljárója Keresztesy Parker Ferenc László atya lett, aki 1959-ben kapta kinevezését „a Csornai Apátság Kaliforniában élő közössége adminisztrátorává”. 1975-ben kormányzó perjellé, 1984-ben apáttá választották, 1991-ben pedig újraválasztották. 1995-ben 80 éves korában lemondott. Utódaként az apátság élére már az amerikai származású Eugen Joseph Hayes atya került.

 

Forrás és fotó: www.vaticannews.va

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41