Ugrás a tartalomra
normál Rendi
2020. június 22. 9:45
Szeged

A szegedi KORDA és a Jézus Szíve Társasága történetéből

Szegeden először 1924-től 1950-ig - a szétszóratásig - a Templom tér és a gróf Apponyi Albert utca sarkán állt KORDA könyvkereskedés.

1950. június 9-ről 10-re virradó éjjel, Szegedről 20 ház szerzeteseit szállították ismeretlen helyre. Összesen 308 szerzetest hurcoltak el hetven évvel ezelőtt.
Még abban az évben, augusztusban aláíratták a katolikus egyház képviselőivel az egyház és állam közötti megállapodást, melynek következtében 63 rend működési engedélyét vonták meg.

Az elhurcoltak között voltak a Jézus Szíve Társasága Néplányok tagjai is: Frühauf Erzsébet, Újváry Julianna, Padányi Erzsébet, Vida Lydia, Tuksa Anna, Szilágyi Irén és Kovács Gabriella.

70 évvel ezelőtt, a működési engedély megvonása következtében 1950. június 10.-én államosították a KORDA Könyvkereskedést Szegeden. Így azt bezárták. Ezzel együtt a Jézus Szíve Társasága minden intézményét államosították és bezáratták.

1990-ben indulhatott újra a szerzetesek közös élete, s ezzel együtt az intézményeik is.
1999-ben újra megindult Szegeden a KORDA Könyvkereskedés.

Álljon itt egy testvér visszaemlékezése erről az időszakról:

"Mi, Jézus Szíve Társasága testvérei a sajtó misszió gondolatával telepedtünk le 1924 -ben Szegeden, és indítottuk el a KORDA könyv és kegytárgy üzletünket. Emelett intenzíven foglalkoztunk a gyermekekkel a Szívgárdában, a dolgozó nők Népfőiskolájával és tanyai misszióval. 1946-tól  1950-ig a Xaverianum Hitoktatónő Képző Kollégiumban kifejezetten az alföldi tanyavilág számára képeztünk hitoktatónőket. 1950-ben a szétszóratás 7 testvért érintett:  Frühauf Erzsébet, Újváry Julianna, Padányi Erzsébet, Vida Lydia, Tuksa Anna, Szilágyi Irén és Kovács Gabriella.

Az 1949/50-es tanévre 28-an  iratkoztak be a Xaverianumba.  A zárónapon 1950. június 9-én volt az utolsó univerza-vizsga. Tanárok, növendékek jóformán egész nap a Xaverianum Hitoktatónő Képző Kollégiumban voltak. Kollokváltak, vizsgáztak, megszülettek az oklevelek, aztán ünnepélyes Te Deum, s mintha nem akarnának elszakadni a kollégiumtól. A Te Deum után is visszajöttek és csak nagy nehezen fél 10 óra felé széledt el mindenki.

Kevéssel utána éles csengőszó sivított a csendes éjszakába. Három ávós jött… A Szent Család egyiptomi menekülésének keserűségét megízleltette velünk Urunk. Megjelent egy autó, benne hivatalos személyek, akik bemutatták a testvéreket  internáló parancsot. Szűkös személyi csomagot kellett összeállítani.  Hajnal felé megérkezett egy lefüggönyzött teherautó. Beszálltunk. Hat szociális testvér már bent volt. Magukkal hozták a cibóriumot, és mi bensőségesen magunkhoz vettük a partikulákat és egyesülhettünk szeretett Jézusunkkal. Hosszú utazás után legnagyobb bámulatunkra  közösségünk péceli lelkigyakorlatos házába érkeztünk. Rengeteg minden rendbéli apáca volt ott már egybegyűjtve. Mindenki tudta, hogy másnap a besnyői lágerbe visznek mindenkit.

Másnap, 10-én reggel „Isten nevében” Pestre kellett jönnöm. Az ezt követő három hónap életem legsötétebb ideje."

 

Forrás és fotó: Jézus Szíve Társasága

facebook.com/szeged.kordakonyvkereskedes

Képek:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Kiss István fr. Didák OFM

titkár: Pető Éva RSCJ

telefon: +36 20 423 8235 10-16 óra között

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Formanek Tamás szociális intézményi tanácsadó
Gáll Zsófia zarándoktábor szakmai vezető
Goreczky Tamás projekt koordinátor
Matolcsy János tanácsadó
Radnai Kinga munkatárs
Rudan Mária  gyermekvédelmi tanácsadó
Schumicky Mária NEK asszisztens
Virág Benedek zarándoktábor projektvezető

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: Balogh Péter Piusz O.Praem

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41