A szegedi KORDA és a Jézus Szíve Társasága történetéből

2020. jún. 22. (hétfő) 09:45
Szeged

Szegeden először 1924-től 1950-ig - a szétszóratásig - a Templom tér és a gróf Apponyi Albert utca sarkán állt KORDA könyvkereskedés.

1950. június 9-ről 10-re virradó éjjel, Szegedről 20 ház szerzeteseit szállították ismeretlen helyre. Összesen 308 szerzetest hurcoltak el hetven évvel ezelőtt.
Még abban az évben, augusztusban aláíratták a katolikus egyház képviselőivel az egyház és állam közötti megállapodást, melynek következtében 63 rend működési engedélyét vonták meg.

Az elhurcoltak között voltak a Jézus Szíve Társasága Néplányok tagjai is: Frühauf Erzsébet, Újváry Julianna, Padányi Erzsébet, Vida Lydia, Tuksa Anna, Szilágyi Irén és Kovács Gabriella.

70 évvel ezelőtt, a működési engedély megvonása következtében 1950. június 10.-én államosították a KORDA Könyvkereskedést Szegeden. Így azt bezárták. Ezzel együtt a Jézus Szíve Társasága minden intézményét államosították és bezáratták.

1990-ben indulhatott újra a szerzetesek közös élete, s ezzel együtt az intézményeik is.
1999-ben újra megindult Szegeden a KORDA Könyvkereskedés.

Álljon itt egy testvér visszaemlékezése erről az időszakról:

"Mi, Jézus Szíve Társasága testvérei a sajtó misszió gondolatával telepedtünk le 1924 -ben Szegeden, és indítottuk el a KORDA könyv és kegytárgy üzletünket. Emelett intenzíven foglalkoztunk a gyermekekkel a Szívgárdában, a dolgozó nők Népfőiskolájával és tanyai misszióval. 1946-tól  1950-ig a Xaverianum Hitoktatónő Képző Kollégiumban kifejezetten az alföldi tanyavilág számára képeztünk hitoktatónőket. 1950-ben a szétszóratás 7 testvért érintett:  Frühauf Erzsébet, Újváry Julianna, Padányi Erzsébet, Vida Lydia, Tuksa Anna, Szilágyi Irén és Kovács Gabriella.

Az 1949/50-es tanévre 28-an  iratkoztak be a Xaverianumba.  A zárónapon 1950. június 9-én volt az utolsó univerza-vizsga. Tanárok, növendékek jóformán egész nap a Xaverianum Hitoktatónő Képző Kollégiumban voltak. Kollokváltak, vizsgáztak, megszülettek az oklevelek, aztán ünnepélyes Te Deum, s mintha nem akarnának elszakadni a kollégiumtól. A Te Deum után is visszajöttek és csak nagy nehezen fél 10 óra felé széledt el mindenki.

Kevéssel utána éles csengőszó sivított a csendes éjszakába. Három ávós jött… A Szent Család egyiptomi menekülésének keserűségét megízleltette velünk Urunk. Megjelent egy autó, benne hivatalos személyek, akik bemutatták a testvéreket  internáló parancsot. Szűkös személyi csomagot kellett összeállítani.  Hajnal felé megérkezett egy lefüggönyzött teherautó. Beszálltunk. Hat szociális testvér már bent volt. Magukkal hozták a cibóriumot, és mi bensőségesen magunkhoz vettük a partikulákat és egyesülhettünk szeretett Jézusunkkal. Hosszú utazás után legnagyobb bámulatunkra  közösségünk péceli lelkigyakorlatos házába érkeztünk. Rengeteg minden rendbéli apáca volt ott már egybegyűjtve. Mindenki tudta, hogy másnap a besnyői lágerbe visznek mindenkit.

Másnap, 10-én reggel „Isten nevében” Pestre kellett jönnöm. Az ezt követő három hónap életem legsötétebb ideje."

 

Forrás és fotó: Jézus Szíve Társasága

facebook.com/szeged.kordakonyvkereskedes

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 19050333-1-41

(Bejárat a Piarista Gimnázium felől - Piarista utca 1., 5. emelet)

e-mail küldés

irodavezető: Knáb Judit CJ

titkár: Horváth Sarolta

telefon: +36 20 423 8235

ügyeleti idő:
  hétfő: 9-13
  kedd: 12-16
  szerda: 12-16
  csütörtök: 9-13
  péntek: 9-13

kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett

könyvelő: Sándor Krisztina

További munkatársak:

Goreczky Tamás - projekt koordinátor
Formanek Tamás - szociális intézményi tanácsadó
dr. Kele Mária - EM projekt koordinátor
Stomfai Zsófia - EM képzési koordinátor
Pallaginé Cseri Sára – EM asszisztens
Füle Gábor - zarándoktábor projektvezető
Gáll Zsófia -  zarándoktábor szakmai vezető
Rezsabekné Ördög Szilvia - zarándoktábor asszisztens
Matolcsy János - tanácsadó

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái:

 

Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)

elnöke: dr. Németh Emma SSS

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18064890-1-41

 

Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK)

elnöke: P. Hortobágyi T. Cirill OSB főapát

1052 Budapest, Piarista köz 1.

adószám: 18849192-1-41